• HCL 30 – 30.03.2017 (3 MB)

  Privind ocuparea în mod temporar și definitiv a unor supreafețe de teren din domeniul public al orașului Bolintin-Vale, pentru realizarea lucrprilor de alimentare cu energie electrică a punctului de lucru S.C. ALL FOUR TRUCKS S.R.L.

 • HCL 29 – 30.03.2017 (2 MB)

  Privind inițierea demersurilor în vederea achiziției unui imobil

 • HCL 28 – 30.03.2017 (1 MB)

  Privind aprobarea închirierii, prin licitație, în condițiile legii, a unui spațiu în incinta corpului III al Primăriei Bolintin-Vale.

 • HCL 27 – 30.03.2017 (3 MB)

  Privind preluarea din domeniul public al statului și administrarea unor unități din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în domeniul public al orașului Bolintin-Vale și administrarea Consiliului Local Bolintin-Vale a imobilului compus din clădire și teren aferent, situat în orașul Bolintin-Vale, Str. Sabarului, nr. f.n. Județul Giurgiu.

 • HCL 26 – 30.03.2017 (1 MB)

  Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale și al unităților subordonate, pe anul 2017 precum și a listei obiectelor de investiții.

 • HCL 25 – 15.03.2017 (2 MB)

  Privind aprobarea realizării investiției : „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA STRĂZILOR, AMENAJAREA PISTELOR DE BICICLIȘTI ȘI TROTUARELOR, CU ÎNFIINȚARE CANALIZAȚIE SUBTERANĂ PENTRU CABLURI ÎN ORAȘUL BOLINTIN-VALE, JUDEȚUL GIURGIU – ETAPA – II ” și a indicatorilor tehnico-economici.

 • HCL 24 – 15.03.2017 (2 MB)

  Privind aprobarea realizării investiției : „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA STRĂZILOR, AMENAJAREA PISTELOR DE BICICLIȘTI ȘI TROTUARELOR, CU ÎNFIINȚARE CANALIZAȚIE SUBTERANĂ PENTRU CABLURI ÎN ORAȘUL BOLINTIN-VALE, JUDEȚUL GIURGIU – ETAPA – I” și a indicatorilor tehnico-economici

 • HCL 23 – 15.03.2017 (3 MB)

  Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții : „ÎNFIINȚARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITĂȚILE MALU-SPART ȘI SUSENI, ORAȘ BOLINTIN-VALE”

 • HCL 22 – 28.02.2017 (1 MB)

  Privind atribuirea în folosință gratuită Asociației Grup Sportiv ” F.C. Bolintin-Malu Spart 2017″, a stadionului orășenesc Bolintin-Vale, proprietare publică a Orașului Bolintin-Vale

 • HCL 21 – 28.02.2017 (1 MB)

  Privind inițierea demersurilor în vederea achiziției unui imobil și a terenului aferent acestuia

 • HCL 20 – 28.02.2017 (1 MB)

  Privind aprobarea „Regulamentului privind modul de utilizare al microbuzelor de transport școlar”

 • HCL 19 – 28.02.2017 (658 kB)

  Privind alegerea președintelui de ședință

 • HCL 18 – 28.02.2017 (3 MB)

  privind ocuparea în mod temporar și definitiv a unor suprafețe de teren din domeniul public al orașului Bolintin-Vale, pentru realizarea lucrărilor de alimentare cu energie electrică imobil de locuit situat în oraș Bolintin-Vale, Str. Viitorului nr. 55A, județul Giurgiu, beneficiar Niculae Florin

 • HCL 17 – 28.02.2017 (2 MB)

  Privind transformarea unor posturi din Statutul de funcții al Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale