Anunț campanie de prevenire și testare gratuită Babeș-Papanicolaou sau HPV – 22.11.2022

Teste GRATUITE Babeș-Papanicolaou sau HPV în orașul Bolintin-Vale.

La data de 22.11.2022, între orele 9:00- 16:30, în incinta Primăriei Bolintin-Vale, se va organiza o campanie de testare GRATUITĂ Babeș-Papanicolaou dacă aveți între 24-29 de ani,  sau HPV dacă aveți între 30 și 64 de ani.

Caravana mobilă care face analizele vine de la Spitalul Polizu în data mai sus menționată între orele 9:00 și 16:30.

Campania de pervenire și testare gratuită se adresează doamnelor cu vârsta cuprinsă între 24-64 de ani.

Pune sănătatea ta pe primul loc.
Și tu POȚI SĂ PREVII!
Proiect: „Integrarea screeningului primar HPV în programul național de screening pentru cancerul de col uterin”.
Program finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.
Contract de finanțare nr. POCU/257/4/9/120798. Cod SMIS: 120798.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Anunț Urbanism: Persoanele fizice şi juridice care deţin fose septice trebuie să se înscrie în registrul de evidenţă până la data de 26 noiembrie 2022, dacă fosele sunt deja construite şi conectate

Înscrierea în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate (SIA)

ATENȚIE!

Persoanele fizice şi juridice care deţin fose septice trebuie să se înscrie în registrul de evidenţă până la data de 26 noiembrie 2022, dacă fosele sunt deja construite şi conectate, sau în termen de 120 de zile de la conectarea la sistemul de colectare şi/sau epurare a apelor uzate.

Conform Hotărârii de Guvern nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, persoanele fizice și juridice, proprietari a spațiilor conectate la un sistem individual adecvat de epurare au obligația de a se înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al Orașului Bolintin-Vale în termen de 120 de zile  de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate.

Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului.

În conformitate cu respectiva hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a dispozițiilor art. 11 alin. (1) și (2) și art. 15 alin. (2), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

Formularele se depun la Compartimentul Urbanism și disciplina în construcții din cadrul Primăriei Orașului Bolintin-Vale – str. Libertății nr.1, Bolintin-Vale, Jud. Giurgiu sau se completează online, accesând linkurile de mai jos:

Completați formularul ONLINE (  Formulare Google)

A. Formular de înscriere în registrul de evidență a Sistemelor Individuale Adecvate (SIA) de  COLECTARE a apelor uzate la nivelul UAT Bolintin-Vale (Formular Google)

 B. Formular de înscriere în registrul de evidență a Sistemelor Individuale Adecvate (SIA) de  EPURARE a apelor uzate la nivelul UAT Bolintin-Vale (Formular Google)

Formulare în format PDF

 A. Formular de înscriere în registrul de evidență a Sistemelor Individuale Adecvate (SIA) de  COLECTARE a apelor uzate la nivelul UAT Bolintin-Vale

 B. Formular de înscriere în registrul de evidență a Sistemelor Individuale Adecvate (SIA) de  EPURARE a apelor uzate la nivelul UAT Bolintin-Vale

Modele de formulare completate

 A. MODEL DE COMPLETARE – Formular de înscriere în registrul de evidență a Sistemelor Individuale Adecvate (SIA) de COLECTARE a apelor uzate la nivelul UAT Bolintin-Vale

 B.MODEL DE COMPLETARE – Formular de înscriere în registrul de evidență a Sistemelor Individuale Adecvate (SIA) de EPURARE a apelor uzate la nivelul UAT Bolintin-Vale

Anunț privind distribuția produselor alimentare din cadrul programului POAD – marți, 15.11.2022

Produsele alimentare din cadrul POAD (Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate) pentru beneficiarii de Alocație pentru Susținerea Familiei și Ajutor Social, respectiv persoanele cu handicap (GRAV și ACCENTUAT), se vor distribui începând cu ziua de marți, 15.11.2022, ora 8:30, la SALA DE SPORT – LICEUL Tehnologic “Dimitrie Bolintineanu”.

Program: 08:30 – 14:00

Beneficiarii vor prezenta copie certificat de handicap și Cartea de Identitate (C.I.) sau Buletinul de Identitate (B.I.).

Locație:  SALA DE SPORT – LICEUL Tehnologic “Dimitrie Bolintineanu”.

 

Anunț – Ajutoarele de încălzire a locuinței pe sezonul rece 2022-2023

 Stimați cetățeni,

Vă informăm că în campania 2022-2023, baza legală de acordare a ajutoarelor de încălzire a locuinței este reglementată de Legea Nr. 226/2021-privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie și Hotărârea 1073 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

   Pentru a putea beneficia de ajutorul de încălzire cu energie termică, gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi sau petrolieri precum și a suplimentului pentru energie, pe întreg sezonul rece (Noiembrie 2022 – Martie 2023) cererile vor fi depuse de către solicitanții care îndeplinesc condițiile de acordare, până la data de 20.11.2022.

     Pentru cererile depuse ulterior datei de 20 ale lunii Noiembrie 2022, acordarea se va face începând cu data de 1 a lunii următoare depunerii cererii.

Consumator vulnerabil de energie – persoană singură/familie care din motive de sănătate, vârsta, venituri insuficiente sau izolare față de sursele de energie, necesita măsuri de protecție socială și servicii suplimentare pentru a și asigura cel putin nevoile energetice minimale.

Modalitatea de depunere a cererii de modificare:

1. Pentru beneficiarii de ajutor social și alocație de susținere a familiei

Se va completa cererea – declarație pe propria răspundere pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistență socială,  însoțită de documente doveditoare privind:

  1. copie după actele de indentitate ale persoanei singure, respectiv alea membrilor de familie;
  2. copie a facturii de furnizare a energiei termice/electrice/gaze naturale;
  3. copie după documentul care atestă calitatea în care se deține locuința;
  4. copie ale documentelor care atestă veniturile realizate;
  5. alte documente relevante.

ANEXA 3 Cerere – Declarație pe propria răspundere pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistență socială sau pentru acordarea unor noi drepturi

2. Pentru ceilalți beneficiari:

Se va completa o nouă cerere – declarație de propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială însoțită de documente doveditoare privind:

  1. copie după actele de indentitate ale persoanei singure, respectiv alea membrilor de familie;
  2. copie a facturii de furnizare a energiei termice/electrice/gaze naturale;
  3. copie după documentul care atestă calitatea în care se deține locuința;
  4. copie ale documentelor care atestă veniturile realizate;
  5. alte documente relevante.

ANEXA 2 Cerere – Declarație de propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială 

 

Descarcă fișiere atașate:

Broșură informativă privind obținerea ajutorului pentru consumatorul vulnerabil, a suplimentului pentru energie și a compensării consumului de energie electrică și gaze

Lista cu bunuri care conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței

Atenție!

Nu vor fi acceptate decât acele dosare care întrunesc cumulativ elementele de mai sus;

Ajutorul de încălzire se acordă doar pentru un singur tip de energie/lemne! Nu depuneți mai multe cereri!

Potrivit reglementărilor în vigoare, aveţi obligaţia ca orice modificare intervenită în componenţa familiei ori în veniturile acesteia, să o comunicaţi instituţiei noastre, în termen de maxim 5 zile de la modificare, prin completarea unei noi cereri;

Modificările sau, după caz, încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei, se fac începând cu luna următoare celei în care au intervenit modificările;

Vă specificăm că, în baza legii, autorităţile publice locale au posibilitatea de a efectua anchete sociale, atât la sesizare cât şi din oficiu. În cazul în care se vor constata discrepanţe între valorile declarate şi cele constatate se va proceda la anularea ajutorului şi recuperarea pe cale legală a prejudiciului constatat. La efectuarea anchetei, beneficiarul ajutorului este obligat să prezinte documente relevante, în justificarea informaţiilor declarate în cererea și declaraţia pe proprie raspundere.

Anunț referitor la înscrierea în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate (SIA) pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate

Înscrierea în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate (SIA)

ATENȚIE!

Persoanele fizice şi juridice care deţin fose septice trebuie să se înscrie în registrul de evidenţă până la data de 26 noiembrie 2022, dacă fosele sunt deja construite şi conectate, sau în termen de 120 de zile de la conectarea la sistemul de colectare şi/sau epurare a apelor uzate.

Conform Hotărârii de Guvern nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, persoanele fizice și juridice, proprietari a spațiilor conectate la un sistem individual adecvat de epurare au obligația de a se înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al Orașului Bolintin-Vale  în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate.

Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului.

În conformitate cu respectiva hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a dispozițiilor art. 11 alin. (1) și (2) și art. 15 alin. (2), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

Formularele se depun la Compartimentul Urbanism și disciplina în construcții din cadrul Primăriei Orașului Bolintin-Vale – str. Libertății nr.1, Bolintin-Vale, Jud. Giurgiu sau se completează online, accesând linkurile de mai jos:

Completați formularul ONLINE ( Formulare Google)

A. Formular de înscriere în registrul de evidență a Sistemelor Individuale Adecvate (SIA) de  COLECTARE a apelor uzate la nivelul UAT Bolintin-Vale (Formular Google)

B. Formular de înscriere în registrul de evidență a Sistemelor Individuale Adecvate (SIA) de  EPURARE a apelor uzate la nivelul UAT Bolintin-Vale (Formular Google)

Formulare în format PDF

A. Formular de înscriere în registrul de evidență a Sistemelor Individuale Adecvate (SIA) de  COLECTARE a apelor uzate la nivelul UAT Bolintin-Vale

B. Formular de înscriere în registrul de evidență a Sistemelor Individuale Adecvate (SIA) de  EPURARE a apelor uzate la nivelul UAT Bolintin-Vale

Modele de formulare completate

A. MODEL DE COMPLETARE – Formular de înscriere în registrul de evidență a Sistemelor Individuale Adecvate (SIA) de COLECTARE a apelor uzate la nivelul UAT Bolintin-Vale

B.MODEL DE COMPLETARE – Formular de înscriere în registrul de evidență a Sistemelor Individuale Adecvate (SIA) de EPURARE a apelor uzate la nivelul UAT Bolintin-Vale

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Sari la conținut