Exercițiu de alarmare in caz de cutremur – Joi, 18.07.2024, în intervalul orar 10:00-11:00

Stimați cetățeni,

Vă aducem la cunoștință faptul că în data de 18.07.2024, în intervalul orar 10:00 – 11:00, se va desfășura un exercițiu de alarmare în caz de cutremur pe raza orașului Bolintin-Vale.

Se va acționa sirena de alarmare cu semnalul ,,dezastre” compus din 5 sunete a 16 secunde fiecare cu pauză de 10 secunde între ele.

Vă mulțumim pentru înțelegere.

În atenția proprietarilor sau deținătorilor de terenuri – Prevenirea și combaterea buruienii AMBROZIA

În atenția proprietarilor sau deținătorilor de terenuri, administratorilor drumurilor publice, cursurilor de apă, lacurilor și ai bazinelor piscicole de pe raza UAT Bolintin-Vale, Județul Giurgiu.

În conformitate cu prevederile Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, UAT Bolintin-Vale, aduce la cunoștință publică că propietarii sau deținătorii de terenuri, adminastratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole, au obligația să desfăsoare lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii AMBROZIA, denumită ștințific Ambrosia artemisiifolia, pentru evitarea instalării și răspândirii vegetației adventiv-invazive și eliminarea ei în cazul prezenței pe terenurile intravilane sau extravilane.

În scopul distrugerii ambroziei și al prevenirii răspândirii acesteia, propietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole vor desfășura periodic, în perioada cuprinsă între răsărirea acestei plante și apariția primelor inflorescențe, respectiv până la data de 30 iunie a fiecărui an, lucrări și metode specifice. Aceste măsuri se mențin până la sfârșitul perioadei de vegetație a buruienii AMBROZIA.

Beneficiarii lucrărilor de construcții au obligația ca pe terenurile afectate de lucrări să ia măsurile necesare pentru evitarea instalării sau răspândirii buruienii AMBROZIA.
Distrugerea acestei buruieni de către propietarii sau deținătorii terenurilor infestate cu această plantă este obligatorie conform Legii 62/2018 privind combaterea buruienii AMBROZIA.
Distrugerea buruienii se face obligatoriu înainte de perioada de înflorire, în funcție de caracteristica zonei sau a terenului, suprafța îmburuienată, stadiul culturii infestate, gradul de dezvoltare și densitate a plantelor de ambrozia, prin:
– Lucrări de pregătire a terenului și de întreținere a culturii: grăpat, prășit manual sau mecanic;
– Cosit manual sau mecanic(ori de câte ori este nevoie);
– Erbicidare totală pe terenuri necultivate, margini de drumuri, de preferat înaintea infloririi;
– Smulgerea manuală a plantelor, dacă densitatea buruienilor este redusă.

Nerespectarea prevederilor Legii nr 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia de către propietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole, constituie contravenție și se sancționează cu avertisment.
Constituie contravenție nerespectarea prevederilor din avertisment de către propietarii sau deținătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcții, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice și cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice.

 

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Sari la conținut