Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13 Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii / Prioritatea de investiții 9 B Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare / Operațiunea Îmbunătățirea calității vieții a populației în orașele mici și mijlocii din România. Autoritatea de Management este Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, iar Organismul Intermediar este Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia (ADR Sud-Muntenia).

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea calității vieții locuitorilor orașului Bolintin-Vale și se va derula în orașul
Bolintin-Vale, județul Giurgiu.

Obiectivele specifice sunt:
• Contribuția la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din orașul Bolintin-Vale, asigurând elevilor din Școala
Gimnazială nr.1 acces egal la infrastructura educațională de calitate și un spațiu urban sigur pentru ei și ceilalți
locuitori ai orașului;
• Creșterea calității serviciilor educaționale ale Școlii Gimnaziale nr.1, asigurând infrastructura școlară necesară în
orașul Bolintin-Vale.
• Asigurarea calității spațiului public urban prin monitorizarea video în orașul Bolintin-Vale.

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt:

1. Participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură extinsă/ modernizată/ reabilitată/ dotată obiect
al proiectului: – valoarea la începutul implementarii 829; – valoarea estimata la finalul implementării 997, din care
385 aparținând categoriilor defavorizate/ vulnerabile;

2. Beneficiari direcți ai spațiilor publice urbane:- valoarea la începutul implementării: 0; – valoarea estimata la finalul
implementării: 13.782 locuitori din care, 10.168 persoane aparținând categoriilor vulnerabile/defavorizate,
persoane cu dizabilități;

3. Clădire cu funcție educațională (Școala gimnazială) extinsă, modernizată, reabilitată și dotată: – valoare la
începutul implementării 0; – valoare estimată la finalul implementării 1;

4. Sistem supraveghere video în orașul Bolintin-Vale, inclusiv satele aparținătoare: – valoare la începutul
implementării 0; – valoare estimată la finalul implementării (495 camere amplasate pe străzile descrise).

Valoarea totală a proiectului este 20.156.820,27 lei, iar valoarea finanțării nerambursabile este 20.131.610,88 lei, din
care: – valoare nerambursabilă FEDR 17.111.869,26 Lei; – valoare nerambursabilă din bugetul național: 2.617.109,40 Lei.

Prezentare proiect „Îmbunătățirea calității serviciilor educaționale ale Școlii Gimnaziale nr.1 și monitorizare video în Bolintin-Vale

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Sari la conținut