✅Proiect finalizatProiect finanțat prin  Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.2. – Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului, Apelul de proiecte POR/2017/5/5.2/SUERD/1.

Proiectul a vizat reconversia suprafețelor de teren degradate, prin mărirea suprafețelor de spații verzi din oraș. O astfel de suprafață de teren este aceea din jurul  stadionului și care prin acest proiect s-a schimbat radical. Investiţia  a presupus amenajarea unui spațiu verde destinat petrecerii timpului liber, amplasarea de alei pietonale și de spații destinate activităților cultural-artistice, dotarea și echiparea spațiului verde în vederea petrecerii timpului liber. 

Parcul beneficiază de următoarele amenajări și construcții:

  • pavilion multifuncțional tip subsol+parter+etaj, destinat activităților culturale și expoziționale, dar și adăpostirii echipamentelor tehnico-ediliare necesare funcționării parcului (adăpostirea sistemului de irigații al spațiilor verzi, a grupurilor sanitare pentru vizitatorii parcului, a sistemului de supraveghere video și asigurarea infrastructurii electrice a parcului);
  • construcții ușoare tip pergolă, pentru îmbunătățirea ambientului parcului;
  • gazon;
  • arbori;
  • sistem de iluminat public;
  • alei pietonale;
  • mobilier urban specific (bănci, coșuri de gunoi, suporturi pentru biciclete). 

Valoarea lucrărilor a fost  de 4,6 milioane lei, cu finanțare din fonduri europene și din fonduri locale.

Lucrările au fost finalizate în anul 2023.


Primăria Orașului Bolintin-Vale

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Sari la conținut