• HCL 84 – 29.08.2018 (46 kB)

  Hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu pentru realizarea investiției „Construire locuință P+M, anexă gospodărească, utilități, împrejmuire la limita de proprietate la stradă”, situată în oraş Bolintin-Vale, sat Malu-Spart, județul Giurgiu, nr. cadastral 30435, CF 30435, solicitat de Tecșan Constantin

 • HCL 83 – 29.08.2018 (43 kB)

  Hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu pentru realizarea investiției „Construire locuință P+E, utilități”, situată în oraş Bolintin-Vale, str. Palanca nr. 105, județul Giurgiu, nr. cadastral 32994, CF 32994, solicitat de Tite Viorel

 • HCL 82 – 29.08.2018 (77 kB)

  Hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al orașului Bolintin-Vale a imobilului compus din: clădire administrativă nefinalizată şi teren aferent în suprafață de 917 mp, (826 mp din măsurători) situat pe raza Orașului Bolintin-Vale, Judeţul Giurgiu

 • HCL 81 – 29.08.2018 (74 kB)

  Hotarare privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al orașului Bolintin-Vale a terenului intravilan în suprafață de 242 mp, situat pe raza Orașului Bolintin-Vale, sat Malu-Spart, Judeţul Giurgiu

 • HCL 80 – 29.08.2018 (44 kB)

  H O T Ă R Â R E privind însuşirea Raportului de evaluare – Studiu de piaţă, întocmit de SC EXPERT GRUP STÎNGĂ SRL, în vederea achiziționării de către orașul Bolintin-Vale a unor suprafețe de teren și clădiri pentru înființarea unei parcări publice

 • HCL 79 – 29.08.2018 (45 kB)

  H O T Ă R Â R E privind aprobarea, de principiu, pentru asocierea în participaţiune dintre Consiliul Local Bolintin-Vale şi Consiliul Judeţean Giurgiu în vederea amenajării unor sensuri giratorii în orașul Bolintin-Vale și întocmirea studiului de fezabilitate și a studiilor premergătoare acestuia (experiză tehnică, studio geotehnic, studio topografic)

 • HCL 78 – 29.08.2018 (307 kB)

  H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Bolintin-Vale şi actualizarea listei obiectivelor de investiţii pe anul 2018

 • HCL 77 – 29.08.2018 (1 MB)

  HOTĂRÂRE privind: aprobarea depunerii proiectului „RESTAURARE-CONSOLIDARE ȘI VALORIFICARE ‘ȘCOALă VECHE’ ÎN VEDEREA AMENAJARII CENTRULUI MULTICULTURAL BOLINTIN-VALE, JUDEȚ GIURGIU”, în cadrul apelului de proiecte POR/2017/5/5.1/SUERD/1

 • HCL 76 – 14.08.2018 (65 kB)

  H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Modernizarea sistemului de iluminat public cu trecerea retelei din sistem aerian in sistem subteran, montare de stalpi noi metalici, in orasul Bolintin-Vale”

 • HCL 75 – 14.08.2018 (45 kB)

  H O T Ă R Â R E privind desemnarea echipei de implementare în cadrul proiectului „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Ambulatoriul Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale”

 • HCL 74 – 14.08.2018 (73 kB)

  HOTĂRÂRE privind: aprobarea depunerii proiectului „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Ambulatoriul Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale”, în cadrul apelului cu titlul Apel: POR/266/8/1/Operațiunea 8.1.A: Ambulatorii/1/Operațiunea 8.1.A: Ambulatorii deschis pentru Axa prioritară 8, Prioritatea de investiţii 8.1, Operațiunea 8.1A Ambulatorii, POR 2014-2020 precum şi a cheltuielilor legate de acest proiect

 • HCL 73 – 14.08.2018 (281 kB)

  Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Ambulatoriul Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale”

 • HCL 72 – 30.07.2018 (52 kB)

  H O T Ă R Â R E privind transformarea unui post din Statul de funcţii al Spitalului Orăşenesc Bolintin-Vale

 • HCL 71 – 30.07.2018 (45 kB)

  Hotarâre privind retragerea orașului Mihăilești din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”ILUMINAT PUBLIC EFICIENT”

 • HCL 70 – 30.07.2018 (185 kB)

  H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul II al anului 2018

 • HCL 69 – 20.07.2018 (46 kB)

  H O T Ă R Â R E privind aprobarea închirierii unui teren din domeniul public al localităţii pentru organizare de şantier în vederea executării lucrărilor “Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare oraș Bolintin-Vale, județul Giurgiu” și stabilirea valorii de închiriere pe mp

 • HCL 68 – 20.07.2018 (81 kB)

  H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi cofinanţării de la bugetul local pentru realizarea investiţiei : “Reabilitarea şi modernizarea străzilor, amenajarea pistelor de biciclişti şi a trotuarelor, cu înfiinţare canalizaţie subterană pentru cabluri în oraşul Bolintin-Vale, judeţul Giurgiu – etapa I”

 • HCL 67 – 02.07.2018 (82 kB)

  Hotarâre privind aprobarea depunerii proiectului „Îmbunătățirea calității serviciilor educaționale ale Școlii Gimnaziale nr. 1 și monitorizare video în Bolintin Vale”, în cadrul apelului cu titlul Apel: POR/383/13/1/Îmbunătățirea calității vieții a populației în orașele mici și mijlocii din România/1/Îmbunătățirea calității vieții a populației în orașele mici și mijlocii din România deschis pentru Axa prioritară 13, Prioritatea de investiţii 9.B, Obiectivul Specific 13.1, POR 2014-2020 precum şi a cheltuielilor legate de acest proiect

 • HCL 66 – 02.07.2018 (48 kB)

  H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii “Sistem de supraveghere video pentru siguranța cetățenilor din orașul Bolintin-Vale”

 • HCL 65 – 02.07.2018 (163 kB)

  Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii” Reabilitare, modernizare, extindere, echipare Școala Gimnazială nr. 1 Bolintin-Vale

 • HCL 64 – 02.07.2018 (27 kB)

  Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

 • HCL 63 – 28.06.2018 (33 kB)

  H O T Ă R Â R E privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Bolintin-Vale II

 • HCL 62 – 28.06.2018 (50 kB)

  H O T Ă R Â R E privind ocuparea în mod temporar şi definitiv a unor suprafeţe de teren din domeniul public al oraşului Bolintin-Vale, pentru realizarea lucrărilor de alimentare cu energie electrică a obiectivului ”Stație sortare agregate” de către SC E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA reprezentată prin SC MWM GAS &ENERGY SRL pentru SC NBG SRL

 • HCL 61 – 28.06.2018 (43 kB)

  H O T Ă R Â R E privind ocuparea în mod temporar a unei suprafeţe de teren de 20.000 mp din domeniul public al oraşului Bolintin-Vale, de către SC E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA pentru realizarea lucrărilor ”Centralizare măsură în Bolintin-Vale, județul Giurgiu” Unitatea Operativă Bolintin

 • HCL 60 – 28.06.2018 (297 kB)

  H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Bolintin-Vale şi actualizarea listei obiectivelor de investiţii pe anul 2018

 • HCL 59 – 28.06.2018 (166 kB)

  H O T Ă R Â R E pentru aprobarea Regulamentului pentru funcționarea Târgului săptămânal al orașului Bolintin-Vale

 • HCL 58 – 31.05.2018 (188 kB)

  privind aprobarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Bolintin-Vale – Capitolul I – Străzi precum și modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local nr. 26 din 20.05.2002

 • HCL 57 – 31.05.2018 (27 kB)

  privind alegerea președintelui de ședință

 • HCL 56 – 31.05.2018 (50 kB)

  privind modificare structurii Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale

 • HCL 55 – 31.05.2018 (52 kB)

  privind transformarea unui post din Statutul de funcții al Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale