• HCL 115 – 31.10.2018 (45 kB)

  H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza Studiu de fezabilitate, aferente obiectivului de investiţii „Teren de sport multifuncțional în incinta Școlii gimnaziale Malu-Spart, oraș Bolintin-Vale, amenajare incinta”

 • HCL 114 – 31.10.2018 (63 kB)

  H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici după întocmirea documentației tehnico-economice realizate în urma finalizării procedurii de achiziție publică și pentru aprobarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții: “EXTINDERE REŢELE DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE, ORAŞ BOLINTIN-VALE”.

 • HCL 113 – 31.10.2018 (70 kB)

  H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici după întocmirea documentației tehnico-economice realizate în urma finalizării procedurii de achiziție publică și pentru aprobarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții “REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA STRĂZILOR, AMENAJAREA PISTELOR DE BICICLIŞTI ŞI A TROTUARELOR, CU ÎNFIINŢARE CANALIZAŢIE SUBTERANĂ PENTRU CABLURI ÎN ORAŞUL BOLINTIN-VALE, JUDEŢUL GIURGIU – ETAPA I”

 • HCL 112 – 31.10.2018 (31 kB)

  H O T Ă R Â R E pentru rectificarea hotărârii Consiliului Local nr. 31 din 29 martie 2018 privind aderarea orașului Bolintin-Vale la Asociația pentru Supravegherea și Protecția Animalelor „IVETS”

 • HCL 111 – 31.10.2018 (75 kB)

  Hotărâre privind rectificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Bolintin-Vale, Sectiunea -Alte bunuri însuşit prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Bolintin-Vale nr.26 din 20 mai 2002 privind aprobarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Bolintin-Vale

 • HCL 110 – 31.10.2018 (35 kB)

  H O T Ă R Â R E privind acordarea unui sprijin financiar Asociaţiei pentru Cultură şi Tradiţie Istorică Bolintineanu – Bolintin-Vale

 • HCL 109 – 31.10.2018 (42 kB)

  H O T Ă R Â R E privind acordarea privind acordarea titlui de „Cetăţean de onoare” al Oraşului Bolintin-Vale

 • HCL 108 – 31.10.2018 (42 kB)

  H O T Ă R Â R E privind retragerea comunei Greaca din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”ILUMINAT PUBLIC EFICIENT”

 • HCL 107 – 31.10.2018 (65 kB)

  HOTĂRÂRE privind: aprobarea depunerii proiectului „ REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE, ECHIPARE GRADINITA NR. 1 BOLINTIN-VALE ” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1, apelul de proiecte nr. POR/10/2017/10/10.1a/7regiuni

 • HCL 106 – 18.10.2018 (70 kB)

  H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici după întocmirea documentației tehnico-economice realizate în urma finalizării procedurii de achiziție publică și pentru aprobarea cofinanțării pentru obiectivul de investiţii “Extindere şi supraetajare imobil existent S+P în vederea construirii unui imobil de birouri administrative S+P+3E, oraş Bolintin-Vale, judeţ Giurgiu”

 • HCL 105 – 18.10.2018 (299 kB)

  H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Bolintin-Vale şi actualizarea listei obiectivelor de investiţii pe anul 2018

 • HCL 104 – 18.10.2018 (85 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația din Regiunea Sud Muntenia prin dotarea cu aparatură de înaltă performanță”, cod SMIS 125227, și a cheltuielilor legate de proiect

 • HCL 103 – 18.10.2018 (46 kB)

  HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local Bolintin-Vale nr. 94 din 27 septembrie 2018

 • HCL 102 – 18.10.2018 (45 kB)

  H O T Ă R Â R E privind aprobarea organizării Târgului Anual Tradiţional de Sfântul Dumitru în oraşul Bolintin-Vale, judeţul Giurgiu

 • HCL 101 – 04.10.2018 (52 kB)

  Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Oraşului Bolintin-Vale în Consiliul de Administraţie al Liceului tehnologic “Dimitrie Bolintineanu”, respectiv în Consiliul de Administraţie al Şcolii gimnaziale nr. 1 Bolintin-Vale precum şi în Consiliul de Administraţie al Şcolii gimnaziale nr. 1 Malu-Spart

 • HCL 100 – 04.10.2018 (41 kB)

  H O T Ă R Â R E privind localizarea pieței zilnic și a specificului acesteia

 • HCL 99 – 27.09.2018 (41 kB)

  H O T Ă R Â R E privind ocuparea în mod temporar și definitiv a unor suprafeţe de teren din domeniul public al oraşului Bolintin-Vale, de către SC E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA pentru realizarea lucrărilor ”Modernizare PA 1362 Zona – MT/JT Giurgiu – UO Bolintin vol. 3”

 • HCL 98 – 27.09.2018 (42 kB)

  H O T Ă R Â R E privind aprobarea Raportului de evaluare – Studiu de piață întocmit de SC EXPERT GRUP STÎNGĂ SRL pentru estimarea valorilor minime de închiriere pentru clădiri/spații cu destinație comercială sau de birouri proprietate publică a orașului Bolintin-Vale, județ Giurgiu

 • HCL 97 – 27.09.2018 (55 kB)

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza Studiu de fezabilitate, aferente obiectivului de investiţii “Amenajare sensuri giratorii în intersecţiile DJ 601 la km 15+815 cu DJ 401A, la km 45 + 126 și DJ 412A cu DJ 412D, la km 7 + 798 și DJ 601 la km 19 + 791, oraş Bolintin-Vale, judeţ Giurgiu”

 • HCL 96 – 27.09.2018 (24 kB)

  Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

 • HCL 95 – 27.09.2018 (49 kB)

  H O T Ă R Â R E privind transformarea unor posturi din Statul de funcţii al Spitalului Orăşenesc Bolintin-Vale

 • HCL 94 – 27.09.2018 (79 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru proiectul „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația din Regiunea Sud Muntenia prin dotarea cu aparatură de înaltă performanță”, cod SMIS 125227

 • HCL 93 – 27.09.2018 (39 kB)

  H O T Ă R Â R E privind modul de întocmire și ținere la zi a registrului agricol la nivelul UAT Orașul Bolintin-Vale

 • HCL 92 – 27.09.2018 (38 kB)

  H O T Ă R Â R E privind actualizarea Statutului orașului Bolintin-Vale

 • HCL 91 – 21.09.2018 (189 kB)

  Hotărâre privind sprijinirea competiţiei sportive internaţionale de taekwondo „Trofeul Bolintin-Vale” ediţia a-IX-a, organizat de A.C.S. Taerobik Gedoteam , în oraşul Bolintin-Vale

 • HCL 90 – 21.09.2018 (299 kB)

  Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Bolintin-Vale şi actualizarea listei obiectivelor de investiţii pe anul 2018

 • HCL 89 – 29.08.2018 (44 kB)

  Hotărâre privind privind ocuparea în mod temporar și definitiv a unor suprafeţe de teren din domeniul public al oraşului Bolintin-Vale pentru realizarea lucrărilor construire branșament electric trifazat.

 • HCL 88 – 29.08.2018 (44 kB)

  H O T Ă R Â R E privind atribuirea în folosinţă gratuită, Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Giurgiu, a unui spaţiu din incinta Complexului Comercial al Cooperaţiei de Consum Bolintin-Vale – etaj 2, situat în oraşul Bolintin-Vale, Str. Republicii nr. 1, Judeţul Giurgiu , proprietate publică a Oraşului Bolintin-Vale

 • HCL 87 – 29.08.2018 (68 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Ministerul Sănătății, Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Giurgiu, Spitalul Orășenesc Bolintin Vale și Spitalul Județean de Urgență Giurgiu, în vederea depunerii proiectului „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Giurgiu”, cod SMIS 125628

 • HCL 85 – 29.08.2018 (45 kB)

  Hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu pentru “Intrare în legalitate şi obţinere avize şi Autorizaţie de Construire pentru amplasare staţie transportabilă de carburanţi, tip container de benzină şi motorină şi o instalaţie de alimentare cu autogaz tip SKID GPL” – construcţie provizorie pe durata existenţei contractului de închiriere, solicitat de S.C. FLAGAS S.R.L