STRATEGIA DE INVESTIȚII
Perioada 2016-2026

OBIECTIVE

  • Acoperire integrală cu utilități (electric, gaze, apă potabilă, canalizare)
  • Unităti medicale moderne cu infrastructură adecvată
  • Accesul la servicii publice facil si în condiții decente
  • Dezvoltarea infrastructurii pentru cultură și sport
  • Locuri suficiente în creșe, grădinițe și școli
  • Modernizarea drumurilor publice
  • Modernizarea unităților școlare
  • Creșterea siguranței cetățenilor
  • Îngrijirea patrimoniului public
  • Sustenabilitatea ecologică

PROIECTE DE INVESTIȚII
Perioada 2016-2022

Proiecte de investiții
79 proiecte

Valoarea proiectelor de investiții
100,5 Milioane Euro

Surse de finanțare
85,4% din surse externe


REALIZAT

38 Km
Rețea nouă de apă

12 Km
Rețea nouă de
canalizare

14 Km
Rețea nouă de pluvial

7  Km
Rețea nouă de gaze

30 Km
Drumuri modernizate/
în curs

14 Km
Piste de biciclete/
în curs

34 Km
Trotuare realizate/
în curs

498 
Camere de
supraveghere

1430
Lămpi cu led pentru iluminat public

24
Locuri de parcare
noi


Modernizare și extindere grădiniță
Crivina, Suseni
Modernizare clădire școală (2 clase)
Malu Spart

Înființare loc de agrement
Malu Spart
Amenajare parcări
Bolintin-Vale

Realizare sistem pluvial pentru DJ 601
Bolintin-Vale
Înființare sistem de canalizare menajeră
Malu Spart, Suseni
Înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare
Crivina
Înființare loc de joacă
Crivina
Realizare pod nou peste Sabar
Crivina
Înființare Centură ocolitoare
Bolintin-Vale
Extindere și modernizare Spital Orășenesc
Bolintin-Vale
Modernizare sistem de iluminat public Etapa II
Bolintin-Vale
Amenajare sensuri giratorii în intersecțiile DJ 601 cu DJ 401 și DJ 412A cu DJ 412D
Bolintin-Vale

Eficientizare energetică clădire Liceu
Bolintin-Vale
Consolidare clădire istorică „Poșta Veche”
Bolintin-Vale
Modernizare Dispensar Medical
Bolintin-Vale
Instalare capacități de producție energie verde
Bolintin-Vale
Achiziție microbuze electrice pentru transport urban
Bolintin-Vale, Malu Spart, Crivina, Suseni
Construire stații de încărcare mașini electrice
Eficientizare energetică a blocurilor de locuințe
Bolintin-Vale
Instalare 8 insule digitale pentru colectare selectivă
Bolintin-Vale

Reabilitare, modernizare și dotare Așezământ Cultural
Bolintin-Vale
Reabilitare, modernizare, extindere, echipare Școala Gimnazială nr. 1
Malu Spart
Înființare târg săptămânal pentru produse agroalimentare și de uz general
Bolintin-Vale
Modernizare DJ601
Bolintin-Vale, Malu Spart
Înființare Parc recreativ
Bolintin-Vale
Modernizare DJ412D (spre mănăstire și spre Ogrezeni)
Malu Spart

Reabilitare, modernizare, extindere, echipare Grădiniță nr. 1
Bolintin-Vale
Reabilitarea și modernizarea străzilor Etapa II
Bolintin-Vale
Înființare bază sportivă
Bolintin-Vale
Reabilitare, modernizare, extindere Policlinica
Bolintin-Vale
Extindere rețea de gaze naturale Etapa III
Bolintin-Vale, Malu Spart, Crivina, Suseni

Amenajare sensuri giratorii în intersecțiile străzii Republicii cu DJ 601 și străzii Republicii cu DJ 601
Bolintin-Vale
Modernizare Școala Gimnazială Bolintin-Vale
Malu Spart
Centrul Multicultural „Școala Veche”
Bolintin-Vale
Amenajare intersecție str. Republicii cu DJ 601
Bolintin-Vale
Sală de sport cu tribună 180 de locuri
Bolintin-Vale
Renovare Dispensar Bolintin-Vale Malu Spart
Crivina
Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare
Bolintin-Vale
Extindere Școala Gimnazială nr. 1
Malu Spart
Modernizare Liceul Tehnologic „Dimitrie Bolintineanu”
Bolintin-Vale
Reabilitare clărire Primărie
Bolintin-Vale
Renovare Dispensar TBC
Bolintin-Vale
Parcare auto pe strada Republicii
Bolintin-Vale
Reparații drumuri comunale
Bolintin-Vale, Malu Spart, Suseni și Crivina
Înființare sistem de alimentare cu apă în localitățile
Malu Spart, Suseni
Extindere rețele electrice de distribuție a energiei electrice
Bolintin-Vale

Imobil nou de birouri administrative S+P+3E
Bolintin-Vale
Înființare canalizare pluvială
Bolintin-Vale
înființare loc de joacă
Malu Spart
Modernizare teren și sală de sport Școala Malu Spart
Malu Spart
Eficientizarea sistemului de iluminat public stradal
Bolintin-Vale, Malu Spart, Suseni și Crivina
Modernizare DJ401
Bolintin-Vale
Reparații sală de sport Școala Gimnazială
Bolintin-Vale
Înființare teren de sport
Crivina
Reparații acoperiș Spital Pediatrie
Bolintin-Vale
Înființare Piață agroalimen-tară
Bolintin-Vale
Monitorizare video
Bolintin-Vale, Malu Spart, Crivina, Suseni
Înființare Capelă
Bolintin-Vale
Extindere rețele distribuție gaze naturale de presiune redusă
Bolintin-Vale Crivina
Achiziție teren și clădiri în scop public
Bolintin-Vale
Reabilitarea și modernizarea străzilor Etapa I
Bolintin-Vale
Achiziție clădire și înființare toaletă publică
Bolintin-Vale

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Sari la conținut