cod SMIS 123984, beneficiarul proiectului fiind Orașul Bolintin-Vale. Acesta este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13 Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii / Prioritatea de investiții 9 B Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare / Operațiunea Îmbunătățirea calității vieții a populației în orașele mici și mijlocii din România. Autoritatea de Management este Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, iar Organismul Intermediar este Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia (ADR Sud-Muntenia).

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea calității vieții locuitorilor orașului Bolintin-Vale și se va derula în orașul Bolintin-Vale, județul Giurgiu.

Prezentare proiect “Îmbunătățirea calității serviciilor educaționale ale Școlii Gimnaziale nr.1 și monitorizare video în Bolintin-Vale