Înființare târg săptămânal în Bolintin-Vale

Un obiectiv de o mare însemnătate atât pentru orașul nostru cât și pentru multe alte localități învecinate, este Târgul săptămânal din Bolintin-Vale. Am ales împreună cu Consiliul Local, să construim un târg nou, modern, pe amplasamentul celui existent. Am reușit să obținem finanțare din fonduri naționale, iar proiectul este implementat de Compania Națională de Investiții. Amplasamentul a fost predat executantului, urmând ca acesta să demareze lucrările în perioada următoare.

Construcțiile și dotările noului târg, sunt:

 • Hala agro-alimentară cu suprafața de 773 mp, cu o înălțime de 5,00 m;
 • Platforma betonată în aer liber în vederea amplasării de tarabe pentru vânzarea de produse nonalimentare;
 • Platformă betonată în aer liber în vederea amplasării de tarabe pentru legume-fructe, prevazută cu copertină de protecție;
 • Două copertine pe structură metalică pentru protecția platformelor de intemperii;
 • Platformă carosabilă pentru spațiu vânzare cherestea și cereale;
 • Module pentru grătare cu terase acoperite cu mese tip fast-food;
 • Grup sanitar mixt cu cabină pentru persoane cu dizabilitați;
 • Căi rutiere pentru aprovizionare și alei pietonale pentru vizitatori;
 • Platformă pentru depozitarea selectivă a deșeurilor;
 • Utilități: alimentare cu apă, alimentare cu energie electrică, sistem de iluminat, supraveghere video, canailzare menajeră, canalizare pluvială;
 • Împrejmuire.

Se vor realiza parcări pe laturile târgului dinspre str. Republicii și str. Palanca, precum și pe o zona de aproximativ 3000 mp, către sensul giratoriu. Suprafața împrejmuită a târgului este de 13.000 mp, neincluzând aici parcările, acestea fiind în afara perimetrului târgului.

Valoarea lucrărilor este de 12,9 milioane lei, cu finanțare din fonduri naționale și din fonduri locale.

La data prezentă, lucrările sunt realizate în proporție de 70%, obiectivul urmând a se finaliza în anul 2023.

Galerie foto


Reabilitare, modernizare, extindere, echipare Gradinița nr. 1 Bolintin-Vale - Cod SMIS 120350

Prin implementarea acestui proiect, se va obține o gradiniță modernă, cu o capacitate sporită, care va avea toate funcțiunile necesare unei bune desfășurări a activităților. Clădirea va cuprinde:

PARTER

*Zona de acces:

 • hol de primire/acces cu așteptare și triaj medical;
 • cabinet medical;
 • doua scări interioare de acces la etaj;
 • scară exterioară de acces la etaj;

*Zona de program prelungit:

 • trei săli de grupa pentru 20 de copii fiecare, cu paturi rabatabile pe verticală;
 • grupuri sanitare separate pentru fiecare grupă;
 • sala de mese pentru 60 de copii;
 • oficiu de pregatire a porțiilor cu depozitare;
 • hol de distribuție cu dulapuri/vestiare pentru copii.

ETAJ

*Zona de program normal:

 • trei săli de grupă pentru 20 de copii fiecare, cu paturi rabatabile pe verticală;
 • grupuri sanitare separate pentru fiecare grupă;
 • sală polifuncțională (joaca pe timp friguros sau ploaie, serbări) pentru 100 de persoane;
 • vestiar pentru personal cu grupuri sanitare;
 • birou administrativ;
 • cameră depozitare material didactic.

De asemenea, se vor realiza și amenajări exterioare:

 • platforme pietonale;
 • loc de joacă;
 • împrejmuire și acces;
 • mobilier urban;
 • spații verzi;
 • rețele de instalații din incintă.

Valoarea lucrărilor este de 4,9 milioane lei, cu finanțare din fonduri europene și din fonduri locale.

La data prezentă, lucrările sunt realizate în proporție de 90%, obiectivul urmând a se finaliza în anul 2023.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale / Prioritatea de investiții 10.1 –Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare.Autoritatea de Management este Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, iar Organismul Intermediar este Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia (ADR Sud-Muntenia).

Galerie foto

Pagina dedicată proiectului


Modernizarea sistemului de iluminat public în Orasul Bolintin-Vale

Așa cum aminteam la descrierea lucrărilor de modernizare a străzilor din Bolintin-Vale, sub trotuare este prevazută canalizație pentru liniile electrice, inclusiv pentru iluminatul public. Prin acest proiect se prevede montarea unor noi stâlpi metalici pentru iluminat și desființarea celor existenți, din beton, cu pozarea cablurilor de alimentare cu energie electrică în subteran. Lămpile folosite sunt cele care sunt acum în funcțiune, care vor fi montate pe noii stâlpi metalici. Lucrările de modernizare ale iluminatului public au fost împarțite în două etape de realizare, ca și lucrările de modernizare a străzilor. Etapa I este în execuție, iar pentru etapa a II-a a fost întocmit studiul de fezabilitate. Termenul de finalizare a lucrărilor depinde de viteza de reacție a operatorilor rețelelor de alimentare cu energie electrică, precum și de internet și televiziune prin cablu, de a muta retelele aeriene în subteran, în canalizația pe care am pus-o la dispoziție.

Valoarea lucrărilor este de 2,6 milioane lei, cu finanțare din fonduri locale.


Construire capelă mortuară în orașul Bolintin-Vale

Consiliul local a dezbătut și aprobat implicarea sa în construirea unei capele mortuare în orașul nostru. Oportunitatea și necesitatea unui asemenea demers nu cred că mai este necesar a fi amintite aici. A fost transferat către Parohia nr. 1 Bolintin-Vale, dreptul de folosință al unui teren situat în domeniul public al orașului, pentru construirea capelei. De asemenea, terenul a fost completat cu o suprafață de teren donată de către compania OMV Petrom S.A. Amplasamentul acesteia este situat vis-a-vis de cimitirul din Bolintin- Vale. În prezent, se execută lucrările de finisaj.

Capela este compusă din camera mortuară care are o cupolă pictată, sală de priveghi cu scaune, un oficiu cu dotări pentru a putea servi pe cei prezenți la priveghi cu produse conform obiceiului, grupuri sanitare femei/barbați, pridvor deschis. Curtea va fi amenajată cu alei pietonale, bănci și spații verzi.

Valoarea lucrărilor este de 950 mii lei, cu finanțare din fonduri locale și donații.

La data prezentă, lucrările sunt realizate în proporție de 90%.

Galerie foto


Înființare bază sportivă în Bolintin-Vale

Actualul teren de sport care este amplasat în centrul orașului, are o suprafață de teren limitată și reprezintă o sursă de zgomot pentru locuitorii blocurilor din apropiere și nu numai pentru aceștia. De aceea am considerat util și necesar, să construim o bază sportivă modernă, într-o zonă în care să nu afecteze în niciun fel locuitorii orașului. Astfel, am achiziționat o suprafață de teren pentru construirea unei baze sportive, într-o zonă care permite, conform regulamentului local de urbanism, o astfel de funcțiune. Finanțarea și implementarea proiectului se realizează de către Compania Națională de Investiții, căreia i-am predat amplasamentul.

Baza sportivă este compusă din următoarele:

 • teren de fotbal cu dimensiunile 75,50 x 117,00m, prevăzut cu instalație de nocturnă și tribună de 500 locuri;
 • teren multifuncțional pentru handbal, volei, baschet și tenis, cu dimensiunile de 25,00 x 44,00m;
 • clădire pentru vestiare tip parter și etaj parțial, cu suprafața desfășurată de 520 mp;
 • cabină poartă;
 • parcare pentru 55 autoturisme și 2 autocare;
 • alei pietonale, spații verzi și imprejmuire.

Accesul la baza sportivă și branșamentele la utilități se vor asigura de către primărie.

Valoarea lucrărilor este de 6,7 milioane lei, cu finanțare din fonduri naționale și din fonduri locale.

La data prezentă, lucrările sunt în plină desfășurare, obiectivul urmând a se finaliza în anul 2023.

Galerie foto


Reabilitare, modernizare și dotare Așezământ cultural în Bolintin-Vale

Acest obiectiv presupune modernizarea căminului cultural, consolidarea clădirii, reabilitare termică, acustică, fonoizolare și finisare arhitecturală clădire la interior și exterior. Acesta este un obiectiv derulat prin Compania Naționala de Investiții, care nu a avut un ritm de realizare bun, lucrările fiind în continuare oprite. CNI a reziliat contractul cu executantul inițial și a realizat o nouă achiziție publică pentru finalizarea lucrărilor. Primăria Orașului Bolintin-Vale a făcut și continuă să facă demersuri către CNI în vederea depășirii acestei situații neplăcute.

Valoarea lucrărilor este de 3,1 milioane lei, cu finanțare din fonduri naționale și din fonduri locale.


Înființare Parc recreativ în orașul Bolintin-Vale - cod SMIS 120135

Proiectul vizează reconversia suprafețelor de teren degradate, prin mărirea suprafețelor de spații verzi din oraș. O astfel de suprafață de teren este aceea din jurul stadionului și care prin acest proiect se va schimba radical. Investiția presupune amenajarea unui spațiu verde destinat petrecerii timpului liber, amplasarea de alei pietonale și de spații destinate activităților cultural-artistice, dotarea și echiparea spațiului verde în vederea petrecerii timpului liber. Pentru amenajarea parcului recreativ sunt propuse următoarele amenajări și construcții:

 • pavilion multifuncțional tip subsol+parter +etaj, destinat activităților culturale și expoziționale, dar și adăpostirii echipamentelor tehnico-ediliare necesare funcționării parcului (adăpostirea sistemului de irigații al spațiilor verzi, a grupurilor sanitare pentru vizitatorii parcului, a sistemului de supraveghere video și asigurarea infrastructurii electrice a parcului);
 • construcții ușoare tip pergolă, pentru îmbunătățirea ambientului parcului;
 • înierbarea și plantarea de arbori;
 • sistemul de iluminat public;
 • alei pietonale;
 • mobilier urban specific (bănci, coșuri de gunoi, suporturi pentru biciclete).

Valoarea lucrărilor este de 4,4 milioane lei, cu finanțare din fonduri europene și din fonduri locale.

La data prezentă, lucrările sunt aproape finalizate.

Proiect finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.2. – Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului, Apelul de proiecte POR/2017/5/5.2/SUERD/1.

Galerie foto

Pagina dedicată proiectului


Reabilitare, modernizare, extindere si dotare ambulatoriul Spitalului Orașenesc Bolintin-Vale - Cod SMIS 125464 (Modernizare Policlinica Bolintin-Vale)

Investiția vizează îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență în orașul Bolintin-Vale, având în vedere situația actuală a stării fizice a clădirilor și echiparea acestora, pentru a crea un cadru adecvat desfășurării activităților medicale.

Prin proiect se intervine asupra a două dintre clădirile existente (clădirea principală și clădirea unde a funcționat laboratorul), urmând ca acestea să fie reabilitate și modernizate, precum și să beneficieze de dotări specifice activității de ambulatoriu. De asemenea, clădirea principală se va extinde cu încă două corpuri de clădire parter+etaj, legate între ele prin holuri de acces, rezultând un spațiu unic.

Obiectivul cuprinde următoarele:

Cabinete medicale:

 • cardiologie;
 • O.R.L.;
 • oftalmologie;
 • chirurgie;
 • ortopedie-traumatologie, inclusiv cameră de tratamente;
 • dermato-venerologie;
 • neurologie;
 • pediatrie cu acces și spații auxiliare separate, inclusiv cameră de termometrizare și cameră izolare cu grup sanitar;
 • medicină internă;
 • urologie;
 • planificare familială;
 • diabet zaharat și nutriție;
 • oncologie, inclusiv cameră de tratamente și grup sanitar propriu;
 • obstetrică-ginecologie;
 • psihologie și psihiatrie;

Investiția vizează îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență în orașul Bolintin-Vale, având în vedere situația actuală a stării fizice a clădirilor și echiparea acestora, pentru a crea un cadru adecvat desfășurării activităților medicale.

Laborator de analize medicale:

 • recoltare și primire probe biologice;
 • bacteriologie BK;
 • bacteriologie clinică;
 • hematologie, biochimie, imunologie, hemostază etc.;

Imagistică:

 • RMN;
 • RX grafie;
 • mamografie

În corpul de clădire unde a funcționat laboratorul de analize, după reabilitarea acestuia, va fi cabinetul TBC.

Valoarea lucrărilor este de 12,4 milioane lei, cu finanțare din fonduri europene și din fonduri locale.

La data prezentă, lucrările sunt realizate în proporție de 70%, obiectivul urmând a se finaliza în anul 2023.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale / Prioritatea de investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționalizate la serviciile prestate de comunități / Operațiunea 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate / A – Ambulatorii.

Galerie foto

Pagina dedicată proiectului


Reabilitarea și modernizarea străzilor în orașul Bolintin-Vale etapa a Il-a

Acest proiect a urmat celui precedent și a cuprins restul de străzi din Bolintin-Vale pe care au fost efectuate lucrări de alimentare cu apă potabilă, canalizare, gaze naturale, străzi a căror stare tehnică este una deficitară. Străzile care beneficiază de modernizare pe acest proiect, însumează aproximativ 22 km. Având în vedere abrogarea actului normativ care restricționa valoarea lucrărilor într-un mod în care era imposibil să putem realiza tot ceea ce ne-am propus cu asigurarea calității lucrărilor, acest proiect este unul prin implementarea căruia, localitatea noastră va deveni cu adevarat urbană (de exempu, strada Libertății care a fost de curând reabilitată, face parte din acest proiect). A fost rezolvată întreaga tramă stradală (sistem rutier nou, canalizare pluvială, piste pentru cicliști, trotuare pietonale, canalizație pentru trecerea rețelelor aeriene în subteran), rezultatul fiind cel scontat. Finanțarea proiectului s-a realizat prin Fondul Național de Investiții, acela desființat între timp de guvernul aflat în funcție în ianuarie 2020, deși există un contract de finanțare asumat și semnat între instituții ale statului român. Pentru a continua implementarea proiectului am identificat soluții alternative și, momentan, Consiliul Local asigură finanțarea din bugetul local. Pentru a putea asigura un ritm alert al lucrărilor și finalizarea acestora intr-un timp cât mai scurt, am depus proiectul pentru finanțare prin PNI „Anghel Saligny”, în momentul de față acesta aflându-se în etapa de evaluare.

La data prezentă, lucrările sunt realizate în proporție de 34%.

Valoarea lucrărilor este de 58,7 milioane lei, cu finanțare din fonduri naționale și din fonduri locale

Galerie foto


Îmbunătățirea calității serviciilor educaționale ale Școlii Gimnaziale nr.1 și monitorizare video în Bolintin –Vale - Cod SMIS 123984 (Extinderea și modernizarea Școlii Gimnaziale nr. 1 Bolintin-Vale, teren de sport)

Pentru Școala Gimnazială din Bolintin-Vale am promovat un proiect de extindere și modernizare, pentru care am primit finanțare din fonduri europene nerambursabile. În cadrul proiectului, se intervine la corpul principal al școlii, la corpul de clădire monument istoric, la rețelele de utilități exterioare. De asemenea, se va construi un teren de sport în aer liber polifuncțional, se va reface împrejmuirea, se va amenaja o parcare pentru cadrele didactice cu acces, altul decât cel al elevilor, se va amenaja întreaga curte a școlii.

Astfel, la corpul principal edificat în anii 1964 și 1998 se vor realiza lucrări de consolidare, extindere, înlocuire instalații interioare electrice sanitare și termice, înlocuire tâmplărie, realizare termosistem din vată minerală bazaltică, dotări. În partea de clădire extinsă, la subsolul acesteia, se va amenaja centrala termică care va asigura independența privind energia termică necesară funționării școlii.

Corpul de clădire, monument istoric, va fi readus la forma inițială, desființându-se părțile de clădire adăugate de-a lungul timpului și se va înlocui învelitoarea existentă din tablă, la acest moment deteriorată, cu țiglă, așa cum a fost în trecut. Clădirea se va consolida, se vor schimba integral instalațiile interioare, tâmplăria, finisajele interioare și exterioare. În această clădire se vor desfașura activități curriculare și extracurriculare de desen, muzică, limbi straine și informatică.

Prin acest proiect se va realiza și un teren de sport multifuncțional pentru elevi, la standarde europene. Elevii vor beneficia de un loc unde vor face sport în aer liber, dar tot aici vor fi organizate și diverse evenimente sportive și artistice. Suprafața de joc este una modernă, elastică, din tartan și este împrejmuită și iluminată nocturn cu un sistem de iluminat cu corpuri eficiente, cu led.

Am dorit ca prin această intervenție să separăm accesul și circulația elevilor în școală de accesul autoturismelor cadrelor didactice. De aceea, se va construi o parcare pe latura de la sud a clădirii principale, cu acces controlat din strada Republicii, situată la sud de școală.

Se va realiza și un sistem de supraveghere video modern care să contribuie la desfășurarea activitățilorîn școală într-un climat de siguranță.

Amenajarea spațiilor exterioare va include realizarea de alei, spații verzi, montarea a 25 bănci și 25 coșuri de gunoi, rastel pentru biciclete.

Valoarea lucrărilor este de 20,1 milioane lei, cu finanțare din fonduri europene și din fonduri locale.

La data prezentă, lucrările sunt realizate în proporție de 52,09%, cu termen de finalizare în anul 2023.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13 Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii / Prioritatea de investiții 9 B Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare / Operațiunea Îmbunătățirea calității vieții a populației în orașele mici și mijlocii din România.

Galerie foto

Pagina dedicată proiectului


Reabilitare, modernizare, extindere, echipare Școala Gimnazială nr.1, Malu Spart - Cod SMIS 120351

Proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale / Prioritatea de investiții 10.1 Investiții în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare / Operațiunea B Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, apel dedicat învățământului obligatoriu.

Una dintre clădirile ce aparțin Școlii Gimnaziale nr.1 Malu Spart, consta într-o anexă care prezenta deteriorări accentuate ale structurii de rezistență. Pentru a remedia acest neajuns dar și ținând cont de necesarul de spații și funcțiuni ale școlii, am întocmit și depus pentru obținere fonduri europene nerambursabile, un proiect de reabilitare și extindere a acestei clădiri, pentru care am reusit sa obtinem finantarea.

Clădirea care va rezulta în urma intervenției, va fi regim parter și etaj. La parter vor fi 3 săli de clasă și grup sanitar pentru elevi, iar la etaj va funcționa un centru de documentare și informare, format din două încăperi, cu un perete mobil între acestea, putându-se crea astfel un spațiu unic cu suprafața 227,50 mp, pentru activități festive și artistice. Tot la etaj este prevazut și un grup sanitar pentru profesori.

La exterior sunt prevăzute dotări cu mobilier urban, amenajare alei pietonale și spații verzi.

Valoarea acestora este de 6,0 milioane lei, cu finanțare din fonduri europene și din fonduri locale, cu termen de finalizare în anul 2023.

La data prezentă, lucrările sunt realizate în proporție de 20%, cu termen de finalizare în anul 2023.

Galerie foto

Pagina dedicată proiectului

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Sari la conținut