✅ Proiect finalizat



Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale / Prioritatea de investiții 10.1 – Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare. Autoritatea de Management este Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, iar Organismul Intermediar este Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia (ADR Sud-Muntenia). Obiectivul general al proiectului constă în intervenția asupra imobilului Grădiniței nr. 1, în vederea realizării condițiilor pentru o educație de calitate, asigurând astfel creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii si învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

Prin implementarea acestui proiect, s-a obținut o grădiniță modernă, cu o capacitate sporită, care are toate funcțiunile necesare unei bune desfășurări a activităților. Clădirea cuprinde:

PARTER

*Zona de acces:

 • hol de primire/acces cu așteptare și triaj medical;
 • cabinet medical;
 • doua scări interioare de acces la etaj;
 • scară exterioară de acces la etaj;

*Zona de program prelungit:

 • trei săli de grupă pentru 20 de copii fiecare, cu paturi rabatabile pe verticală;
 • grupuri sanitare separate pentru fiecare grupă;
 • sală de mese pentru 60 de copii;
 • oficiu de pregatire a porțiilor cu depozitare;
 • hol de distribuție cu dulapuri/vestiare pentru copii.

ETAJ

*Zona de program normal:

 • trei săli de grupă pentru 20 de copii fiecare, cu paturi rabatabile pe verticală;
 • grupuri sanitare separate pentru fiecare grupă;
 • sala polifuncțională (joacă pe timp friguros sau ploaie, serbări) pentru 100 de persoane;
 • vestiar pentru personal cu grupuri sanitare;
 • birou administrativ;
 • cameră depozitare material didactic.

De asemenea, s-au realizat și amenajări exterioare:

 • platforme pietonale;
 • loc de joacă;
 • împrejmuire și acces;
 • mobilier urban;
 • spații verzi;
 • rețele de instalații din incintă.

Valoarea lucrărilor a fost de 4,9 milioane lei, cu finanțare din fonduri europene și din fonduri locale. 

Proiectul a fost finalizat în anul 2023 și recepționat la începutul anului 2024.


Primăria Orașului Bolintin-Vale

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Sari la conținut