Proiect finanțat prin  Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.2. – Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului, Apelul de proiecte POR/2017/5/5.2/SUERD/1.

Scopul proiectului este refuncționalizarea unui teren degradat și nefolosit, prin amenajarea unui parc cu o suprafață de 10.004 mp, de care vor beneficia atât locuitorii orașului, precum și vizitatorii acestuia. Implementarea proiectului contribuie la amenajarea unui mediu propice realizării de activități în aer liber, dar și de activități culturale/artistice. Totodată proiectul are un impact indirect și în dezvoltarea activităților economice din zonă, prin crearea unei zone circulate și a unui spațiu atractiv pentru locuitori și vizitatori.

Obiectivul general al proiectului este reconversia și refuncționalizarea unei suprafețe de teren degradată, vacantă și neutilizată din Orașul Bolintin-Vale, județul Giurgiu, la finalul implementării proiectului.

Obiectivele specifice sunt:

  • Amenajarea unui spațiu verde destinat petrecerii timpului liber;
  • Amplasarea de alei pietonale și de spații destinate activităților cultural artistice, în limita a 10% din suprafața totală a spațiului verde;
  • Dotarea și echiparea spațiului verde în vederea petrecerii timpului liber.

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt:

  1. Suprafață spații verzi create (mp): 10.004 mp;
  2. Suprafață spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane: 10.004 mp.

Valoarea totală a proiectului este 4.443.836,24 lei, iar valoarea finanțării nerambursabile este 4.216.225,32 lei, din care: – valoare nerambursabilă FEDR 3.583.791,51 Lei; – valoare nerambursabilă din bugetul național: 548.109,29 Lei.

Prezentare proiect „ÎNFIINȚARE PARC RECREATIV ÎN ORAȘUL BOLINTIN-VALE”

Descriere proiect parc recreativ 

Achizitii directe „Infiintare parc recreativ” – 31.05.2019

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Sari la conținut