REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE, ECHIPARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, MALU SPART - Cod SMIS 120351

Proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale / Prioritatea de investiții 10.1 Investiții în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare / Operațiunea B Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, apel dedicat învățământului obligatoriu.

Pagina dedicată proiectului


ÎNFIINȚARE PARC RECREATIV ÎN ORAȘUL BOLINTIN-VALE - cod SMIS 120135

Proiect finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.2. – Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului, Apelul de proiecte POR/2017/5/5.2/SUERD/1.

Pagina dedicată proiectului


REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE AMBULATORIUL SPITALULUI ORASENESC BOLINTIN-VALE - Cod SMIS 125464

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale / Prioritatea de investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționalizate la serviciile prestate de comunități / Operațiunea 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate / A – Ambulatorii.

Pagina dedicată proiectului


REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE, ECHIPARE GRADINITA NR. 1 BOLINTIN-VALE - Cod SMIS 120350

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale / Prioritatea de investiții 10.1 –Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare.Autoritatea de Management este Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, iar Organismul Intermediar este Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia (ADR Sud-Muntenia).

Pagina dedicată proiectului


Îmbunătățirea calității serviciilor educaționale ale Școlii Gimnaziale nr.1 și monitorizare video în Bolintin –Vale - Cod SMIS 123984

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13 Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii / Prioritatea de investiții 9 B Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare / Operațiunea Îmbunătățirea calității vieții a populației în orașele mici și mijlocii din România.

Pagina dedicată proiectului


Primăria Orașului Bolintin-Vale

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Sari la conținut