• HCL 8 – 31.01.2018 (101 kB)

  Privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Orașului Bolintin-Vale pentru anul școlar 2018-2019

 • HCL 7 – 31.01.2018 (67 kB)

  Privind prelungirea contractului de închiriere nr. 5690/30.04.2015 cu Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Giurgiu

 • HCL 6 – 31.01.2018 (63 kB)

  Privind retragerea comunei Adunații Copăceni din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „SĂNĂTATE ASIGURATĂ PRIN APĂ CURATĂ”

 • HCL 5 – 31.01.2018 (64 kB)

  Privind aprobarea aderării comunei Roata de Jos din județul Giurgiu la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ILUMINAT PUBLIC EFICIENT”

 • HCL 4 – 19.01.2018 (65 kB)

  Privind achiziționarea activului imobil – teren și construcții, proprietarea SC AGROMEC SA Bolintin-Vale, aflat în procedură de lichidare judiciară, situat în Oraș Bolintin-Vale, județ Giurgiu

 • HCL 3 – 19.01.2018 (90 kB)

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii “Reabilitare, modernizare, extindere, echipare Grădiniţa nr. 1 Bolintin-Vale, judeţ Giurgiu ”

 • HCL 2 – 19.01.2018 (95 kB)

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii “Reabilitare, modernizare, extindere, echipare Şcoala gimnazială nr. 1 Malu-Spart, oraş Bolintin-Vale, judeţ Giurgiu ”

 • HCL 1 – 08.01.2018 (62 kB)

  Privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar al secțiunii de dezvoltare cu excedentul secțiunii de funcționare în vederea stabilirii execuției bugetului local pe anul 2017

 • HCL 148 – 28.12.2017 (551 kB)

  Privind actualizarea Anexei 3 – „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Bolintin-Vale”, însuşită prin HCL nr. 26 din 20.05.2002 şi atestată prin HG nr. 968/2002

 • HCL 147 – 28.12.2017 (1 MB)

  Privind menținerea la nivelul anului anterior al taxelor și impozitelor locale pentru anul fiscal 2018

 • HCL 146 – 28.12.2017 (310 kB)

  Privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul IV al anului 2017

 • HCL 144 – 21.12.2017 (50 kB)

  privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Malu-Spart

 • HCL 143 – 21.12.2017 (68 kB)

  privind atribuirea în folosinţă gratuită, Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centru Judeţean Giurgiu, a spaţiului din incinta Complexului Comercial al Cooperaţiei de Consum Bolintin-Vale – etaj 2, situat în oraşul Bolintin-Vale, Str. Republicii nr. 1, Judeţul Giurgiu , proprietate publică a Oraşului Bolintin-Vale

 • HCL 142 – 21.12.2017 (77 kB)

  privind aprobarea Statutului de funcții al Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale

 • HCL 141 – 21.12.2017 (365 kB)

  privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice în faza studiu de fezabilitate, precum şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „ înfiinţare parc recreativ in oraşul Bolintin – Vale”

 • HCL 140 – 21.12.2017 (67 kB)

  privind aprobarea Studiului de oportunitarte pentru realizarea obiectivului de investiții ”Înființare parc recreativ în orașul Bolintin-Vale”

 • HCL 139 – 21.12.2017 (54 kB)

  privind acordarea unui sprijin financiar d-lui Dinică Gheorghe, domiciliat în Orașul Bolintin-Vale, sat Malu-Spart nr. 133, Județ Giurgiu

 • HCL 138 – 21.12.2017 (54 kB)

  privind acordarea unui sprijin financiar d-lui Gheorghe Ștefan, domiciliat în Orașul Bolintin-Vale, str. Agricultori nr. 36, județ Giurgiu

 • HCL 137 – 21.12.2017 (67 kB)

  privind stabilirea redevenței pentru imobilele concesionate în care funcționează cabinete medicale

 • HCL 136 – 21.12.2017 (50 kB)

  privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al „Sălilor de sport” din orașul Bolintin-Vale

 • HCL 135 – 21.12.2017 (158 kB)

  privind aprobarea Regulamentului de acordare și folosire a locuințelor de serviciu proprietatea U.A.T. Bolintin-Vale

 • HCL 134 – 12.12.2017 (682 kB)

  privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale și actualizarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2017

 • HCL 133 – 28.11.2017 (87 kB)

  privind atribuirea de denumiri onorifice unor străzi de pe raza Oraşului Bolintin-Vale şi amplasarea de plăcuţe inscripţionate cu aceste denumiri în vederea comemorării Centenarului Marii Uniri

 • HCL 132 – 28.11.2017 (59 kB)

  privind acordarea privind acordarea titlui de „Cetăţean de onoare” al Oraşului Bolintin-Vale, post mortem, domnului Romulus Dinu – medic neurolog

 • HCL 131 – 28.11.2017 (58 kB)

  privind achiziționarea unor microcipuri pentru câinii fără stăpân din Orașul Bolintin-Vale

 • HCL 130 – 28.11.2017 (61 kB)

  privind acordarea unor pachete cadouri preșcolarilor și elevilor din învățământul primar și gimnazial, cu ocazia Crăciunului

 • HCL 129 – 28.11.2017 (68 kB)

  privind însuşirea Raportului de evaluare – Studiu de piaţă actualizat, întocmit de SC EXPERT GRUP STÎNGĂ SRL, în vederea achiziţionării de către oraşul Bolintin-Vale a unui teren arabil extravilan, în suprafaţă de cea 10,00 ha, pentru înfiinţarea unei baze sportive în localitatea Bolintin-Vale

 • HCL 128 – 28.11.2017 (71 kB)

  privind modificarea și completarea unor hotărâri ale Consiliului Local Bolintin-Vale

 • HCL 127 – 28.11.2017 (39 kB)

  privind alegerea președintelui de ședință

 • HCL 126 – 28.11.2017 (84 kB)

  privind transformarea unor posturi din Statutul de funcții al Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale