• HCL 12 – 23.01.2019 (43 kB)

  Hotărâre privind prelungirea dreptului de folosinţă gratuită acordat Casei de Pensii Giurgiu, pentru un spaţiu din domeniul public al Oraşului Bolintin-Vale, necesar în vederea funcţionării unui punct de lucru al acestei instituţii

 • HCL 11 – 23.01.2019 (52 kB)

  Hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârilor Consiliului Local nr. 6 din 28.02.2013 și 16 din 20.02.2018 privind atribuirea de denumire unor străzi din Oraşul Bolintin-Vale și satele aferente

 • HCL 10 – 23.01.2019 (41 kB)

  Hotărâre privind acordarea unui mandat special, d-lui Constantin Ionel având funcția de administrator public, să reprezinte Consiliul Local al orașului Bolintin-Vale în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a SC APA SERVICE SA și să voteze în sensul aprobării ordinii de zi

 • HCL 9 – 23.01.2019 (50 kB)

  Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unei suprafețe de teren aflată în domeniul public al orașului, în vederea predării amplasamentului Parohiei Bolintin-Vale I pentru construirea unei capele mortuare și rectificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 17 din 27.03.2014

 • HCL 8 – 23.01.2019 (79 kB)

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza Studiu de Fezabilitate, aferente obiectivului de investiţii “Reabilitare, extindere și modernizare dispensar medical”

 • HCL 7 – 23.01.2019 (53 kB)

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației faza Studiu de Fezabilitate aferente obiectivului de investiţii „Piață agroalimentară în orașul Bolintin-Vale”

 • HCL 6 – 23.01.2019 (70 kB)

  Hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza Oraşului Bolintin-Vale pentru anul şcolar 2019- 2020 + Anexa

 • HCL 5 – 23.01.2019 (50 kB)

  Hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului orășenesc Bolintin-Vale

 • HCL 4 – 23.01.2019 (89 kB)

  Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Bolintin-Vale și a serviciilor publice din subordinea Consiliului local începând cu data de 1 ianuarie 2018 + anexa

 • HCL 3 – 23.01.2019 (424 kB)

  Hotărâre privind aprobarea contractării de către Orașul Bolintin-Vale a unui împrumut bancar intern pentru realizarea unor obiective de investiţii publice de interes local + anexa

 • HCL 2 – 23.01.2019 (240 kB)

  Hotarâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul IV al anului 2018 + anexe

 • HCL 1 – 23.01.2019 (70 kB)

  Hotărâre privind aprobarea proiectului „INFIINTARE PARC RECREATIV IN ORASUL BOLINTIN-VALE”, COD SMIS 120135 și a cheltuielilor legate de proiect