✅Proiect finalizat

🌐Website: https://scoalaveche.ro


Prezent

Anul 1927 și anul 1940

Anul 2008

Anul 2016


Proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural / Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protecția, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural / Apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării în ce privește axa prioritară 3 a SUERD ,,Promovarea culturii și a turismului, a contactelor directe între oameni”

Acesta este proiectul de suflet al acestui mandat, primul din lista proiectelor derulate cu fonduri europene nerambursabile. Lucrările de construire constau în consolidarea integrală a clădirii, refacerea și restaurarea tuturor elementelor constructive, păstrându-se cât mai mult posibil din clădire, atât cât a mai rămas din aceasta. La final de proiect, Centrul Multicultural „Şcoala Veche” va fi un loc în care se vor desfășura ateliere de artă (muzică, arte vizuale, arte interpretative, media şi audiovizual, cenacluri literare etc.), un spaţiu multicultural deschis oricăror experienţe şi expresii pentru manifestări şi spectacole cultural-artistice, care va atrage vizitatorii aflaţi în zonă dar şi comunitatea locală. „Scoala Veche”, fost pol de educatie, va deveni polul cultural al Bolintinului, intrând într-o nouă era a existenței sale, luând astfel sfârșit vremea în care aceasta a fost inutilizabilă. Lucrările sunt în plină desfășurare și vor fi finalizate anul viitor.

Obiectivul general al proiectului constă în restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural din orașul Bolintin-Vale, județul Giurgiu, în vederea dezvoltării socio-economice a orașului Bolintin-Vale și promovarea lui pentru atragerea vizitatorilor, contribuind astfel la creșterea gradului de atractivitate a Regiunii Sud Muntenia și diseminarea patrimoniului cultural pentru generațiile viitoare.

Proiectul constituie o masură de salvare a unuia dintre cele mai importante monumente istorice din orașul Bolintin-Vale. Starea de conservare a monumentului istoric „Școala Veche”, devenit simbol al orașului Bolintin-Vale, este amenințată de dezastre și riscuri legate de securitate. Pentru a preveni producerea de daune ireversibile de către aceste riscuri combinate asupra patrimoniului cultural sunt necesare acțiuni concentrate.
În urma implementării proiectului, monumentul istoric restaurat ”Școala Veche”,
această cladire care s-a integrat istoriei, va revitaliza economic centrul istoric, vatra orașului
Bolintin-Vale, prin sensibilizarea publicului față de valorile patrimoniului cultural și salvarea acestuia de la distrugere și prin creșterea numărului de vizitatori.
Obiectivul va facilita accesul publicului la patrimoniul cultural, valorificând spațiul din
incinta Scolii Vechi, prin amenajarea expoziției permanente dedicată bunurilor cu valoare
istorico-documentară ale Școlii Vechi, dar și personalității poetului Dimitrie Bolintineanu,
patronul orașului Bolintin-Vale. Astfel, pentru punerea în valoare a patrimoniul cultural existent și includerea acestuia într-un circuit cultural, restul spațiilor din incinta se vor amenaja și dota corespunzător, în vederea organizării unor manifestări cultural-educative, artistice și sociale pentru ca monumentul istoric restaurat ”Școala Veche”, să-și recapete menirea și să devină un veritabil Centru Multicultural pentru locuitorii orașului Bolintin-Vale și întreaga zonă administrativ teritorială, dar și pentru vizitatorii veniți în zona publicului larg, care va găzdui:
1. La parterul cladirii:
– 2 săli de expoziție – din care una va fi expoziție permanentă (P01), iar cea de-a doua expoziție
temporară (P06), ambele săli putând funcționa și ca foyer,
– 2 săli atelier – una pentru arte plastice și desen (P04), iar a doua pentru arta fotografică (P05),
– o sală pentru spectacole și repetiții (P07),
– un birou/ recepție de informare pentru vizitatori (P02), la intrarea în incinta clădirii;
Se vor amenaja doua verande (P08 si P09) una avand lift-platforma.
2. La etajul cladirii:
– un birou administrație (E01),
– o zona de așteptare(E02), pe holul unde se află casa scarii.

Valoarea  lucrărilor a fost de 8,6 milioane lei cu finanțare din fonduri europene și din fonduri locale.


Primăria Orașului Bolintin-Vale

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Sari la conținut