• HCL 32 din 13.04.2020 (69 kB)

  HOTĂRÂRE privind folosirea Domeniului Public de către S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A. reprezentată prin SC MWM GAS & ENERGY SRL, beneficiar SC PAN DAVID JCL SRL pentru alimentare cu energie electrică spațiu comercial în localitatea Malu-Spart

 • HCL 31 din 13.04.2020 (71 kB)

  HOTĂRÂRE privind folosirea Domeniului Public de către S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A. reprezentată prin SC MWM GAS & ENERGY SRL, beneficiar SC BALLROOM SAGA SRL pentru alimentare cu energie electrică salon evenimente în orașul Bolintin-Vale

 • HCL 30 din 13.04.2020 (69 kB)

  HOTĂRÂRE privind folosirea Domeniului Public de către S.C. E – DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A. pentru lucrarea 913/51859 ”Modenizare LEA 0,4 kV aferentă PTA 1199 Suseni” Unitatea Operativă Bolintin

 • HCL 29 din 13.04.2020 (71 kB)

  HOTĂRÂRE privind folosirea Domeniului Public de către S.C. E – DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A. pentru lucrarea 913/51858 ”Modenizare LEA 0,4 kV aferentă PTA 1196 Malu Spart” Unitatea Operativă Bolintin

 • HCL 28 din 13.04.2020 (70 kB)

  HOTĂRÂRE privind folosirea Domeniului Public de către S.C. E – DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A. . . pentru lucrarea 913/51857 ”Modenizare LEA 0,4 kV aferentă PTA 1195 Malu Spart” Unitatea Operativă Bolintin

 • HCL 27 din 13.04.2020 (71 kB)

  HOTĂRÂRE privind folosirea Domeniului Public de către S.C. E – DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A. pentru lucrarea 913/51862 ”Modenizare LEA 0,4 kV aferentă PTA 1363 Malu Spart” Unitatea Operativă Bolintin

 • HCL 26 din 13.04.2020 (72 kB)

  HOTĂRÂRE privind folosirea Domeniului Public de către S.C. E – DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A. pentru lucrarea 913/51860 ”Modenizare LEA 0,4 kV aferentă PTA 1478 Malu Spart” Unitatea Operativă Bolintin

 • HCL 25 din 13.04.2020 (691 kB)

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale și actualizarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2020

 • HCL 24 din 13.04.2020 (250 kB)

  HOTĂRÂRE privind asocierea Orașului Bolintin-Vale cu Comuna Bolintin-Deal pentru susținerea financiară a Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale în vederea achiziționării de materiale sanitare, echipamente de protecție, dezinfectanți precum și alte materiale de strictă necesitate

 • HCL 23 din 17.03.2020 (48 kB)

  HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință

 • HCL 22 din 17.03.2020 (69 kB)

  HOTĂRÂRE prelungirea dreptului de folosință gratuită acordat Inspectoratului de Jandarmi Județean Giurgiu a unui spațiu in incinta corpului II al Primăriei Bolintin-Vale, proprietate publică a Orașului Bolintin-Vale

 • HCL 21 din 17.03.2020 (89 kB)

  HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 20 din 20.02.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentațieifaza Studiu de fezabilitate, aferente obiectivului de investiîii ”Amenajare sensuri giratorii în intersectiile străzii Republicii cu DJ 601 la km 14+488 și străzii Republicii (DC 133) cu DJ 601, km 16+727, oraș Bolintin-Vale, județ Giurgiu ”

 • HCL 20 din 17.03.2020 (79 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale

 • HCL 19 din 17.03.2020 (116 kB)

  HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico economici și aprobarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții ”Extindere și supraetajare imobil existent S+P în vederea construirii unui imobil de birouri administrative S+P+3E, oraș Bolintin- Vale, județ Giurgiu”

 • HCL 18 din 17.03.2020 (110 kB)

  HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico economici și aprobarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții ”Înfiintare sistem de alimentare cu apa în localitatile Malu Spart și Suseni, oraș Bolintin-Vale, judetul Giurgiu”

 • HCL 17 din 17.03.2020 (96 kB)

  HOTĂRÂRE privind însușirea Rapoartelor de evaluare a proprietății imobiliare, întocmite de evaluator autorizat ing. Urda Gheorghe, având ca obiect estimare redevență minimă cabinete medicale concesionate

 • HCL 16 din 17.03.2020 (77 kB)

  HOTĂRÂRE privind constituirea și utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat din anii precedenți pentru anul 2020

 • HCL 15 din 28.02.2020 (93 kB)

  Hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local nr. 98 din 16.09.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare, extindere, echipare Școala gimnazială nr. I Malu Saprt, oraș Bolinrin-Vale, jud. Giurgiu”.

 • HCL 14 din 28.02.2020 (2 MB)

  Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Bolintin-Vale și al unităților subordinate, pe anul 2020 precum și a listei obiectivelor de investiții

 • HCL 13 – 30.01.2020 (61 kB)

  HOTĂRÂRE privind modalitatea de tarifare a serviciilor de mentenanță la centrala termică a orașului Bolintin-Vale

 • HCL 12 – 30.01.2020 (74 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu pentru ”lntrare în legalitate clădire parter-depozit” situată în oraș Bolintin-Vale, județul Giurgiu, str. Republicii, tarla 64, p3, nr. cadastral 34149, CF 34149

 • HCL 11 – 30.01.2020 (130 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Reabilitare, modernizare, extindere, echipare Școala gimnazială nr. 1 Malu-Spart, oraș Bolintin-Vale, județ Giurgiu ”, în cadrul apelului cu titlul Apel: POR/317/10/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, POR 2014-2020 precum și a cheltuielilor legate de acest proiect, cod SMIS 120351

 • HCL 10 – 30.01.2020 (1 MB)

  HOTĂRÂRE privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență constituit la nivelul orașului Bolintin-Vale

 • HCL 9 – 30.01.2020 (74 kB)

  HOTĂRÂRE privind transformarea unor posturi din Statul de funcții al aparatatului de specialitate al Primarului orașului Bolintin-Vale și a Serviciilor din subordinea Consiliului Local al orașului Bolintin-Vale

 • HCL 8 – 30.01.2020 (72 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea reglementării circulației vehiculelor pe străzile 23 August și Gen. Praporgescu din orașul Bolintin-Vale

 • HCL 7 – 30.01.2020 (136 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Îmbunătățirea calității serviciilor educaționale ale Școlii Gimnaziale nr. 1 și monitorizare video în Bolintin-Vale”, în cadrul apelului cu titlul Apel: POR/383/13/1/Îmbunătățirea calității vieții a populației în orașele mici și mijlocii din România/l/îmbunătățirea calității vieții a populației în orașele mici și mijlocii din România deschis pentru Axa prioritară 13, Prioritatea de investiții 9.B, Obiectivul Specific 13.1, POR 2014-2020 precum și a cheltuielilor legate de acest proiect, cod SMIS 123984

 • HCL 6 – 30.01.2020 (167 kB)

  HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 69/08.07.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform solicitării de clarificări nr. 14278/05.06.2019, înregistrată în cadrul Primăriei Orașului Bolintin-Vale cu nr. 6847 din 06.06.2019, având în vedere Instrucțiunea 112/08.03.2019 a Autorității de Management pentru POR cu privire la aplicarea prevederilor din O.U.G 114/2018 pentru obiectivul „Reabilitare, modernizare, extindere, echipare Școala Gimnazială nr. l, Bolintin-Vale ”- (Componenta A) depus în cadrul apelului cu titlul Apel: POR/383/13/l/Îmbunătăłirea calității vieții a populației în orașele mici și mijlocii din România/l/îmbunătătirea calității vieții a populației în orașele mici și mijlocii din România deschis pentru Axa prioritară 13, Prioritatea de investiții 9.B,Obiectivul Specific 13.1, POR 2014-2020

 • HCL 5 – 30.01.2020 (186 kB)

  HOTARARE privind contractarea unei finantari rambursabile interne in valoare de pana la 10.000.000 lei, in vederea asigurarii cofinantarii si prefinantarii proiectelor de interes local finantate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeana

 • HCL 4 – 14.01.2020 (81 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale

 • HCL 3 – 14.01.2020 (71 kB)

  HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special, d-lui Constantin Ionel având funcția de administrator public, să reprezinte Consiliul Local al orașului Bolintin-Vale în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC APA SERVICE SA și să voteze în sensul aprobării ordinii de zi