1. Sală de sport cu tribună 180 locuri

În localitatea Bolintin-Vale a fost realizată o modernă sală de sport, polivalentă, în care tinerii din orașul nostru și nu numai ei, desfașoară activități sportive și culturale. Investiția a fost propusă de primarie și implementată de către Compania Naționala de Investiții, pe un teren pus la dispoziție de consiliul local în incinta Liceului Tehnologic Dimitrie Bolintineanu. Sala de sport asigură condiții de desfășurare a orelor de educație fizică și sport a elevilor liceului, dar este și la dispoziția celor care doresc sa o utilizeze pentru diverse activități sportive sau culturale, conform unui regulament aprobat de consiliul local.

În cei aproape trei ani de funcționare, sala de sport a adăpostit mai multe evenimente locale și naționale, fiind un loc de atracție pentru cetățenii din orașul nostru.

Valoarea proiectului a fost de aproximativ 5,6 milioane lei, cu finanțare din fonduri naționale și locale.

Galerie foto


2. Extindere rețea gaze naturale în orașul Bolintin-Vale

Așa cum știm cu toții, de la darea în folosință a rețelei orășenesti de gaze naturale, cu aproximativ 20 de ani în urmă, orașul s-a extins în zone în care rețelele de utilități nu erau realizate. Astfel, am promovat și executat extinderea rețelei de gaze naturale în localitățile orașului nostru, acolo unde am avut solicitări din partea cetățenilor.  Începând cu anul 2018, în fiecare an am avut proiecte de extindere a rețelei de gaze. Lucrările au fost finalizate pentru Etapa I și Etapa a II-a, iar pentru Etapa a III-a a fost aprobat studiul tehnico-economic, urmând a continua cu etapele următoare de implementare ale proiectului. În total, extinderea rețelei de gaze naturale are o lungime de aproximativ 7,0 Km.

Valoarea  lucrărilor a fost de 2,2 milioane lei, cu finanțare din fonduri locale și din fondurile operatorului.


3. Extindere rețea de alimentare cu energie electrică în orașul Bolintin-Vale

La fel ca în cazul rețelei de gaze naturale, a fost necesar să extindem și rețeaua de alimentare cu energie electrică, lucrările fiind în plină desfășurare. Lungimea extinderii rețelei este de 3,3 km, urmând să fie pusă sub tensiune în toamna aceasta, în integralitate.

Valoarea  lucrărilor a fost de 1,9 milioane lei, cu finanțare din fonduri locale și din fondurile operatorului.


4. Amenajare intersecție și înființare trotuare

În zona intersecției străzii Republicii cu strada Partizani și strada Poarta Luncii, s-au amenajat trotuare pietonale și stații de autobuz, fluidizând astfel circulația pietonală și schimbând aspectul general al zonei respective.

Valoarea proiectului a fost de peste 250 mii lei, cu finanțare din fonduri locale.

Galerie foto


5. Dotare cu echipamente școlare a tuturor unităților de învățământ

Am solicitat și primit finanțare de la Guvernul României, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, pentru dotarea cu echipamente a tuturor școlilor din orașul nostru. Astfel, cele trei școli, au fost dotate cu următoarele:

Școala Gimnazială nr. 1 Bolintin-Vale:

 •  set mobilier (bancă+scaun elev) – 180 bucăți;
 •  catedră – 16 bucăți;
 •  scaun profesor –  30 bucăți;
 •  cuier – 16 bucăți;
 •  scăunele gradiniță – 150 bucăți;
 •  laptop – 1 bucată;
 •  videoproiector – 1 bucată.

Școala Gimnazială nr. 1 Malu Spart:

 •  set mobilier (bancă+scaun elev) – 100 bucăți;
 •  catedră – 10 bucăți;
 •  scaun profesor – 15 bucăți;
 •  cuiere – 8 bucăți;
 •  scăunele gradiniță – 75 bucăți;
 •  laptop -1 bucată;
 •  videoproiector – 1 bucată.

Liceul Tehnologic “Dimitrie Bolintineanu”:

 •  bancă școlară individuală – 280 bucăți;
 •  catedră – 11 bucăți;
 •  scaun școlar – 349 bucăți;
 •  scaun catedră – 13 bucăți;
 •  dulap materiale didactice – 20 bucăți;
 •  coș gunoi – 13 bucăți;
 •  cuier de perete – 37 bucăți;
 •  catedră pentru laborator informatică – 2 bucăți;
 •  masă pentru laborator informatică – 50 bucăți;
 •  masă pentru echipamente IT – 4 bucăți;
 •  masa birou – 15 bucăți;
 •  panou avizier – 1 bucată;
 •  laptop – 1 bucată;
 •  videoproiector – 1 bucată;
 •  ecran de proiecție -1 bucată.

Valoarea proiectului a fost de peste 224 mii lei, cu finanțare din fonduri naționale, prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) II.

Galerie foto


6. Concesiunea serviciului de iluminat public

La propunerea primarului și cu aprobarea consiliului local, serviciul de iluminat public a fost concesionat de un operator de specialitate. În cadrul concesiunii, operatorul a înlocuit și suplimentat corpurile vechi de iluminat stradal cu unele moderne, economice. Astfel, s-a îmbunătățit considerabil calitatea iluminatului public din cele patru localități care compun orașul, iar costul cu energia electrică consumată per lampă, este unul mult mai mic decât înainte.

Valoarea proiectului a fost de peste 1,8 milioane lei, cu finanțare din fonduri locale.

Galerie foto


7. Întărirea capacității administrative a Primariei Orașului Bolintin-Vale

Proiectul reprezintă un parteneriat transfrontalier între Primăria Orașului Bolintin-Vale și Primăria Municipiului Strazhitsa din Bulgaria, finanțat prin Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria, prin care s-a urmărit dezvoltarea capacității de cooperare și a eficienței instituțiilor publice într-un context de cooperare transfrontalieră.

Principalele activități ale proiectului au fost centrate pe crearea unei platforme on-line pentru cooperare între cele două instituții, instruirea personalului din cele 2 orașe în domenii legate de cooperarea viitoare, oferind acestora echipamentul necesar pentru o mai bună funcționare, comunicare și  informare a comunităților implicate, respectiv acestea au beneficiat de 30 calculatoare, 1 server și un soft pentru facilitarea activităților din primărie și pentru o mai bună coordonare și monitorizare a proceselor.

Platforma de cooperare achiziționată prin proiect are rolul de a asigura managementul intern al fiecărui partener,
garantând un management eficient și o informație exactă obținută în urma activității curente. Astfel, în cadrul Primariei Orașului Bolintin-Vale a fost realizată Registratura electronică, prin care sistemul administrativ a devenit mult mai abordabil și mai eficient, ajutând la o comunicare mult mai bună între cetățeni si administratia publică, dar și o comunicare transfrontalieră bazată pe informațiile obținute în modulul de management (bune practici, exemple de proiecte viitoare) între cei doi parteneri ai proiectului.

Proiectul a avut o valoare totală nerambursabilă de 1,4 milioane lei, cu finantare din fonduri europene, naționale si din fonduri locale.


8. Mansardare clădire Primăria orașului Bolintin-Vale

Deoarece activitatea primăriei din ultimii ani s-a intensificat, mai ales în zona derulării achizițiilor publice și investițiilor, dar și în alte domenii, a trebuit sa găsim soluții pentru a crea spații și condiții decente pentru desfășurarea activității. Astfel am creat rapid birouri prin amenajarea podului clădirii secundare a primăriei.

Valoarea proiectului a fost de 250 mii lei, cu finanțare din fonduri locale.


9. Recompartimentare clădire Primăria Orașului Bolintin-Vale

Prin acest proiect s-a urmărit și s-a obținut crearea unui spațiu comun în care să își desfășoare activitatea compartimentul
taxe și impozite al primăriei.  Astfel, s-a creat cadrul necesar pentru ca solicitările cetățenilor, legate de activitatea acestui compartiment, să își găsească rezolvarea într-un timp cât mai scurt.

Valoarea proiectului a fost de 13 mii lei, cu finanțare din fonduri locale.


10. Reparații și zugrăveli interioare dispensar medical Bolintin-Vale

Dispensarul Bolintin-Vale a fost igienizat,  refăcându-se finisajele interioare.

Valoarea  lucrărilor a fost de 14,6 mii lei, cu finanțare din fonduri locale.


11. Reparare acoperiș Secția de pediatrie a Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale

A fost reparată șarpanta acoperișului prin înlocuirea elementelor deteriorate și s-a înlocuit în totalitate învelitoarea, inclusiv sistemul de preluare și dirijare ape pluviale (jgheaburi și burlane). Având în vedere ca secția de pediatrie face parte din același corp de clădire cu grădinița care urmează să se modernizeze și să se extindă, s-a folosit pentru învelitoare un material identic cu acela care se va monta și la gradiniță.

Valoarea  lucrărilor a fost de 190 mii lei, cu finanțare din fonduri locale.

Galerie foto


12. Recompartimentare clădire Primăria Orașului Bolintin-Vale

A fost reparată terasa clădirii al cărei etaj II a fost preluat în mod gratuit de Primăria Orașului Bolintin-Vale de la CJ Giurgiu. De asemenea, în urma semnării parteneriatului cu OCPI Giurgiu pentru a deschide un birou zonal în orașul nostru, au fost efectuate și lucrări de reparații și igienizare ale spațiului respectiv. De menționat, că prin deschiderea acestui birou zonal, cetățenii obțin unele documente privind cadastrul, fără a fi nevoiți să se deplaseze, ca până acum, la sediul central din mun. Giurgiu.

Valoarea  lucrărilor a fost de 36,8 mii lei, cu finanțare din fonduri locale.


13. Reparații și igienizare la Sala de sport din incinta Școlii Gimnaziale nr. 1 Bolintin-Vale

Au fost efectuate lucrări de reparații la acoperișul sălii de sport și a clădirii anexă, precum și lucrări de igienizare a spațiilor din clădirea anexă.

Valoarea  lucrărilor a fost de 15 mii lei, cu finanțare din fonduri locale.


14. Realizare sistem de scurgere ape pluviale pe DJ 601 (str. Poarta Luncii, str. Partizani și str. Palanca)

Prin proiectul de modernizare a DJ 601, întocmit înainte de anul 2010, colectarea apelor pluviale de-a lungul acestui drum județean era prevăzut a se realiza în șanturi din pământ. Am considerat că aceasta soluție nu este una potrivită pentru străzi orășenești și de aceea, prin colaborarea cu Consiliul Județean Giurgiu, am convenit că se impune găsirea unei alte soluții de preluare și dirijare a apelor meteorice de pe acest drum județean.

Astfel, a fost întocmit și aprobat studiul de fezabilitate care are ca soluție construirea de rigole carosabile care vor colecta apele pluviale și le vor descărca în canalizarea pluvială a orașului.


15. Reconversie clădire existentă cu înființarea unui WC public în orașul Bolintin-Vale

Deoarece orașul nostru nu avea o toaletă publică, foarte necesară având în vedere tranzitarea zilnică a acestuia de foarte multe persoane din localitățile învecinate, a fost luată decizia înființării unui asemenea spațiu. Astfel, o clădire existentă, amplasată în centrul orașului, formată dintr-o cameră, a fost compartimentată, iar prin intervențiile propuse s-au amenajat două grupuri sanitare complet utilate și echipate, unul pentru femei și unul pentru bărbați, adecvate și persoanelor cu dizabilități.

Valoarea  lucrărilor a fost de 79 mii lei, cu finanțare din fonduri locale.

Galerie foto


16. Extindere cu 4 Săli de clasă a Școlii gimnaziale nr. 1 Malu Spart

Acesta a fost primul proiect important început și finalizat în acest mandat. Lucrările demaraseră și fuseseră întrerupte în urmă cu mai mulți ani, starea obiectivului fiind una deplorabilă în anul 2016.  În cadrul proiectului s-a realizat o nouă clădire modernă a școlii, cu toate utilitățile incluse. Pe langă cele patru săli de clasă, a fost amenajat și dotat un laborator de informatică. Sălile de clasă și holurile au fost decorate superb prin grija cadrelor didactice și a parinților elevilor, aratând că, prin conjugarea energiilor tuturor, putem face lucruri de excepție.

Valoarea proiectului a fost de peste 1,5 milioane lei, cu finanțare din fonduri naționale și locale.

Galerie foto


17. Modernizare sala de sport Școala Generală nr. 1 Malu Spart

Activitatea sportivă curiculară, de la Școala Generală Malu Spart, se desfașura în condiții improprii, pe un teren de sport pietruit și în vechiul cămin cultural. Împreună cu conducerea școlii, am găsit ca soluție imediata de imbunătățire a condițiilor în care fac orele de sport elevii, modernizarea vechiului cămin cultural. Astfel, am mărit suprafața de joc și am dotat-o cu o pardoseală specială, modernă.

Valoarea proiectului a fost de 6,4 mii lei, cu finanțare din fonduri locale.

Galerie foto


18. Teren de sport Școala Malu Spart

După finalizarea noii construcții a școlii, a urmat în mod firesc, necesitatea construirii unui teren de sport multifuncțional pentru elevi, la standarde europene. Astfel, am finalizat construirea noului teren de sport din incinta școlii, unde elevii fac sport în aer liber. Suprafața de joc este una modernă, elastică, din tartan și este imprejmuită și iluminată nocturn cu un sistem de iluminat cu corpuri eficiente, cu led.  În cadrul acestei investiții s-a amenajat și terenul adiacent terenului de sport cu o pistă pentru sărituri, trotuare pietonale și suprafețe înierbate. Terenul de sport este folosit atat pentru activitățile de la orele de educație fizică și sport, dar și pentru organizarea de evenimente sportive și artistice.

Valoarea proiectului a fost de 412 mii lei, cu finanțare din fonduri locale.

Galerie foto


19. Loc de joaca pentru copii în satul Malu Spart

Având în vedere necesitatea de a avea un loc în care copiii de vârste mici să își petreacă timpul și ținând cont că am indentificat un teren liber ce aparține domeniului public al orașului, am realizat în satul Malu Spart un loc de joacă pentru copii.

Locul de joacă este destinat copiilor preșcolari sau din clasele primare, unde aceștia vor putea efectua activități sportive și recreative, urmând a fi primul de acest fel din  localitatea Malu Spart. În același timp, acesta reprezintă un loc de odihnă pentru parinții care însoțesc copii. Locul de joacă este dotat cu echipamente de joacă, cu pavimente elastice (dale din cauciuc) care asigură siguranța în jurul acestora și ocupă cea mai mare parte a terenului.

De asemenea, au fost amplasate și elemente de mobilier urban cum sunt: băncile pentru odihnă și coșurile pentru gunoi menajer. Terenul este imprejmuit, iluminat și supravegheat video.

Valoarea proiectului a fost de 77 mii lei, cu finanțare din fonduri locale.

Galerie foto


20. Înfiinţare sistem de alimentare cu apă potabilă în satele Malu Spart şi Suseni

În satele Malu Spart și Suseni, sunt aproape de finalizare lucrările de construire pentru rețeaua de alimentare cu apă și canalizare. Este un proiect amplu, integrat și de durată, incluzând sursa de apa-puțuri forate de mare adâncime, aducțiunea, gospodaria de apă, rețeaua de distribuție, branșamente la consumatori și la hidranții pentru stingerea incendiilor. A fost realizat de curând si racordul la reteaua de alimentare cu energie electrica, urmand a se programa recepția la terminarea lucrărilor și predarea către operatorul Apa Service S.A., în vederea punerii în funcțiune și alimentarea cu apă potabilă a consumatorilor, cetățeni, instituții publice și societăți comerciale din Malu Spart și Suseni. Lucrările au fost finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) I.

Valoarea  lucrărilor este de 12,5 milioane lei, cu finanțare din fonduri naționale și din fonduri locale.

Galerie foto


21. Modernizare dispensar Malu Spart

Dispensarul din satul Malu Spart a fost modernizat, refăcându-se finisajele interioare, instalația electrică și instalația sanitară.

Valoarea  lucrărilor este de 28.322 lei, cu finanțare din fonduri locale.

Galerie foto


22. Teren de sport multifuncțional cu vestiare și grupuri sanitare în satul Crivina

Deoarece tinerii din satul Crivina nu beneficiau de un teren de sport unde să își petreacă timpul liber într-un mod sănătos, la propunerea primarului, consiliul local a hotărât înființarea unui asemenea stabiliment.

Astfel s-a construit un teren de sport multifuncțional, destinat următoarelor sporturi de echipă: handbal, baschet, volei, tenis, badmington și minifotbal. Suprafața de joc este realizată din gazon artificial, este împrejmuită și iluminată nocturn cu un sistem de iluminat cu corpuri eficiente, cu led. Pentru echipare/dezechipare a fost realizată o clădire anexă, care adapostește și grupurile sanitare. Accesul și circulațiile pietonale din incintă sunt realizate din trotuare pavate încadrate de suprafețe înierbate.

Valoarea proiectului a fost de 490 mii lei, cu finanțare din fonduri locale.

Galerie foto


23. Modernizare dispensar Crivina

Dispensarul din satul Crivina a fost modernizat, refăcându-se în integralitate finisajele interioare, exterioare și realizare încălzire centrală. În spațiul respectiv, uneia dintre încăperi i s-a schimbat funcțiunea, devenind birou zonal al primariei.

Dispensarul a fost  dotat cu următoarele echipamente:

– birou medic – 1 bucată, roll box – 1 bucată, masă instrumentar – 1 bucată, scaun medic cu brațe – 1 bucată, scaun pacient – 4 bucăți, cuier – 1 bucată, canapea examinare – 1 bucată, dulap medicamente – 1 bucată, paravan – 1 bucată, cântar mecanic – 1 bucată, banchetă 2 locuri – 1 bucată, coș de gunoi – 2 bucați.

Valoarea  lucrărilor a fost de 80,3 mii lei, cu finanțare din fonduri locale.

Galerie foto


24. Reparații drumuri comunale în Bolintin-Vale, Crivina, Malu Spart și Suseni

Au fost realizate lucrări de reparații pe drumurile comunale, acolo unde carosabilul era foarte degradat și nu urma să fie intervenții majore la sistemul rutier în perioda următoare.  Lucrările au constat în așternere asfalt, colmatare fisuri, intervenții șanțuri și acostamente, reparații la podul peste canalul de la Crivina.

Valoarea  lucrărilor a fost de 535.000 mii lei, cu finanțare din fonduri județene și locale.

Valoarea  lucrărilor a fost de 28,3 mii lei, cu finanțare din fonduri locale.


25. Reparații platformă parcare pe str. Republicii, Bolintin-Vale

Au fost realizate lucrări de amenajare a parcării de pe str. Republicii, rezultând o parcare modernă, iluminată nocturn și supravegheată video. S-a rezolvat, într-o mică măsură, nevoia de locuri de parcare din centrul orașului, urmând a se mări numărul de locuri de parcare din zona centrală, prin amenajarea unor terenuri care au fost achiziționate și preluate în acest scop de către consiliul local.

Valoarea  lucrărilor a fost de 2,2 milioane lei, cu finanțare din fonduri locale și din fondurile operatorului.

Galerie foto


26. Amenajare sensuri giratorii în Bolintin-Vale, la intersecția str. Republicii cu str. Poarta Luncii și str. Partizani și la intersecția str. Republicii cu str. Palanca

Pentru fluidizarea traficului rutier și amenajarea modernă a intersecțiilor respective, prin asocierea dintre Consiliul Local Bolintin-Vale și Consiliul Judetean Giurgiu, s-a promovat și implementat proiectul prin care cele două intersecții amintite mai sus, au fost modernizate prin realizarea a două sensuri giratorii, care s-au dovedit a fi foarte utile în circulația autovehiculelor.

Valoarea  lucrărilor a fost de 2,1 milioane lei, cu finanțare din fonduri județene și din fonduri locale.

Galerie foto


27. Înființare canalizare pluvială în Orașul Bolintin-Vale

În Bolintin-Vale, de-a lungul timpului s-a construit, apoi s-a extins o rețea de canalizare în sistem unitar, colectând amestecat atât apele uzate de la consumatorii casnici cât și apele meteorice de pe străzile unde rețeaua exista (în principal pe str. Republicii). Prin realizarea unei noi rețele de canalizare a apelor menajere, rețeaua veche, neconformă fiind, a fost anulată și ne-am găsit în imposibilitatea de a mai colecta și dirija apele meteorice din domeniul public. A devenit o necesitate imediată realizarea unei rețele de canalizare pluvială care să rezolve situația în care ne aflăm și care să ne protejeze de acumulări necontrolate ale apei pluviale. Astfel, am întocmit un studiu de fezabilitate care a fost aprobat de consiliul local și am realizat o achiziție publică cu plată multianulă a lucrărilor, din bugetul local, deoarece nu am identificat o alta sursă de finanțare care să considere eligibile astfel de lucrări. Proiectul s-a limitat la construirea unei rețele îngropate în zona centrală și pe strada Republicii, cu deversare în râul Sabar, prin gura de vărsare situată adiacent străzii Sabar. De-a lungul acestei rețele, au fost construite cămine de racord pentru preluarea apelor meteorice de pe străzile care intersectează strada Republicii.

Colectorul principal este de dimensiuni considerabile, pentru a putea prelua vârfurile de precipitații și a nu produce pagube. Canalizarea pluvială de pe celelalte străzi ale orașului, fie ea îngropata sau tip rigolă carosabilă, dirijează apele către acest colector care deversează în râul Sabar, printr-o statie de pompare moderna, ecologica, prevazută cu separatoare de hidrocarburi. Realizarea acestei canalizări pluviale pe strada Republicii, foarte importantă pentru orașul nostru, a întarziat demararea și finalizarea lucrărilor de modernizare pe strada Republicii, fapt asumat și fără de care am considerat că nu se putea merge mai departe. La această dată lucrările la rețea sunt terminate, dar se lucrează la finalizarea stației de pompare cu separatoarele de hidrocarburi.

Valoarea  lucrărilor este de 8,7 milioane lei, cu finanțare din fonduri naționale și din fonduri locale.


28. Clădire de birouri administrative în orașul Bolintin-Vale

Așa cum știm și observam cu toții, Bolintin-Vale este un adevărat centru zonal al nordului județului Giurgiu, aici având puncte de lucru mai multe instituții deconcentrate ale statului. Printre instituțiile sau serviciile cu adresabilitate cetățenilor din Bolintin-Vale dar și celor din localitățile învecinate, amintim: casa de pensii, somaj, oficiul de cadastru, comisia de expertiză medicală, jandarmerie, serviciul public de evidența persoanelor etc.

Aceste puncte de lucru sunt găzduite de mai multe clădiri din domeniul public, care în viitorul apropiat vor fi reablitate și este obligatoriu să fie eliberate. Având în vedere cel puțin aceste considerente, am
promovat și implementat un proiect prin care dintr-o ruină, am construit o clădire modernă de birouri. În această clădire vor funcționa atât instituțiile enumerate mai sus, dar și poliția locală care urmează să o înființăm, starea civilă precum și un birou al consiliului local cu sala de sedință modernă și cu o capacitate adaptată nevoilor de spațiu pentru desfășurarea sedințelor acestuia. Implementarea proiectului a fost posibilă printr-o finanțare aprobată prin Programul National de Dezvoltare Locala(PNDL) II.

Valoarea lucrărilor este de 6,0 milioane lei, cu finanțare din fonduri naționale și din fonduri locale.

Galerie foto


29. Extindere reţele de alimentare cu apă potabilă şi canalizare menajeră în oraş Bolintin-Vale

Deoarece rețelele de alimentare cu apă potabilă și canalizare menajeră din Bolintin-Vale au fost executate la un necesar din 2008 atunci când s-a întocmit studiul de fezabilitate și ținând cont de dinamica dezvoltării orașului din ultimii ani, a fost necesar să implementăm un nou proiect de extindere a acestor rețele. Mai mult decât atât, trebuia să finalizăm proiectarea pentru modernizarea străzilor din Bolintin-Vale, iar aceast lucru nu era posibil fără realizarea mai întâi a tuturor rețelelor de utilități.

Astfel, am finalizat realizarea extinderii rețelelor pe Programul de Dezvoltare Locală (PNDL) II, iar o parte din străzile care au beneficiat de extinderea rețelelor, au fost și asfaltate.

Prin aceasta investiție s-au extins rețelele de alimentare cu apă și cea de canalizare menajeră pe aproximativ 12 km de străzi din localitatea Bolintin-Vale, construindu-se și 13 stații de pompare ape uzate. Tot prin acest proiect, a fost achizitionat un generator electric de mare capacitate, cu care se va interveni în cazul întreruperilor accidentale în furnizarea energiei electrice.

Valoarea  lucrărilor este de 2,0 milioane lei, cu finanțare din fonduri guvernamentale și din fonduri locale.

Galerie foto


30. Modernizare drumuri județene în interiorul orașului Bolintin-Vale, investiții implementate de Consiliul Județean Giurgiu

 Reabilitarea DJ 601: a fost asfaltat drumul care pleacă din Bolintin Deal, străbate Bolintin-Vale pe str. Palanca, str. Partizani, str. Poarta Luncii şi Malu Spart pe str. Primăverii;

A fost una dintre investițiile majore în infrastructura rutieră din Bolintin-Vale și Malu Spart, foarte necesară. Pe anumite segmente de drum, acesta era puternic degradat, fiind un real pericol pentru circulația rutieră. Aș aminti aici tronsonul dintre Bolintin-Vale și Bolintin-Deal dar, mai ales, tronsonul de pe strada Palanca începand din zona târgului, care era aproape impracticabil.

Reabilitare DJ 401 A: s-a modernizat strada Palanca de la intrarea dinspre autostrada A1, până la intersecţia cu str. Partizani. Reabilitarea a constat  în asfaltare şi realizare sisteme de preluare şi dirijare a apelor pluviale, tip rigolă carosabilă.

Reabilitare DJ 412D, investiţie a Consiliului Judeţean Giurgiu: se modernizează drumul care leagă Malu Spart de com. Bucşani şi care trece pe lângă Mănăstirea Bunavestire. O parte din traseul acestui drum județean reprezintă, parțial, centura ocolitoare a satului Malu Spart, conform Planului Urbanistic General aprobat. Lucrările au fost întrerupte din cauza neîndeplinirii clauzelor contractuale de către executant, urmând a se realiza o nouă procedură de atribuire.

Reabilitare DJ 412 A: s-a modernizat drumul județean care leagă Malu Spart de com. Ogrezeni, un drum foarte important mai ales pentru cetățenii care locuiesc în comuna Ogrezeni și care tranzitează Bolintin-Vale.

Valoarea  lucrărilor executate pe porțiunile de drumuri județene, doar pe tronsoanele care străbat orașul Bolintin-Vale, este de 21,6 milioane lei, cu finanțare din fonduri guvernamentale și din fonduri județene.


31. Servicii Integrate și Nediscriminare pentru Comunitatea de Etnie Romă din Bolintin-Vale

Proiectul își propune să reducă numărul de persoane de etnie romă aflate în risc de sărăcie și excluziune socială și contribuie la scăderea ratei de abandon școlar pentru comunitatea marginalizată Palanca din oraș Bolintin-Vale, jud. Giurgiu, Regiunea Sud-Muntenia prin înființarea și subvenționarea a 7 afaceri, crearea unui spațiu instituțional inovativ – Centrul comunitar integrat pentru copii, adulți/părinți și vârstnici și oferirea de servicii specializate integrate (servicii educaționale și extra-școlare, evaluare aptitudinală, informare și consiliere, instruire/formare profesională, mediere și plasare, consultanță pentru inițierea unei afaceri, servicii sociale și medico-sociale) pentru 560 de persoane ( 203 femei) din care 97,95%, respectiv, 549 persoane de etnie roma (198 femei) din zona marginalizată Palanca.

Proiectul are o valoare totală de 7,5 milioane lei, cu finanțare din fonduri europene și  fonduri locale.


32. Reabilitarea şi modernizarea străzilor în oraşul Bolintin-Vale, etapa I

Acesta a fost primul proiect major de reablitare a străzilor din Bolintin-Vale, pe străzile pe care au fost realizate lucrări pentru alimentare cu apă potabilă, canalizare, gaze naturale. Străzile care beneficiază de modernizare pe acest proiect, însumează aproximativ 11 km, lucrările fiind finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) II. Prin acest proiect am fost constrânși în alegerea soluției de un standard de cost mult subevaluat, rămas nemodificat de la nivelul anilor 2010.

Astfel, nu am putut alege să refacem în totalitate sistemul rutier pe toate străzile ci doar acolo unde nu se putea face altfel, cum a fost de exemplu strada Republicii, refăcută în totalitate. Pe lăngă valoarea decontată prin PNDL, contribuția de la bugetul local este una importantă, deoarece trotuarele și canalizația de sub acestea, unde se vor poza rețelele aeriene de energie electrică și fibră optică, nu sunt eligibile.

Valoarea  lucrărilor este de 14,9 milioane lei, cu finanțare din fonduri naționale și din fonduri locale.


33. Reparare dispensar TBC Bolintin-Vale

Dispensarul TBC a fost modernizat, prin lucrări de refacere a finisajelor interioare, instalația electrică, tâmplărie (geamuri termoizolante cu tâmplărie din PVC și reparație uși lemn)  și instalația sanitară.

Valoarea  lucrărilor a fost de 17,3 mii lei, cu finanțare din fonduri locale.


34. Înființare piață agroalimentară în Orașul Bolintin-Vale

Piața agroalimentară este o construcție tip “hală metalică” parțial deschisă, cu posibilitatea de închidere cu panouri culisante cu rame metalice și policarbonat, cu regim de înaltime P+1E parțial.

Amenajarea incintei s-a realizat astfel:

 • realizare împrejmuire de protecție a incintei pe trei laturi;
 • asigurarea unui acces auto și pietonal facil, cu o circulație perimetrală (pentru aprovizionare, evacuare a deșeurilor și intervenții în caz de necesitate);
 • asigurare locuri de parcare;
 • amenajare platformă betonată acoperită pentru pubele;
 • amenajare spații verzi.

Terenul dispune de toate utilitățile existente în zona, astfel încat construcția este racordată la rețelele de alimentare cu apă, canalizare de incinta și iluminat.

Construcția adăpostește un corp administrativ – un tronson închis permanent – unde vor funcționa repartizate pe două niveluri spații de birouri, dotări sociale, zonă frigorifică, zona spălătoarelor și spații tehnice și spațiul propriu-zis de expunere al produselor agroalimentare pentru vânzare care funcționează doar la nivelul parterului.

La realizarea pieței agroalimentare am avut în vedere realizarea unui spațiu care să corespundă standardelor actuale de proiectare pentru spațiile comerciale cu funcțiune principală agroalimentară și, de asemenea, să răspundă profilului actual al consumatorului satisfăcând noi nevoi și exigențe în exploatarea unui astfel de spațiu.

Organizarea spațiilor în interiorul halei este realizată astfel încat utilizatorii halei agroalimentare să aibă un grad sporit de confort pe toată durata exploatării clădirii.

Organizarea spaţială a halei agroalimentare s-a făcut în jurul spaţiului central unde vor fi amplasate mese cu depozitare sub masa destinate producătorilor agricoli. Hala deschisă adăpostește spațiul agro-alimentar, acoperit, organizat să asigure o buna circulație perimetrală și gabarit astfel încât să asigure funcționarea unui număr de 48 de tarabe, care se împart în două categorii o parte cu vitrina frigorifică (pentru carne/mezeluri, ouă, lactate și alimente foarte perisabile) și alta fără vitrina frigorifică (pentru fructe, legume/zarzavaturi, semințe/plante medicinale, precum și un mic spațiu comercial cu mirodenii, zona unde se află “căntarul clientului” și un mic spațiu tehnic – tabloul electric general, toate acestea din urmă situându-se în zona intrarii dinspre stradă.

Tronsonul închis permanent adăpostește la nivelul parterului următoarele spații:

– o zonă special amenajată pentru păstrarea produselor agroalimentare în condiții optime, ținând cont că acestea au un grad ridicat de perisabilitate, acest spațiu fiind mobilat cu lăzi frigorifice;

– o cameră în care vor fi localizate 6 puncte de apă – cameră bazine/spâlâtoare pentru legume, fructe;

– o cameră a cântarelor;

– un oficiu pentru curățenie;

– grupuri sanitare pe sexe (inclusiv pentru persoanele cu dizabilitați).

La etaj se ajunge pe o scară exterioară, independentă față de structura halei propriu-zise și doar în tronsonul închis permanent – corpul administrativ – care într-un birou adăpostește administrația pieței agroalimentare și în altul un punct de lucru al Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Giurgiu. Tot la etaj sunt situate centrala de detecție și două grupuri sanitare diferențiate pe sexe.

Accesul principal în hala agroalimentară se află – pe latura de nord-est a terenului – Strada Agricultori – acces marcat de o copertină metalică, iar pe cele două laturi lungi ale halei avem accese secundare care sunt lăsate libere pe timpul verii și închise cu panouri culisante pe timpul iernii, marcate și protejate la rândul lor cu copertine metalice. Toate raioanele din incinta pieței agroalimentare au acces direct din exteriorul construcției.

Pe latura de sud-vest a construcției se face accesul către grupurile sanitare și este situată și scara exterioară pentru accesul la etajul tronsonului administrativ.

Aprovizionarea pieţei se face dimineaţa sau seara în afara programului de funcționare.

Deşeurile se colectează în spaţiul special amenajat în spatele halei.

Valoarea  lucrărilor este de 1,9 milioane lei, cu finațtare din fonduri locale.

Galerie foto


35. Restaurare-consolidare și valorificare "Școala Veche" în vederea amenajării Centrului Multicultural Bolintin-Vale, Județ Giurgiu - cod SMIS 117361

Proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural / Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protecția, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural / Apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării în ce privește axa prioritară 3 a SUERD ,,Promovarea culturii și a turismului, a contactelor directe între oameni” .

Acesta este proiectul de suflet, primul din lista proiectelor derulate cu fonduri europene nerambursabile. Lucrările de construire au constat în consolidarea integrală a clădirii, refacerea și restaurarea tuturor elementelor constructive, păstrându-se cât mai mult posibil din clădire, atât cât a mai rămas din aceasta. La final de proiect, Centrul Multicultural „Școala Veche” va fi un loc în care se vor desfășura ateliere de artă (muzică, arte vizuale, arte interpretative, media și audiovizual, cenacluri literare etc.), un spațiu multicultural deschis oricăror experiențe și expresii pentru manifestări și spectacole cultural-artistice, care va atrage vizitatorii aflați în zonă dar și comunitatea locală. „Scoala Veche”, fost pol de educație, va deveni polul cultural al Bolintinului, intrând într-o nouă eră a existenței sale, luând astfel sfârșit vremea în care aceasta a fost inutilizabilă.

Valoarea lucrărilor a fost de 9,9 milioane lei, cu finanțare din fonduri europene și din fonduri locale.

Lucrările de construcții au fost finalizate în toamna anului 2021, urmand a se finaliza procedura de achiziție a dotărilor.

Galerie foto

Pagina dedicată proiectului


36.Înființare sistem de alimentare cu apă potabilă în satele Malu Spart și Suseni

În satele Malu Spart și Suseni, au fost finalizate lucrările de construire pentru rețeaua de alimentare cu apă și canalizare. Este un proiect amplu, integrat și de durată, incluzând sursa de apă-puțuri forate de mare adâncime, aducțiunea, gospodaria de apă, rețeaua de distribuție, branșamente la consumatori și la hidranții pentru stingerea incendiilor. Lucrările au fost finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) I.

Valoarea lucrărilor a fost de 12,5 milioane lei, cu finanțare din fonduri naționale și din fonduri locale.

Galerie foto


37. Sistem de supraveghere video în orașul Bolintin-Vale

A fost realizat un proiect pentru înființarea unui sistem de supraveghere video modern, care să fie montat în toate localitățile orașului – Bolintin-Vale, Malu Spart, Suseni și Crivina. Sistemul este compus din 495 camere de supraveghere dotate cu infrarosu și cu goarne de avertizare în diverse situații.

Pentru o protecție mai bună a cetățenilor și a bunurilor acestora, o parte dintre aceste camere dețin funcția de identificare a numărului de înmatriculare al mașinilor. Ne propunem ca prin realizarea acestui sistem de supraveghere video modern și complex, să îi descurajăm pe cei certați cu legea și să oferim instituțiilor abilitate mijloace performante pentru a-i prinde pe infractori. În perioada scurtă de timp care s-a scurs de la darea în funcțiune a sistemului de supraveghere, au fost nenumărate cazuri de încălcare a legii, soluționate cu ajutorul imaginilor capturate și puse la dispoziție organelor în drept.

Valoarea lucrărilor a fost de 4,9 milioane lei, cu finanțare din fonduri europene și din fonduri locale.

Proiectul a fost finalizat în anul 2022.

Galerie foto


38. Izolarea termică a fațadei Secției de Pediatrie a Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale

Deoarece se execută lucrări de modernizare și extindere a grădiniței din Bolintin-Vale, care este situată adiacent clădirii secției de pediatrie, pentru a nu contrasta cu aceasta în mod neplăcut, a apărut necesitatea reabilitării fațadei secției de pediatrie. Astfel, au fost realizate lucrări de anvelopare termică, inclusiv schimbarea tâmplăriei exterioare, acolo unde a fost necesar.

Valoarea lucrărilor a fost de 123.366,32 lei cu TVA, cu finanțare din fonduri locale.

Proiectul a fost finalizat în anul 2022.

Galerie foto


39. Construire capelă mortuară în orașul Bolintin-Vale

Consiliul local a dezbătut și aprobat implicarea sa în construirea unei capele mortuare în orașul nostru. Oportunitatea și necesitatea unui asemenea demers nu cred că mai este necesar a fi amintite aici. A fost transferat către Parohia nr. 1 Bolintin-Vale, dreptul de folosință al unui teren situat în domeniul public al orașului, pentru construirea capelei. De asemenea, terenul a fost completat cu o suprafață de teren donată de către compania OMV Petrom S.A. Amplasamentul acesteia este situat vis-a-vis de cimitirul din Bolintin-Vale.

Capela este compusă din camera mortuară care are o cupolă pictată, sală de priveghi cu scaune, un oficiu cu dotări pentru a putea servi pe cei prezenți la priveghi cu produse conform obiceiului, grupuri sanitare femei/bărbați, pridvor deschis. Curtea este amenajată cu alei pietonale, bănci și spații verzi.  

În prezent, lucrările au fost finalizate.

Valoarea lucrărilor a fost de 950 mii lei, cu finanțare din fonduri locale și donații.

Galerie foto


40. Înființare bază sportivă în Bolintin-Vale

Actualul teren de sport care este amplasat în centrul orașului, are o suprafață de teren limitată și reprezintă o sursă de zgomot pentru locuitorii blocurilor din apropiere și nu numai pentru aceștia. De aceea am considerat util și necesar, să construim o nouă bază sportivă modernă, într-o zonă în care să nu afecteze în niciun fel locuitorii orașului. Astfel, am achiziționat o suprafață de teren pentru construirea unei baze sportive, într-o zonă care permite, conform regulamentului local de urbanism, o astfel de funcțiune. Finanțarea și implementarea proiectului s-a realizat de către Compania Națională de Investiții (CNI).

Baza sportivă este compusă din următoarele:

 • teren de fotbal cu dimensiunile 75,50 x 117,00m, prevăzut cu instalație de nocturnă și tribună de 500 locuri;
 • teren multifuncțional pentru handbal, volei, baschet și tenis, cu dimensiunile de 25,00 x 44,00m;
 • clădire pentru vestiare tip parter și etaj parțial, cu suprafața desfășurată de 520 mp;
 • cabină poartă;
 • parcare pentru 55 autoturisme și 2 autocare;
 • alei pietonale, spații verzi și imprejmuire.

Accesul la baza sportivă și branșamentele la utilități se vor asigura de către primărie.

Valoarea lucrărilor a fost de 6,7 milioane lei, cu finanțare din fonduri naționale și din fonduri locale. 

 Lucrările au fost finalizate anul acesta.

Galerie foto


41. Înființare parc recreativ în orașul Bolintin-Vale

Proiectul a vizat reconversia suprafețelor de teren degradate, prin mărirea suprafețelor de spații verzi din oraș. O astfel de suprafață de teren este aceea din jurul  stadionului și care prin acest proiect s-a schimbat radical. Investiţia  a presupus amenajarea unui spațiu verde destinat petrecerii timpului liber, amplasarea de alei pietonale și de spații destinate activităților cultural-artistice, dotarea și echiparea spațiului verde în vederea petrecerii timpului liber.

Parcul beneficiază de următoarele amenajări și construcții:

 • pavilion multifuncțional tip subsol+parter+etaj, destinat activităților culturale și expoziționale, dar și adăpostirii echipamentelor tehnico-edilitare necesare funcționării parcului (adăpostirea sistemului de irigații al spațiilor verzi, a grupurilor sanitare pentru vizitatorii parcului, a sistemului de supraveghere video și asigurarea infrastructurii electrice a parcului);
 • construcții ușoare tip pergolă, pentru îmbunătățirea ambientului parcului;
 • gazon;
 • arbori;
 • sistem de iluminat public;
 • alei pietonale;
 • mobilier urban specific (bănci, coșuri de gunoi, suporturi pentru biciclete).

Valoarea lucrărilor a fost  de 4,6 milioane lei, cu finanțare din fonduri europene și din fonduri locale.

Lucrările au fost finalizate anul acesta.

Galerie foto

Pagina dedicată proiectului

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Sari la conținut