• HCL 11 din 27.11.2020 (176 kB)

  HOTĂRÂRE privind constatarea dreptului de proprietate privată asupra terenului intravilan în suprafață de 427 mp, situat în oraș Bolintin-Vale, str. Stadionului, județul Giurgiu, aferent blocului de locuințe B5

 • HCL 10 din 27.11.2020 (245 kB)

  HOTĂRÂRE privind constatarea dreptului de proprietate privată asupra terenului intravilan în suprafață de 424 mp, situat în oraș Bolintin-Vale, str. Stadionului, județul Giurgiu, aferent blocului de locuințe B6

 • HCL 9 din 11.11.2020 (123 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea depunerii proiectului „Îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în cadrul unităților de învățământ LICEUL TEHNOLOGIC DIMITRIE BOLINTINEANU, ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MALU SPART, ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BOLINTIN-VALE, orașul Bolintin-Vale, județul Giurgiu”, în cadrul apelului Programul Operaţional Competitivitate 2014–2020” – co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională – Axa Prioritară 2 – „ Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă”, Prioritatea de investiții 2C, precum şi aprobarea cheltuielilor legate de acest proiect, respectiv valoarea totală cât și cofinanțarea proprie

 • HCL 8 din 11.11.2020 (103 kB)

  HOTĂRÂRE privind transformarea unor posturi din Statul de funcții nr. 3882/14.08.2020 al Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale

 • HCL 7 din 11.11.2020 (78 kB)

  HOTĂRÂRE Privind reorganizarea Compartimentului sănătate prin înființarea unui post de asistent medical generalist

 • HCL 6 din 11.11.2020 (828 B)

  HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Bolintin-Vale în Consiliul de
  Administrație al Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale

 • HCL 5 din 11.11.2020 (76 kB)

  HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Orașului Bolintin-Vale în Consiliul de
  Administrație al Liceului tehnologic ”Dimitrie Bolintineanu”, respectiv în Consiliul de Administrație al Școlii gimnaziale nr. 1 Bolintin-Vale precum și în Consiliul de Administrație al Școlii gimnaziale nr. 1 Malu-Spart

 • HCL 4 din 11.11.2020 (998 kB)

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale, rectificarea bugetului instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții și actualizarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2020

 • HCL 3 din 11.11.2020 (78 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea numărului și componenței comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

 • HCL 2 din 11.11.2020 (44 kB)

  HOTĂRÂRE privind alegerea viceprimarului orașului Bolintin-Vale

 • HCL 1 din 11.11.2020 (828 B)

  HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință

 • HCL 81 din 15.10.2020 (140 kB)

  HOTĂRÂRE privind ocuparea în mod temporar și definitiv a unor suprafețe de teren din domeniul public al orașului Bolintin-Vale, pentru obiectivul alimentare cu energie electrică locuință situat în oraș Bolintin-Vale, sat Malu-Spart nr. 470bis, județul Giurgiu utilizator Florea Nicușor Ionel

 • HCL 80 din 15.10.2020 (144 kB)

  HOTĂRÂRE privind ocuparea în mod temporar și definitiv a unor suprafețe de teren din domeniul public al orașului Bolintin-Vale, pentru obiectivul alimentare cu energie electrică locuință situat în oraș Bolintin-Vale, str. I Mai nr. 30, județul Giurgiu utilizator SC CLEOPART S.R.L.

 • HCL 79 din 15.10.2020 (70 kB)

  HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 53 din 28.06.2018 precum și reglementarea circulației vehiculelor pe strada Republicii, oraș Bolintin-Vale

 • HCL 78 din 15.10.2020 (76 kB)

  HOTĂRÂRE privind prelungirea concesionării și stabilirea nivelului redevenței pentru cabinetele medicale de pe raza U.A.T. Bolintin-Vale

 • HCL 77 din 15.10.2020 (1 MB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul III al anului 2020

 • HCL 76 din 30.09.2020 (112 kB)

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale pe anul 2020

 • HCL 75 din 22.09.2020 (105 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la faza Studiu de fezabilitate, aferente obiectivului de investiții ”Amenajare sensuri giratorii în intersecțiile străzii Republicii cu DJ 601 la km 14+488 și străzii Republicii (DC 133) cu DJ 601, km 16+727, oraș Bolintin-Vale, județ Giurgiu”

 • HCL 74 din 15.09.2020 (82 kB)

  HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 33 din 13.04.2020 privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu pentru realizarea investiției ”Construire Spațiu Comercial cu destinația Service Auto și Vulcanizare, utilități, împrejmuire” solicitat de Apostoiu Florian”

 • HCL 73 din 15.09.2020 (78 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Statului de funcții nr. 3882/14.08.2020 al Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale

 • HCL 72 din 15.09.2020 (83 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru realizarea obiectivului „Construire locuință P+IE, branșamente la utilități” solicitat de Văduva Vasile

 • HCL 71 din 15.09.2020 (83 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu penfru realizarea obiectivului „Desființare locuință Cl și construire locuință P+M, spațiu comercial, branșamente la utilități” solicitat de Stanciu Rodica

 • HCL 70 din 15.09.2020 (252 kB)

  HOTĂRÂRE privind ocuparea domeniului public al orașului Bolintin-Vale, de către SC PREMIER ENERGY SRL pentru realizarea lucrărilor ”Extindere rețea distribuție gaze naturale redusă presiune pe str. Agricultori și racordurile aferente, oraș Bolintin-Vale, județ Giurgiu”

 • HCL 69 din 15.09.2020 (190 kB)

  HOTĂRÂRE privind ocuparea domeniului public al orașului Bolintin-Vale, de către SC PREMIER ENERGY SRL pentru realizarea lucrărilor Extindere rețea distribuție gaze naturale redusă presiune pe str. Bisericii, oraș Bolintin-Vale, județ Giurgiu”

 • HCL 68 din 15.09.2020 (99 kB)

  HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții „Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare, oraș Bolintin-Vale

 • HCL 67 din 15.09.2020 (700 kB)

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale, rectificarea bugetului instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții și actualizarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2020

 • HCL 66 din 20.08.2020 (111 kB)

  HOTĂRÂRE privind preluarea din patrimoniul județului Giurgiu loturilor de teren cu nr. 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13 și 24 în suprafață totală de 8579 mp, situate în comuna Bolintin Deal

 • HCL 65 din 13.08.2020 (69 kB)

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale, rectificarea bugetului instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții și actualizarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2020

 • HCL 64 din 04.08.2020 (127 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „INTERVENȚII DE EFICIENTIZARE ENERGETICĂ LA LICEUL TEHNOLOGIC DIMITRIE BOLINTINEANU, ORAȘ BOLINTIN-VALE, JUDETUL GIURGIU”

 • HCL 63 din 31.07.2020 (79 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului tehnico-economic pentru ”Extindere rețea de distribuție gaze naturale redusă presiune în orașul Bolintin-Vale și satele Crivina și Malu Spart, județ Giurgiu”