• HCL 20 din 02.03.2023 (771 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru rest de executat, privind obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea străzilor, am enajarea pistelor de cicliști și a trotuarelor, cu înființare canalizație subterană pentru cabluri, în orașul Bolintin-Vale, județul Giurgiu – Etapa II”, aprobat pentru finanțare prin Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

 • HCL 19 din 28.02.2023 (82 kB)

  HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință

 • HCL 18 din 28.02.2023 (116 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul „Construire Locuință P+M, anexă gospodărească, branșamente la utilități”solicitat de Vrenicu Tudorița Mădălina

 • HCL 17 din 28.02.2023 (2 MB)

  HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Bolintin-Vale

 • HCL 16 din 28.02.2023 (4 MB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pășunile naturale aflate pe raza unității administrativ-teritorial orașul Bolintin-Vale, județul Giurgiu

 • HCL 15 din 28.02.2023 (133 kB)

  HOTĂRÂRE privind transformarea unor posturi din Statul de funcții nr. 7207/22.12.2022 al Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale

 • HCL 14 din 28.02.2023 (103 kB)

  HOTĂRÂRE privind stabilirea locurilor în care se interzice desfășurarea adunărilor publice în orașul Bolintin-Vale

 • HCL 13 din 28.02.2023 (276 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Orașului Bolintin-Vale pentru anul școlar 2023 – 2024

 • HCL 12 din 28.02.2023 (646 kB)

  HOTĂRÂRE privind încheierea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și U.A.T. Orașul Bolintin-Vale pentru implementarea proiectului „HUB de Servicii MMSS – Sil MMSS” Cod MySmis 130963/Regiunea București Ilfov”

 • HCL 11 din 14.02.2023 (6 MB)

  HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea HCL nr. 37 din 10.05.2022 pentru aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul de „Eficientizare energetică a blocurilor de locuințe din orașul Bolintin-Vale – ETAPA II” în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale

 • HCL 10 din 14.02.2023 (6 MB)

  HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea HCL nr. 37 din 10.05.2022 pentru aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul de „Eficientizare energetică a blocurilor de locuințe din orașul Bolintin-Vale – ETAPA II” în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale

 • HCL 9 din 14.02.2023 (5 MB)

  privind modificarea și completarea HCL nr. 36 din 29.04.2022 pentru aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Eficientizare energetică a blocurilor de locuințe din orașul Bolintin-Vale – ETAPA I” în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale

 • HCL 8 din 31.01.2023 (727 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul al IV-lea al anului 2022

 • HCL 7 din 31.01.2023 (1 MB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale și al unităților subordonate, pe anul 2023 precum și a listei obiectivelor de investiții

 • HCL 6 din 17.01.2023 (286 kB)

  HOTĂRÂRE pentru rectificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 115/22.12.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ‘ înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare în localitatea Crivina, oraș Bolintin-Vale, județul Giurgiu ” aprobat pentru finanțare prin Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

 • HCL 5 din 17.01.2023 (663 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general total actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea străzilor, amenajarea pistelor de cicliști și a trotuarelor, cu înființare canalizație subterană pentru cabluri, în orașul Bolintin-Vale, județul Giurgiu – Etapa II”, aprobat pentru finanțare prin Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

 • HCL 4 din 17.01.2023 (17 MB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de atribuire – Caiet de sarcini și Contract de delegare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare al unităților administrativ teritoriale membre ale ADI Management Eficient pentru un județ curat – zona 3 din județul Giurgiu și acordarea mandatului special, acordat expres, reprezentantului orașului Bolintin-Vale în Adunarea Generală a Asociaților a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Management Eficient pentru un Județ Curat” pentru aprobarea Documentației de Atribuire – Caiet de sarcini și Contract de delegare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare al unităților administrativ teritoriale membre ale ADI Management Eficient pentru un județ curat – zona 3 din județul Giurgiu

 • HCL 3 din 17.01.2023 (983 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Statului de funcții nr. 7207/22.12.2022 al Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale

 • HCL 2 din 17.01.2023 (57 kB)

  HOTĂRÂRE privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar al secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2022, în sumă de 1.844.117,51 lei din excedentul
  bugetului local al anilor precedenți – sursa A

 • HCL 1 din 17.01.2023 (18 MB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de atribuire – Caiet de sarcini și Contract de delegare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare al unităților administrativ teritoriale membre ale ADI Management Eficient pentru un județ curat – zona 3 din județul Giurgiu și acordarea mandatului special, acordat expres, reprezentantului orașului Bolintin-Vale în Adunarea Generală a Asociaților a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Management Eficient pentru un Județ Curat” pentru aprobarea Documentației de Atribuire – Caiet de sarcini și Contract de delegare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare al unităților administrativ teritoriale membre ale ADI Management Eficient pentru un Județ Curat – zona 3 din județul Giurgiu

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Sari la conținut