🏗️ Proiect în derulare
Proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale / Prioritatea de investiții 10.1 Investiții în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare / Operațiunea B Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, apel dedicat învățământului obligatoriu.
Autoritatea de Management este Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, iar Organismul Intermediar este Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia (ADR Sud-Muntenia).

Una dintre clădirile ce aparțin Școlii Gimnaziale nr.1 Malu Spart, consta într-o anexă care prezenta deteriorări accentuate ale structurii de rezistență. Pentru a remedia acest neajuns dar și ținând cont de necesarul de spații și funcțiuni ale școlii, am întocmit și depus pentru obținere fonduri europene nerambursabile, un proiect de reabilitare și extindere a acestei clădiri, pentru care am reusit sa obtinem finantarea.

Clădirea care va rezulta în urma intervenției, va fi regim parter și etaj. La parter vor fi 3 săli de clasă și grup sanitar pentru elevi, iar la etaj va funcționa un centru de documentare și informare, format din două încăperi, cu un perete mobil între acestea, putându-se crea astfel un spațiu unic cu suprafața 227,50 mp, pentru activități festive și artistice. Tot la etaj este prevazut și un grup sanitar pentru profesori.

La exterior sunt prevăzute dotări cu mobilier urban, amenajare alei pietonale și spații verzi.

Valoarea acestora este de 6,0 milioane lei, cu finanțare din fonduri europene și din fonduri locale, cu termen de finalizare în anul 2023.

La data prezentă, lucrările sunt realizate în proporție de 60%, obiectivul urmând a se finaliza în anul 2024.

Scopul proiectului este creșterea calității procesului educaţional, concomitent cu diminuarea riscurilor de apariție a abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii.Implementarea proiectului contribuie la creșterea condiţiilor pentru o educaţie de calitate și creșterea gradului de participare a populaţiei în învăţământul primar și gimnazial. Obiectivul general al proiectului este reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Școlii Gimnaziale nr.1 din localitatea Malu Spart, Bolintin – Vale.

Obiectivele specifice sunt:

 •  Creșterea calității infrastructurii educaționale primare și gimnaziale prin reabilitarea, modernizarea, extinderea și
  echiparea corpurilor existente la finalul implementării proiectului;
 • Dotarea și echiparea spațiilor de desfășurare a procesului educațional până la finalul implementării proiectului.

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt:

 1. Numărul total de participanți la procesul educațional aparținând unor persoane subiect al proiectului: valoare la
  începutul proiectului 335; valoarea după implementarea proiectului 336.
 2. Categoria infrastructurii școlii: infrastructură educaţională pentru învăţământul general obligatoriu (şcoli I-VIII, inclusiv
  nivelul clasei pregătitoare) – în cadrul acestui proiect se va interveni pe clădiri parte ale infrastructurii educaționale
  primare și gimnaziale. Valoarea la începutul proiectului 0; valoare la finalul proiectului 1

Valoarea totală a proiectului este 6.060.566,29 lei, iar valoarea finanțării nerambursabile este 5.916.481,09 lei, din care:
– valoare nerambursabilă FEDR 5.029.008,93 Lei; – valoare nerambursabilă din bugetul național: 769.142,50 Lei.

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Sari la conținut