🏗️ Proiect în derulare
Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13 Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii / Prioritatea de investiții 9 B Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare / Operațiunea Îmbunătățirea calității vieții a populației în orașele mici și mijlocii din România. Autoritatea de Management este Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, iar Organismul Intermediar este Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia (ADR Sud-Muntenia).

Pentru Școala Gimnazială din Bolintin-Vale am promovat un proiect de extindere și modernizare, pentru care am primit finanțare din fonduri europene nerambursabile. În cadrul proiectului, se intervine la corpul principal al școlii, la corpul de clădire monument istoric, la rețelele de utilități exterioare. De asemenea, se va construi un teren de sport în aer liber polifuncțional, se va reface împrejmuirea, se va amenaja o parcare pentru cadrele didactice cu acces, altul decât cel al elevilor, se va amenaja întreaga curte a școlii.

Astfel, la corpul principal edificat în anii 1964 și 1998 se vor realiza lucrări de consolidare, extindere, înlocuire instalații interioare electrice sanitare și termice, înlocuire tâmplărie, realizare termosistem din vată minerală bazaltică, dotări. În partea de clădire extinsă, la subsolul acesteia, se va amenaja centrala termică care va asigura independența privind energia termică necesară funționării școlii.

Corpul de clădire, monument istoric, va fi readus la forma inițială, desființându-se părțile de clădire adăugate de-a lungul timpului și se va înlocui învelitoarea existentă din tablă, la acest moment deteriorată, cu țiglă, așa cum a fost în trecut. Clădirea se va consolida, se vor schimba integral instalațiile interioare, tâmplăria, finisajele interioare și exterioare. În această clădire se vor desfașura activități curriculare și extracurriculare de desen, muzică, limbi straine și informatică.

Prin acest proiect se va realiza și un teren de sport multifuncțional pentru elevi, la standarde europene. Elevii vor beneficia de un loc unde vor face sport în aer liber, dar tot aici vor fi organizate și diverse evenimente sportive și artistice. Suprafața de joc este una modernă, elastică, din tartan și este împrejmuită și iluminată nocturn cu un sistem de iluminat cu corpuri eficiente, cu led.

Am dorit ca prin această intervenție să separăm accesul și circulația elevilor în școală de accesul autoturismelor cadrelor didactice. De aceea, se va construi o parcare pe latura de la sud a clădirii principale, cu acces controlat din strada Republicii, situată la sud de școală.

Se va realiza și un sistem de supraveghere video modern care să contribuie la desfășurarea activitățilorîn școală într-un climat de siguranță.

Amenajarea spațiilor exterioare va include realizarea de alei, spații verzi, montarea a 25 bănci și 25 coșuri de gunoi, rastel pentru biciclete.

La data prezentă, lucrările sunt realizate în proporție de 77,81%, cu termen de finalizare în anul 2024.

Obiectivul general al proiectului a fost îmbunătățirea calității vieții locuitorilor orașului Bolintin-Vale. Obiectivele specifice au fost: Contribuția la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din orașul Bolintin-Vale, asigurând elevilor din Școala Gimnazială nr.1 acces egal la infrastructura educațională de calitate și un spațiu urban sigur pentru ei și ceilalți locuitori ai orașului; Creșterea calității serviciilor educaționale ale Școlii Gimnaziale nr.1, asigurând infrastructura școlară necesară în orașul Bolintin-Vale și assigurarea calității spațiului public urban prin monitorizarea video în orașul Bolintin-Vale. Rezultatele proiectului sunt:
1. Participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură extinsă/ modernizată/ reabilitată/ dotată obiect al proiectului la finalul implementării 997 copii, din care 385 aparținând categoriilor defavorizate/ vulnerabile;
2. Beneficiari direcți ai spațiilor publice urbane au fost 13.782 locuitori din care, 10.168 persoane aparținând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilități;
3. Clădire cu funcție educațională (Școala gimnazială) extinsă, modernizată, reabilitată și dotată – 1;
4. Sistem supraveghere video în orașul Bolintin-Vale, inclusiv satele aparținătoare: – 495 camere amplasate pe străzile descrise).
Impactul la nivelul localității este accesul la o infrastructură educațională de calitate, care să le permită performanța școlară și maximizarea siguranței acestora prin realizarea unui sistem de monitorizare la nivelul școlii și orașului. Astfel este garantat acces egal la condiții decente de educație și condiții de siguranță în școală și oraș.

Valoarea totală a Componentei A – „REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE, ECHIPARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BOLINTIN-VALE” este de  14.437.080,38 lei.

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Sari la conținut