STRATEGIA DE INVESTIȚII
Perioada 2016-2028


REALIZAT

Modernizare și extindere grădiniță
Crivina, Suseni
Modernizare clădire școală (2 clase)
Malu Spart

Înființare loc de agrement
Malu Spart
Amenajare parcări
Bolintin-Vale

Realizare sistem pluvial pentru DJ 601
Bolintin-Vale
Înființare sistem de canalizare menajeră
Malu Spart, Suseni
Înființare loc de joacă
Crivina
Realizare pod nou peste Sabar
Crivina
Înființare Centură ocolitoare
Bolintin-Vale
Extindere și modernizare Spital Orășenesc
Bolintin-Vale
Modernizare sistem de iluminat public Etapa II
Bolintin-Vale
Amenajare sensuri giratorii în intersecțiile DJ 601 cu DJ 401 și DJ 412A cu DJ 412D
Bolintin-Vale

Eficientizare energetică clădire Liceu
Bolintin-Vale
Consolidare clădire istorică „Poșta Veche”
Bolintin-Vale
Modernizare Dispensar Medical
Bolintin-Vale
Instalare capacități de producție energie verde
Bolintin-Vale
Achiziție microbuze electrice pentru transport urban
Bolintin-Vale, Malu Spart, Crivina, Suseni
Eficientizare energetică a blocurilor de locuințe
Bolintin-Vale
Instalare 8 insule digitale pentru colectare selectivă
Bolintin-Vale

Construire stații de încărcare mașini electrice
Bolintin-Vale

Reabilitare, modernizare și dotare Așezământ Cultural
Bolintin-Vale

Reabilitare, modernizare, extindere, echipare și teren de sport Școala Gimnazială nr. 1
Bolintin Vale

Înființare târg săptămânal pentru produse agroalimentare și de uz general
Bolintin-Vale

Modernizare DJ601
Bolintin-Vale, Malu Spart

Înființare Parc recreativ
Bolintin-Vale

Modernizare DJ412D (spre mănăstire și spre Ogrezeni)
Malu Spart

Reabilitare, modernizare, extindere, echipare Școala Gimnazială
Malu Spart

Reabilitare, modernizare, extindere, echipare Grădiniță nr. 1
Bolintin-Vale

Reabilitarea și modernizarea străzilor Etapa II
Bolintin-Vale

Înființare bază sportivă
Bolintin-Vale

Reabilitare, modernizare, extindere Policlinica
Bolintin-Vale

Extindere rețea de gaze naturale Etapa III
Bolintin-Vale, Malu Spart, Crivina, Suseni

Înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare
Crivina

Centrul Multicultural „Școala Veche”
Bolintin-Vale

Amenajare intersecție str. Republicii cu DJ 601
Bolintin-Vale

Sală de sport cu tribună 180 de locuri
Bolintin-Vale

Renovare Dispensar Bolintin-Vale Malu Spart
Crivina

Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare
Bolintin-Vale

Extindere Școala Gimnazială nr. 1
Malu Spart

Modernizare Liceul Tehnologic „Dimitrie Bolintineanu”
Bolintin-Vale

Reabilitare clărire Primărie
Bolintin-ValeRenovare Dispensar TBC
Bolintin-Vale

Parcare auto pe strada Republicii
Bolintin-Vale

Reparații drumuri comunale
Bolintin-Vale, Malu Spart, Suseni și Crivina

Înființare sistem de alimentare cu apă în localitățile
Malu Spart, Suseni

Extindere rețele electrice de distribuție a energiei electrice
Bolintin-Vale

Amenajare sensuri giratorii în intersecțiile străzii Republicii cu DJ 601 și străzii Republicii cu DJ 401 A
Bolintin-Vale

Izolarea termică a fațadei a părții dinspre drum a Secției de  Pediatrie a Spitalului Orășenesc
Bolintin-Vale

Modernizare Școala Gimnazială 
Bolintin Vale
Malu Spart

Înființare canalizare pluvială
Bolintin-Vale

Imobil nou de birouri administrative S+P+3E
Bolintin-Vale

Eficientizarea sistemului de iluminat public stradal
Bolintin-Vale, Malu Spart, Suseni și Crivina

Modernizare DJ401
Bolintin-Vale

Reparații sală de sport Școala Gimnazială
Bolintin-Vale

Înființare teren de sport
Crivina
Reparații acoperiș Spital Pediatrie
Bolintin-Vale

Înființare Piață agroalimentară
Bolintin-Vale

Monitorizare video
Bolintin-Vale, Malu Spart, Crivina, Suseni

Extindere rețele distribuție gaze naturale de presiune redusă
Bolintin-Vale Crivina

Achiziție teren și clădiri în scop public
Bolintin-Vale

Reabilitarea și modernizarea străzilor Etapa I
Bolintin-Vale

Achiziție clădire și înființare toaletă publică
Bolintin-Vale

Înființare loc de joacă
Malu Spart

Modernizare teren și sală de sport Școala Malu Spart
Malu Spart

Construire capelă mortuară în orașul Bolintin-Vale
Bolintin Vale

Înființare bază sportivă
Bolintin Vale

Înființare parc recreativ
Bolintin Vale

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Sari la conținut