• HCL 56 – 28.06.2017 (2 MB)

  privind aprobarea Statutului de funcții al Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale

 • HCL 55 – 28.06.2017 (2 MB)

  privind prelungirea dreptului de folosință gratuită acordat Inspectoratului de Stat în Construcții asupra unui săațiu din incinta corpului II al primăriei Bolintin-Vale, proprietate publică a Orașului Bolintin-Vale

 • HCL 54 – 28.06.2017 (3 MB)

  privind modificarea și aprobarea Organigramei, a Statutului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului orașului Bolintin-vale și serviciilor din subordinea Consiliului local al orașului Bolintin-Vale

 • HCL 53 – 28.06.2017 (2 MB)

  privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al localității a unui teren intravilan situat pe raza Orașului Bolintin-Vale, Județul Giurgiu

 • HCL 52 – 28.06.2017 (2 MB)

  privind însușirea Raportului de evaluare – Studiu de piață, întocmit de SC EXPERT GRUP STÎNGĂ SRL, în vederea achiziționării de către orașul Bolintin-Vale a unui teren intravilan, pentru construirea unei piețe agroalimentare

 • HCL 51 – 28.06.2017 (2 MB)

  privind însușirea Raportului de aaluare- Studiu de piață întocmit de SC EXPERT GRUP STÎNGĂ SRL în vederea achiziționării de către orașul Bolintin-Vale de teren intravilan, pentru construirea unei baze sportive în satul Crivina

 • HCL 50 – 25.05.2017 (902 kB)

  privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale și actualizarea listei de investiții pe anul 2017

 • HCL 49 – 25.05.2017 (904 kB)

  privind aprobarea Planului Local de Acțiune pentru Comunitățile de Romi de pe raza orașului Bolintin-Vale pentru perioada 2017-2020

 • HCL 48 – 25.05.2017 (1 MB)

  privind alegerea președintelui de ședință

 • HCL 47 – 25.05.2017 (2 MB)

  privind atribuirea în folosință gratuită Asociației Club Sportiv „F.C. Bolintin-Malu Spart 2017” a unui spa’iu de proprietate public[ a Orașului Bolintin-Vale pentru funcționarea sediului social al asociației sportive

 • HCL 46 – 25.05.2017 (2 MB)

  privind acordarea unui sprijin financiar d-nei Dan Milica pentru editarea unei publicații

 • HCL 45 – 25.05.2017 (2 MB)

  privind acordarea unui sprijin financiar Asociației Creștine Sfântul Stelian Ocrotitorul Copiilor

 • HCL 44 – 25.05.2017 (2 MB)

  privind acordarea unui sprijin financiar Asociației pentru Cultură și Tradiție Istorică Bolintineanu – Bolintin-Vale

 • HCL 43 + anexă – 25.05.2017 (3 MB)

  privind introducerea în domeniul privat al localității a unui teren intravilan situat pe raza orașului Bolintin-Vale, Județul Giurgiu.

 • HCL 42 – 28.04.2017 (1 MB)

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru „Construire clăditi cu destinația de spații depozitare, birouri, locuințe, garaje, utilități și împrejmuire”, situat în intravilanul Orașului Bolintin-Vale, Str.Palanca, Județul Giurgiu nr. cadastral 1985, CF 32905 beneficiar S.C. RICAMBI BIFARO S.R.L