• HCL 129 – 17.12.2019 (74 kB)

  HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 37/30.09.2016 privind valoarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice de pe raza administrativ-teritorială a orașului Bolintin-Vale și a H.C.L. nr.36/30.09.2016 privind Regulamentul pentru aplicarea taxei de salubrizare

 • HCL 128 – 17.12.2019 (45 kB)

  HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință

 • HCL 127 – 17.12.2019 (211 kB)

  HOTĂRÂRE privind scăderea de evidențele tehnico-operative a sumei de 87786 lei reprezentând amenzi persoane decedate

 • HCL 126 – 17.12.2019 (799 kB)

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale și actualizarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2019

 • HCL 125 – 17.12.2019 (426 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului public de deratizare, dezinsecție, dezinfecție și tratamente fitosanitare în orașul Bolintin-Vale

 • HCL 124 – 17.12.2019 (731 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modalității de gestionare a serviciului de salubrizare al orașului și a Caietului de sarcini al serviciului public pentru activitățile de măturat stradal, stropirea și întreținerea căilor publice, curățarea zăpezii și menținerea în funcțiune pe timp de polei a trotuarelor și aleilor în orașul Bolintin-Vale

 • HCL 123 – 04.12.2019 (69 kB)

  HOTĂRÂRE privind acordarea unor pachete cadou preșcolarilor și elevilor din învățământul primar și gimnazial, cu ocazia Crăciunului

 • HCL 122 – 26.11.2019 (2 MB)

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale și actualizarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2019

 • HCL 121 – 26.11.2019 (66 kB)

  HOTĂRÂRE pentru rectificarea hotărârii Consiliului Local nr. 98 din 16.09.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare, modernizare, extindere, echipare Școala gimnazială nr. 1 Malu-Spart, oraș Bolintin-Vale, județ Giurgiu”

 • HCL 120 – 26.11.2019 (158 kB)

  HOTĂRÂRE privind ocuparea în mod temporar și definitiv a unor suprafețe de teren din domeniul public al orașului Bolintin-Vale, pentru realizarea lucrărilor construire branșament electric monofazat a imobilului de locuit situat în oraș Bolintin-Vale, sat Crivina str.
  Câmpului nr. 178 utilizator Ioniță Gherghe Ionel

 • HCL 119 – 26.11.2019 (74 kB)

  HOTĂRÂRE privind transformarea unei funcții publice vacante într-o funcție publică de nivel superior existentă în structura aparatului de specialitate al Primarului orașului Bolintin-Vale

 • HCL 118 – 31.10.2019 (436 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul III al anului 2019

 • HCL 117 – 31.10.2019 (64 kB)

  HOTĂRÂRE privind achiziționarea unui autoturism nou pentru deservirea Primăriei Orașului Bolintin-Vale

 • HCL 116 – 31.10.2019 (197 kB)

  HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor procedurale interne pentru distribuirea de lemn de foc ca ajutor de urgență de către UAT Bolintin-Vale

 • HCL 115 – 31.10.2019 (84 kB)

  Hotărâre privind transformarea unui post din Statul de funcții al Spitalului orășenesc Bolintin-Vale

 • HCL 114 – 31.10.2019 (94 kB)

  Hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente programului și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivel local, pentru perioada septembrie 2020 — iunie 2023 in cadrul Programului pentru școli al României

 • HCL 113 – 31.10.2019 (65 kB)

  Hotărâre privind stabilirea numărului, tipului și cuantumului burselor școlare pentru anul școlar 2019-2020

 • HCL 112 – 31.10.2019 (925 kB)

  Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Bolintin-Vale şi actualizarea listei obiectivelor de investiţii pe anul 2019

 • HCL 111 – 31.10.2019 (782 kB)

  Hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri multianual de gestionare a deșeurilor privind colectarea selective a deșeurilor reciclabile provenite de la populație, instituțiile și agenții economici în Orașul Bolintin-Vale

 • HCL 110 – 31.10.2019 (2 MB)

  Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al oraşului Bolintin-Vale

 • HCL 109 – 11.10.2019 (138 kB)

  Hotărâre privind darea în administrare Școlii gimnaziale nr. 1 Bolintin-Vale a unor imobile – clădiri și terenuri, în care își desfășoară activitatea această unitate de învățământ preuniversitar de stat și unitățile arondate, proprietate publică a orașului Bolintin-Vale

 • HCL 108 – 07.10.2019 (870 kB)

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale și actualizarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2019

 • HCL 107 – 07.10.2019 (244 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea aprobarea aprobarea Procedurii pentru anularea unor obligații fiscale accesorii ale debitorilor persoane juridice, persoane fizice sau entități fără personalitate juridică care la data de 31.12.2018 au obligații bugetare principale restante față de bugetul local

 • HCL 106 – 02.10.2019 (68 kB)

  Hotărâre pentru rectificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 73 din 24.07.2019

 • HCL 105 – 30.09.2019 (46 kB)

  HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință

 • HCL 104 – 30.09.2019 (81 kB)

  Hotărâre privind acordarea unui mandat special, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sănătate Asigurată prin Apă Curată”

 • HCL 103 – 30.09.2019 (73 kB)

  Hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită Asociației social-rome Șukar Manuș a unui spațiu în incinta corpului II al Primăriei Bolintin-Vale

 • HCL 102 – 30.09.2019 (75 kB)

  Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Oraşului Bolintin-Vale în Consiliul de Administraţie al Liceului tehnologic “Dimitrie Bolintineanu”, respectiv în Consiliul de Administraţie al Şcolii gimnaziale nr. 1 Bolintin-Vale precum şi în Consiliul de Administraţie al Şcolii gimnaziale nr. 1 Malu-Spart

 • HCL 101 – 30.09.2019 (848 kB)

  Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Orăşenesc Bolintin-Vale

 • HCL 100 – 16.09.2019 (1 MB)

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale și actualizarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2019