Prezentarea Serviciului de Administrare a Domeniului Public

Serviciul de Administrare a Domeniului Public îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Consiliului Local al Orașului Bolintin-Vale, având ca obiect principal de activitate administrarea bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al Orașului Bolintin-Vale.

Subordonare

Serviciul de Administrare a Domeniului Public este subordonat Consiliului Local al Orașului Bolintin-Vale.

Atribuții principale

 1. Produce, transportă, distribuie si furnizează energie termică în sistem centralizat pentru institutiile de învățământ din localitate: Grădinița nr.1 Bolintin-Vale, Școala Gimnazială nr.1 Bolintin-Vale, Grup Școlar „Dimitrie Bolintineanu”, Bolintin-Vale ;
 2. Previne poluarea accidentală  a mediului sau a surselor și cursurilor de apă prin depozitarea necontrolată a deșeurilor de către agenții  economici sau de către cetățeni;
 3. Asigură masurile corespunzatoare pentru conservarea și protecția mediului;
 4. Efectuează masurile necesare pentru protecția sănătății publice, cu sprijinul și sub supravegherea organelor de specialitate ale statului;
 5. Respectă strict normele igienico-sanitare în piața agroalimentară și în târgul săptămânal;
 • Lista completă a atribuțiilor

  1. Produce, transportă, distribuie si furnizează energie termică în sistem centralizat pentru institutiile de învățământ din localitate: Grădinița nr.1 Bolintin-Vale, Școala Gimnazială nr.1 Bolintin-Vale, Grup Școlar „Dimitrie Bolintineanu”,Bolintin-Vale ;
  2. Previne poluarea accidentală  a mediului sau a surselor și cursurilor de apă prin depozitarea necontrolată a deșeurilor de către agenții  economici sau de către cetățeni;
  3. Asigură masurile corespunzatoare pentru conservarea și protecția mediului;
  4. Efectuează masurile necesare pentru protecția sănătății publice, cu sprijinul și sub supravegherea organelor de specialitate ale statului;
  5. Curață străzile, piețele și  locurile publice, îndepartează zăpada, gheața de pe străzi și trotuare, colectează și depozitează reziduurile menajere și stradale, sortează și valorifică resursele materiale refolosibile, repară și intretine strazile, drumurile comunale, curatăță și amenajează șanțurile;
  6. Respectă strict normele igienico-sanitare în piața agroalimentară și în târgul săptămânal;
  7. Verifică starea tehnică a străzilor, identifică şi localizează degradările produse pe carosabil şi remediază operativ imperfecțiunile acestora;
  8. Evită şi/sau limitează deteriorarea domeniului public, determinată de execuţia lucrărilor de construcţii şi reface zonele adiacente afectate;
  9. Amenajează şi exploatează locurile de parcare şi afişaj publicitar de pe domeniul public, în condiţiile stabilite conform legislaţiei actuale în vigoare;
  10. Dezvoltă şi amenajează spaţiile publice în strânsă concordanţă cu necesităţile comunităţii locale şi a documentaţiilor de urbanism aprobate potrivit legii;
  11. Amenajează, întreține şi reabilitează spaţiile de joaca pentru copii și spaţiile de odihnă aflate în subordine;
  12. Salubrizează și ecologizează zonele expuse in mod frecvent deșeurilor menajere ;
  13. Administrează domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale;
  14. Emite avize pentru lucrările care se execută pe domeniul public;
  15. Administrează şi exploatează WC-urile publice;
  16. Organizează pieţe, târguri şi bâlciuri;
  17. Întreține si administrează parcuri;
  18. Deszăpezește străzile secundare;
  19. Montează mobilierul stradal;
  20. Întreține spațiile verzi;
  21. Salubrizează străzile.

Program de lucru cu publicul

Casierie

Luni – Vineri: 8:00-16:00

Adresa: Str. Republicii, nr. 111A, Bolintin-Vale


Contact

Șef serviciu: ing. Chiva Adrian
Adresa: Str. Republicii nr. 111A, Bolintin-Vale
E-mail: adrian.chiva@bolintin-vale.ro

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Sari la conținut