• HCL 138 – 21.12.2018 (42 kB)

  Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Bolintin-Vale nr. 16 din 20.02.2018 privind atribuirea de denumire unor străzi din Orasul Bolintin-Vale si satele aferente

 • HCL 137 – 21.12.2018 (74 kB)

  Hotărâre privind transformarea unor posturi din Statul de funcţii al Spitalului Orăşenesc Bolintin-Vale

 • HCL 136 – 21.12.2018 (43 kB)

  Hotărâre privind retragerea comunei Vedea din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”ILUMINAT PUBLIC EFICIENT”

 • HCL 135 – 21.12.2018 (24 kB)

  Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

 • HCL 134 – 21.12.2018 (49 kB)

  Hotarâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Bolintin-Vale pe anul 2018

 • HCL 133 – 21.12.2018 (859 kB)

  Hotărâre privind menţinerea la nivelul anului anterior a taxelor şi impozitelor locale pentru anul fiscal 2019

 • HCL 132 – 11.12.2018 (302 kB)

  Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Orasului Bolintin-Vale si actualizarea listei obiectivelor de investitii pe anul 2018

 • HCL 131 – 29.11.2018 (47 kB)

  Hotărâre privind transformarea unor posture din Statul de funcții al Spitalului orășenesc Bolintin-Vale

 • HCL 130 – 29.11.2018 (46 kB)

  Hotărâre privind aprobarea achiziționării unei suprafețe de teren și întocmirea unui studiu de piață în vederea achiziției, teren necesar în vederea amenajării unei parcări și a unei căi de acces la Clădirea Administrativă

 • HCL 129 – 29.11.2018 (43 kB)

  Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unei suprafețe de teren aflată în domeniul privat al orașului, aferentă Căminului Cultural în vederea alipirii la terenul proprietate publică al orașului, aferent Clădirii Administrative în vederea amenajării unei parcări și a unei căi de acces

 • HCL 128 – 29.11.2018 (110 kB)

  Hotărâre privind introducerea în domeniul public al orașului Bolintin-Vale a bunurilor realizate de SC APA SERVICE SA în cadrul proiectului finanțat prin POS Mediu „Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare în județul Giurgiu” contract de fianțare 91617/31.07.2008, contractele de lucrări CL1 și Cl6 precum și transmiterea acestora în concesiune

 • HCL 127 – 29.11.2018 (53 kB)

  Hotărâre privind stabilirea regimului juridic al terenului în suprafață de cca. 10,00 ha ce va fi achiziționat de orașul Bolintin-Vale în zona V, subzona V3 pentru pentru înfiinţarea unei baze sportive în localitatea Bolintin-Vale precum și pentru rectificarea hotărârii Consiliului Local nr. 129 din 28 noiembrie 2017

 • HCL 126 – 29.11.2018 (34 kB)

  Hotărâre privind modificarea unui termen din Regulementul privind ocuparea temporară a domeniului public și privat în orașul Bolintin-Vale și modalitatea de încasare a taxelor aferente ocupării aprobat prin hotărârea Consiliului Local nr. 82 din 20 decembrie 2016

 • HCL 125 – 29.11.2018 (41 kB)

  Hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu pentru realizarea investiției „Locuință P+E, utilități”, situată în oraş Bolintin-Vale, sat Malu-Spart, județul Giurgiu, nr. cadastral 30343, CF 30343, solicitat de Mihăiță Ilie

 • HCL 124 – 29.11.2018 (43 kB)

  Hotărâre privind retragerea comunei Comana din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ILUMINAT PUBLIC EFICIENT”

 • HCL 123 – 29.11.2018 (38 kB)

  Hotărâre privind acordarea unor pachete cadou preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar şi gimnazial, cu ocazia Crăciunului

 • HCL 122 – 29.11.2018 (37 kB)

  Hotărâre privind stabilirea numărului, tipului şi cuantumul burselor şcolare pentru anul şcolar 2018 – 2019

 • HCL 121 – 29.11.2018 (297 kB)

  Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Bolintin-Vale şi actualizarea listei obiectivelor de investiţii pe anul 2018

 • HCL 120 – 29.11.2018 (191 kB)

  Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul III al anului 2018

 • HCL 119 – 15.11.2018 (283 kB)

  Hotărâre privind privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Bolintin-Vale şi actualizarea listei obiectivelor de investiţii pe anul 2018

 • HCL 118 – 15.11.2018 (51 kB)

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 107 din 31.10.2018 pentru aprobarea depunerii proiectului „ REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE, ECHIPARE GRADINITA NR. 1 BOLINTIN-VALE ” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1, apelul de proiecte nr. POR/10/2017/10/10.1a/7regiuni

 • HCL 117 – 31.10.2018 (57 kB)

  H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza Studiu de fezabilitate, aferente obiectivului de investiţii „Teren de sport multifuncțional cu vestiare și grupuri sanitare – amenajare incintă și împrejmuire, în sat Crivina, oraș Bolintin-Vale”

 • HCL 116 – 31.10.2018 (56 kB)

  H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza Studiu de fezabilitate, aferente obiectivului de investiţii „Înființare loc de joacă pentru copii în sat Malu-Spart, oraș Bolintin-Vale, județul Giurgiu”

 • HCL 115 – 31.10.2018 (45 kB)

  H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza Studiu de fezabilitate, aferente obiectivului de investiţii „Teren de sport multifuncțional în incinta Școlii gimnaziale Malu-Spart, oraș Bolintin-Vale, amenajare incinta”

 • HCL 114 – 31.10.2018 (63 kB)

  H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici după întocmirea documentației tehnico-economice realizate în urma finalizării procedurii de achiziție publică și pentru aprobarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții: “EXTINDERE REŢELE DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE, ORAŞ BOLINTIN-VALE”.

 • HCL 113 – 31.10.2018 (70 kB)

  H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici după întocmirea documentației tehnico-economice realizate în urma finalizării procedurii de achiziție publică și pentru aprobarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții “REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA STRĂZILOR, AMENAJAREA PISTELOR DE BICICLIŞTI ŞI A TROTUARELOR, CU ÎNFIINŢARE CANALIZAŢIE SUBTERANĂ PENTRU CABLURI ÎN ORAŞUL BOLINTIN-VALE, JUDEŢUL GIURGIU – ETAPA I”

 • HCL 112 – 31.10.2018 (31 kB)

  H O T Ă R Â R E pentru rectificarea hotărârii Consiliului Local nr. 31 din 29 martie 2018 privind aderarea orașului Bolintin-Vale la Asociația pentru Supravegherea și Protecția Animalelor „IVETS”

 • HCL 111 – 31.10.2018 (75 kB)

  Hotărâre privind rectificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Bolintin-Vale, Sectiunea -Alte bunuri însuşit prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Bolintin-Vale nr.26 din 20 mai 2002 privind aprobarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Bolintin-Vale

 • HCL 110 – 31.10.2018 (35 kB)

  H O T Ă R Â R E privind acordarea unui sprijin financiar Asociaţiei pentru Cultură şi Tradiţie Istorică Bolintineanu – Bolintin-Vale

 • HCL 109 – 31.10.2018 (42 kB)

  H O T Ă R Â R E privind acordarea privind acordarea titlui de „Cetăţean de onoare” al Oraşului Bolintin-Vale