Hotărâri ale Consiliului Local 2016

 • HCL 88 – 20.12.2016 (6 MB)

  Hotărâre privind aprobarea Propunerilor de cheltuieli de natură investițională pentru anul 2017 la nivelul Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale și asigurarea cofinanțării.

 • HCL 87 – 20.12.2016 (628 kB)

  Hotărâre privind stabilirea redevenței pentru imobilele concesionate în care funcționează cabinetele medicale.

 • HCL 86 – 20.12.2016 (274 kB)

  Hotărâre privind aprobarea sumelor necesare derulării proiectului Parteneriat transfrontalier între Orașul Bolintin-Vale și Municipiul Strazhitsa în vederea îmbunătățirii sistemului decizional – Rânduri de poduri și porți – ROBG, precum și pentru stabilirea pozițiilor necesare implementării proiectului.

 • HCL 85 – 20.12.2016 (769 kB)

  Hotărâre privind aprobarea asocierii în participațiune dintre Consiliul Local Bolintin-Vale și Consiliul Județean Giurgiu în vederea realizării serviciilor de deszăpezire pe drumuri județene și drumuri de interes local, în iarna 2016-2017.

 • HCL 84 – 20.12.2016 (192 kB)

  Hotărâre privind aprobarea aderării orașului Bolintin-Vale la Patronatul Serviciilor Publice din România și plata taxei de înscriere și a cotizației anuale.

 • HCL 83 – 20.12.2016 (228 kB)

  Hotărâre privind preluarea din domeniul public al județului Giurgiu și administrarea Consiliului Județului Giurgiu în domeniul public al orașului Bolintin-Vale și administrarea Consiliului Local Bolintin-Vale a terenului aferent Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale situat în Comuna Bolintin-Deal, Județul Giurgiu.

 • HCL 82 – 20.12.2016 (494 kB)

  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind ocuparea temporară a domeniului public și privat în orașul Bolintin-Vale și modalitatea de încasare a taxei aferente ocupării.

 • HCL 81 – 20.12.2016 (226 kB)

  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind gospodărirea orașului Bolintin-Vale în domeniul igienizării, salubrizării locurilor publice și de protecție a mediului.

 • HCL 80 – 20.12.2016 (378 kB)

  Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale pe anul 2016.

 • HCL 79 – 20.12.2016 (6 MB)

  Hotărâre privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul fiscal 2017.

 • HCL 78 – 20.12.2016 (351 kB)

  Hotărâre privind alegerea în funcție de consilier în Consiliul Local al Orașului Bolintin-Vale, a d-lui Ioniță Adrian Daniel.

 • HCL 77 – 28.11.2016 (210 kB)

  Hotărâre privind aprobarea parteneriatului între Orașul Bolintin-Vale și Programul ROMACT.

 • HCL 76 – 28.11.2016 (179 kB)

  Hotărâre privind desemnarea reprezentantului orașului Bolintin-Vale în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Iluminat public eficient”.

 • HCL 75 – 28.11.2016 (189 kB)

  Hotărâre privind desemnarea reprezentantului orașului Bolintin-Vale în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Management eficient pentru un județ curat”

 • HCL 74 – 28.11.2016 (184 kB)

  Hotărâre privind desemnarea reprezentantului orașului Bolintin-Vale în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Sănătate asigurată prin apă curată”

 • HCL 73 – 28.11.2016 (308 kB)

  Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale pe anul 2016.

 • HCL 72 – 28.11.2016 (144 kB)

  Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.

 • HCL 71 – 28.11.2016 (208 kB)

  Hotărâre privind acordarea unor pachete cadou preșcolarilor și elevilor din învățământul primar și gimnazial, cu ocazia Crăciunului.

 • HCL 70 – 28.11.2016 (178 kB)

  Hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Asociației Creștine Sfântul Stelian Ocrotitorul Copiilor.

 • HCL 69 – 28.11.2016 (240 kB)

  Hotărâre privind modificarea unui post din Statul de funcții al Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale.

 • HCL 68 – 28.11.2016 (309 kB)

  Hotărâre privind introducerea în domeniul privat al localității a unui teren intravilan situat pe raza Orașului Bolintin-Vale, Județul Giurgiu.

 • HCL 67 – 28.11.2016 (215 kB)

  Hotărâre privind preluarea din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Justiției în domeniul public al orașului Bolintin-Vale și administrarea Consiliului Local Bolintin-Vale a imobilului situat în orașul Bolintin-Vale, Str. Stadionului, nr 5, Județul Giurgiu.

 • HCL 66 – 28.11.2016 (233 kB)

  Hotărâre privind preluarea din domeniul public al județului Giurgiu si administrarea Consiliului Județean Giurgiu în domeniul public al orașului Bolintin-Vale și administrarea Consiliului Local Bolintin-Vale a spațiului deținut de Județul Giurgiu în cadrul Complexului Comercial al Cooperației de Consum Bolintin-Vale situat în orașul Bolintin-Vale, Str. Republicii, nr. 1, Județul Giurgiu.

 • HCL 65 – 16.11.2016 (4 MB)

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației faza proiect tehnic, aferente obiectivului de investiții ”RESTAURARE-CONSOLIDARE SI VALORIFICARE ”ȘCOALA VECHE” ÎN VEDEREA AMENAJĂRII CENTRULUI MULTICULTURAL BOLINTIN-VALE, JUDEȚ GIURGIU

 • HCL 64 – 16.11.2016 (3 MB)

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației faza D.A.L.I., aferente obiectivului de investiții ”RESTAURARE-CONSOLIDARE SI VALORIFICARE ”ȘCOALA VECHE” ÎN VEDEREA AMENAJĂRII CENTRULUI MULTICULTURAL BOLINTIN-VALE, JUDEȚ GIURGIU”

 • HCL 63 – 31.10.2016 (7 MB)

  Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale și actualizarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2016 și a bugetului de venituri și cheltuieli al ”Serviciul pentru Administrarea Domeniului Public”

 • HCL 62 – 31.10.2016 (182 kB)

  Hotărâre privind schimbarea amplasamentului toaletei publice prevăzut în zona centrală a Orașului Bolintin-Vale.

 • HCL 61 – 31.10.2016 (199 kB)

  Hotărâre privind stabilirea normativului propriu de cheltuieli privind consumul lunar de carburanți pentru autoturismele aflate în dotarea Orașului Bolintin-Vale.

 • HCL 60 – 31.10.2016 (184 kB)

  Hotărâre privind înființarea Serviciului Poliția Locală Bolintin-Vale.

 • HCL 59 – 31.10.2016 (216 kB)

  Hotărâre privind înregistrarea Primăriei orașului Bolintin-Vale în Sistemul Național Electronic de Plată Online a Taxelor și Impozitelor utilizând cardul bancar.