Proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale / Prioritatea de investiții 10.1 Investiții în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare / Operațiunea B Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, apel dedicat învățământului obligatoriu.
Autoritatea de Management este Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, iar Organismul Intermediar este Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia (ADR Sud-Muntenia).

Scopul proiectului este creșterea calității procesului educaţional, concomitent cu diminuarea riscurilor de apariție a abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii.Implementarea proiectului contribuie la creșterea condiţiilor pentru o educaţie de calitate și creșterea gradului de participare a populaţiei în învăţământul primar și gimnazial. Obiectivul general al proiectului este reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Școlii Gimnaziale nr.1 din localitatea Malu Spart, Bolintin – Vale.

Obiectivele specifice sunt:

 •  Creșterea calității infrastructurii educaționale primare și gimnaziale prin reabilitarea, modernizarea, extinderea și
  echiparea corpurilor existente la finalul implementării proiectului;
 • Dotarea și echiparea spațiilor de desfășurare a procesului educațional până la finalul implementării proiectului.

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt:

 1. Numărul total de participanți la procesul educațional aparținând unor persoane subiect al proiectului: valoare la
  începutul proiectului 335; valoarea după implementarea proiectului 336.
 2. Categoria infrastructurii școlii: infrastructură educaţională pentru învăţământul general obligatoriu (şcoli I-VIII, inclusiv
  nivelul clasei pregătitoare) – în cadrul acestui proiect se va interveni pe clădiri parte ale infrastructurii educaționale
  primare și gimnaziale. Valoarea la începutul proiectului 0; valoare la finalul proiectului 1

Valoarea totală a proiectului este 6.060.566,29 lei, iar valoarea finanțării nerambursabile este 5.916.481,09 lei, din care:
– valoare nerambursabilă FEDR 5.029.008,93 Lei; – valoare nerambursabilă din bugetul național: 769.142,50 Lei.

Prezentare proiect „REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE, ECHIPARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, MALU SPART

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Sari la conținut