• HCL 130 – 29.11.2018 (46 kB)

  Hotărâre privind aprobarea achiziționării unei suprafețe de teren și întocmirea unui studiu de piață în vederea achiziției, teren necesar în vederea amenajării unei parcări și a unei căi de acces la Clădirea Administrativă

 • HCL 129 – 29.11.2018 (43 kB)

  Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unei suprafețe de teren aflată în domeniul privat al orașului, aferentă Căminului Cultural în vederea alipirii la terenul proprietate publică al orașului, aferent Clădirii Administrative în vederea amenajării unei parcări și a unei căi de acces

 • HCL 128 – 29.11.2018 (110 kB)

  Hotărâre privind introducerea în domeniul public al orașului Bolintin-Vale a bunurilor realizate de SC APA SERVICE SA în cadrul proiectului finanțat prin POS Mediu „Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare în județul Giurgiu” contract de fianțare 91617/31.07.2008, contractele de lucrări CL1 și Cl6 precum și transmiterea acestora în concesiune

 • HCL 127 – 29.11.2018 (53 kB)

  Hotărâre privind stabilirea regimului juridic al terenului în suprafață de cca. 10,00 ha ce va fi achiziționat de orașul Bolintin-Vale în zona V, subzona V3 pentru pentru înfiinţarea unei baze sportive în localitatea Bolintin-Vale precum și pentru rectificarea hotărârii Consiliului Local nr. 129 din 28 noiembrie 2017

 • HCL 126 – 29.11.2018 (34 kB)

  Hotărâre privind modificarea unui termen din Regulementul privind ocuparea temporară a domeniului public și privat în orașul Bolintin-Vale și modalitatea de încasare a taxelor aferente ocupării aprobat prin hotărârea Consiliului Local nr. 82 din 20 decembrie 2016

 • HCL 125 – 29.11.2018 (41 kB)

  Hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu pentru realizarea investiției „Locuință P+E, utilități”, situată în oraş Bolintin-Vale, sat Malu-Spart, județul Giurgiu, nr. cadastral 30343, CF 30343, solicitat de Mihăiță Ilie

 • HCL 124 – 29.11.2018 (43 kB)

  Hotărâre privind retragerea comunei Comana din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ILUMINAT PUBLIC EFICIENT”

 • HCL 123 – 29.11.2018 (38 kB)

  Hotărâre privind acordarea unor pachete cadou preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar şi gimnazial, cu ocazia Crăciunului

 • HCL 122 – 29.11.2018 (37 kB)

  Hotărâre privind stabilirea numărului, tipului şi cuantumul burselor şcolare pentru anul şcolar 2018 – 2019

 • HCL 121 – 29.11.2018 (297 kB)

  Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Bolintin-Vale şi actualizarea listei obiectivelor de investiţii pe anul 2018

 • HCL 120 – 29.11.2018 (191 kB)

  Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul III al anului 2018

 • HCL 119 – 15.11.2018 (283 kB)

  Hotărâre privind privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Bolintin-Vale şi actualizarea listei obiectivelor de investiţii pe anul 2018

 • HCL 118 – 15.11.2018 (51 kB)

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 107 din 31.10.2018 pentru aprobarea depunerii proiectului „ REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE, ECHIPARE GRADINITA NR. 1 BOLINTIN-VALE ” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1, apelul de proiecte nr. POR/10/2017/10/10.1a/7regiuni

 • HCL 117 – 31.10.2018 (57 kB)

  H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza Studiu de fezabilitate, aferente obiectivului de investiţii „Teren de sport multifuncțional cu vestiare și grupuri sanitare – amenajare incintă și împrejmuire, în sat Crivina, oraș Bolintin-Vale”

 • HCL 116 – 31.10.2018 (56 kB)

  H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza Studiu de fezabilitate, aferente obiectivului de investiţii „Înființare loc de joacă pentru copii în sat Malu-Spart, oraș Bolintin-Vale, județul Giurgiu”

 • HCL 115 – 31.10.2018 (45 kB)

  H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza Studiu de fezabilitate, aferente obiectivului de investiţii „Teren de sport multifuncțional în incinta Școlii gimnaziale Malu-Spart, oraș Bolintin-Vale, amenajare incinta”

 • HCL 114 – 31.10.2018 (63 kB)

  H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici după întocmirea documentației tehnico-economice realizate în urma finalizării procedurii de achiziție publică și pentru aprobarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții: “EXTINDERE REŢELE DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE, ORAŞ BOLINTIN-VALE”.

 • HCL 113 – 31.10.2018 (70 kB)

  H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici după întocmirea documentației tehnico-economice realizate în urma finalizării procedurii de achiziție publică și pentru aprobarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții “REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA STRĂZILOR, AMENAJAREA PISTELOR DE BICICLIŞTI ŞI A TROTUARELOR, CU ÎNFIINŢARE CANALIZAŢIE SUBTERANĂ PENTRU CABLURI ÎN ORAŞUL BOLINTIN-VALE, JUDEŢUL GIURGIU – ETAPA I”

 • HCL 112 – 31.10.2018 (31 kB)

  H O T Ă R Â R E pentru rectificarea hotărârii Consiliului Local nr. 31 din 29 martie 2018 privind aderarea orașului Bolintin-Vale la Asociația pentru Supravegherea și Protecția Animalelor „IVETS”

 • HCL 111 – 31.10.2018 (75 kB)

  Hotărâre privind rectificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Bolintin-Vale, Sectiunea -Alte bunuri însuşit prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Bolintin-Vale nr.26 din 20 mai 2002 privind aprobarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Bolintin-Vale

 • HCL 110 – 31.10.2018 (35 kB)

  H O T Ă R Â R E privind acordarea unui sprijin financiar Asociaţiei pentru Cultură şi Tradiţie Istorică Bolintineanu – Bolintin-Vale

 • HCL 109 – 31.10.2018 (42 kB)

  H O T Ă R Â R E privind acordarea privind acordarea titlui de „Cetăţean de onoare” al Oraşului Bolintin-Vale

 • HCL 108 – 31.10.2018 (42 kB)

  H O T Ă R Â R E privind retragerea comunei Greaca din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”ILUMINAT PUBLIC EFICIENT”

 • HCL 107 – 31.10.2018 (65 kB)

  HOTĂRÂRE privind: aprobarea depunerii proiectului „ REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE, ECHIPARE GRADINITA NR. 1 BOLINTIN-VALE ” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1, apelul de proiecte nr. POR/10/2017/10/10.1a/7regiuni

 • HCL 106 – 18.10.2018 (70 kB)

  H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici după întocmirea documentației tehnico-economice realizate în urma finalizării procedurii de achiziție publică și pentru aprobarea cofinanțării pentru obiectivul de investiţii “Extindere şi supraetajare imobil existent S+P în vederea construirii unui imobil de birouri administrative S+P+3E, oraş Bolintin-Vale, judeţ Giurgiu”

 • HCL 105 – 18.10.2018 (299 kB)

  H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Bolintin-Vale şi actualizarea listei obiectivelor de investiţii pe anul 2018

 • HCL 104 – 18.10.2018 (85 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația din Regiunea Sud Muntenia prin dotarea cu aparatură de înaltă performanță”, cod SMIS 125227, și a cheltuielilor legate de proiect

 • HCL 103 – 18.10.2018 (46 kB)

  HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local Bolintin-Vale nr. 94 din 27 septembrie 2018

 • HCL 102 – 18.10.2018 (45 kB)

  H O T Ă R Â R E privind aprobarea organizării Târgului Anual Tradiţional de Sfântul Dumitru în oraşul Bolintin-Vale, judeţul Giurgiu

 • HCL 101 – 04.10.2018 (52 kB)

  Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Oraşului Bolintin-Vale în Consiliul de Administraţie al Liceului tehnologic “Dimitrie Bolintineanu”, respectiv în Consiliul de Administraţie al Şcolii gimnaziale nr. 1 Bolintin-Vale precum şi în Consiliul de Administraţie al Şcolii gimnaziale nr. 1 Malu-Spart