Anul 2024

PROCES VERBAL de afișare a selecției dosarelor depuse pentru concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent Compartimentul Comunicare

Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de consilier, clasa I,  grad profesional asistent Compartimentul Comunicare, ID 471182, pe perioadă nedeterminată

Anul 2023

Rezultatul probei scrise la examenul organizat în data de 13.09.2023, la concursul pentru ocuparea funcției contractuale de medic generalist în cadrul Compartimentului medicină școlară

06.09.2023 || BORDEROU AFIȘARE rezultate selecție dosare  –  Concurs de ocupare a funcției contractuale de medic generalist din cadrul Compartimentului cabinet școlar

23.08.2023 || Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante de execuție, de medic stomatolog, cu specializarea medicină dentară, normă întreagă și medic generalist, normă 14, în cadrul Direcției de Asistență Socială, Compartimentul medicină școlară

04.07.2023 || Anunț examen de promovare în grad profesional pentru următoarea funcție publică de execuție – Serviciul financiar contabil
Descarcă Anexa 1: Formular de înscriere (Word)Formular de înscriere (PDF)

29.05.2023 || Borderou afișare rezultate finale ale examenului organizat în vederea promovării într-o funcțiede nivel superior

23.05.2023 || Proces-verbal afișare selecție dosar Examen promovare funcționar contractual din cadrul S.A.D.P. Bolintin-Vale

09.05.2023 || Anunț concurs de promovare într-o funcție cu un nivel de studii superior –  S.A.D.P. Bolintin-Vale

Anul 2022

18.10.2022 || Anunț examene de promovare în grad profesional imediat superior a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Bolintin-Vale pentru funcțiile de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului SSM și arhivă, grad profesional după promovare – principal și consilier achiziții, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului proiecte și achiziții publice, grad profesional după promovare – principal

17.10.2022 || Anunț examene de promovare în grad profesional imediat superior a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Bolintin-Vale pentru funcțiile de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului cadastru și registru agricol, grad profesional după promovare – principal și consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului evidență și beneficii de asistență socială, grad profesional după promovare – principal

17.10.2022 || Anunț examene de promovare în grad profesional imediat superior a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Bolintin-Vale pentru funcțiile de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului registratură, grad profesional după promovare – principal și Consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului protecția și promovarea drepturilor copiilor – autoritate tutelară, grad profesional după promovare – principal

06.09.2022 || Procese verbale afișare rezultate proba scrisă, proba interviu și Borderou  afișare rezultat final a concursului pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de șef serviciu financiar-contabil

04.08.2022 || Anunț organizare concurs pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef-serviciu în cadrul Serviciului financiar- contabil

04.07.2022 || Anunț pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de medic generalist

09.03.2022 || Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de referent, grad profesional debutant

Anul 2021

12.11.2021 || Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de executie vacante de referent, clasa III, grad profesional debutant

28.10.2021 ||  Anunț concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale de medic generalist și de asistent medical generalist, grad profesional principal

25.10.2021 || Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de bibliotecar, debutant

15.10.2021 || Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de consilier, clasa I

04.10.2021 || Anunț concurs de promovare într-o funcție cu un nivel de studii superior

21.09.2021 || Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante de referent treapta II și referent de specialitate

23.07.2021 || Anunț examen de promovare în grad profesional

27.04.2021 || Rezultate concurs ocupare funcții contractuale de referent în cadrul Compartimentului cultură

13.04.2021 || Anunț procedura de ocupare a postului de medic în cadrul Compartimentului sănătate

12.04.2021 || Anunț concurs recrutare – 2 posturi de executie

Anul 2020

09.11.2020 || Anunț examen de promovare în grad profesional

06.04.2020 || Anunț concurs recrutare – 2 posturi de executie vacante

06.04.2020 || Formular de înscriere

Anul 2019

18.12.2019 || Anunț concurs de recrutare  – 1 post de execuție 

18.12.2019 || Anunț examen de promovare în grad profesional

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Sari la conținut