• HCL 31 din 27.04.2021 (876 kB)

  privind aprobarea Regulamentului de organizarea și funcționare al Centrului de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii „Palanca” din cadrul Direcției de Asistență Socială

 • HCL 30 din 27.04.2021 (193 kB)

  pentru completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 58 din 31.05.2018 privind aprobarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Bolintin-Vale – Capitolul I – Străzi precum și modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local nr. 26 din 20.05.2002

 • HCL 29 din 27.04.2021 (142 kB)

  privind stabilirea taxelor pentru utilizarea temporară a locurilor publice de desfacere din cadrul pieței agroalimentare din Orașul Bolintin-Vale precum și pentru serviciile prestate în cadrul Serviciului pentru Administrarea Domeniului Public

 • HCL 28 din 27.04.2021 (2 MB)

  privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul fiscal 2022

 • HCL 27 din 27.04.2021 (595 kB)

  privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul I al anului 2021

 • HCL 26 din 22.04.2021 (7 MB)

  privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale și al unităților subordonate, pe anul 2021 precum și a listei obiectivelor de investiții

 • HCL 25 din 22.04.2021 (89 kB)

  privind aprobarea documentației de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL – pentru construire ansamblu de locuințe P+4E cu parcări și spații comerciale la subsol, utilități

 • HCL 24 din 22.04.2021 (81 kB)

  privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu pentru realizarea obiectivului „Locuință P+1E,branșamente la utilități, împrejmuire” solicitat de Mustafa Florian

 • HCL 23 din 31.03.2021 (80 kB)

  privind transformarea unui posturi din Statul de funcții nr. 353/19.01.2021 al Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale

 • HCL 22 din 31.03.2021 (958 kB)

  privind reorganizarea Direcției de Asistență Socială și aprobarea Regulamentului de organizarea și funcționare al acesteia

 • HCL 21 din 31.03.2021 (187 kB)

  privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Bolintin-Vale”, însușit prin hotărârea Consiliului Local al orașului Bolintin-Vale nr. 26 din 20.05.2002

 • HCL 20 din 31.03.2021 (366 kB)

  privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Orașului Bolintin-Vale a imobilului-teren intravilan în suprafață de 1193 mp, situat în oraș Bolintin-Vale, str. Republicii, județul Giurgiu, aferent Parcului central, înscris în cartea funciară a localității cu nr. 35222 și alipirea cu imobilul înscris în carte funciară a localității cu nr. 30000

 • HCL 19 din 31.03.2021 (116 kB)

  privind aprobarea Documentației de Atribuire – Caiet de sarcini și Contract de delegare a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în zona 3 din județul Giurgiu și acordarea mandatului special, acordat expres, reprezentantului orașului Bolintin-Vale în Adunarea Generală a Asociaților a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Management Eficient pentru un Județ Curat” pentru aprobarea Documentației de Atribuire – Caiet de sarcini și Contract de delegare a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în zona 3 din județul Giurgiu

 • HCL 18 din 25.02.2021 (82 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu pentru realizarea obiectivului „Locuință P+IE , branșamente la utilități, împrejmuire” solicitat de Constantinescu Marius

 • HCL 17 din 25.02.2021 (343 kB)

  HOTĂRÂRE privind ocuparea domeniului public al orașului Bolintin-Vale, de către SC PREMIER ENERGY SRL pentru realizarea lucrărilor ”Extindere rețea distribuție gaze naturale redusă presiune pe str. Libertății și DS din str. Libertății cu racordul aferent la nr. 31B, oraș Bolintin-Vale, județ Giurgiu”

 • HCL 16 din 25.02.2021 (172 kB)

  HOTĂRÂRE privind constatarea dreptului de proprietate privată asupra terenului intravilan în suprafață de 1193 mp, situat în oraș Bolintin-Vale, str. Republicii, județul Giurgiu, aferent Parcului central

 • HCL 15 din 25.02.2021 (157 kB)

  HOTĂRÂRE privind constituirea Consiliului de Administrație al Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale

 • HCL 14 din 25.02.2021 (71 kB)

  HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al „Sălilor de sport” din orașul Bolintin- Vale

 • HCL 13 din 25.02.2021 (79 kB)

  HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Regulamentului privind ocuparea temporară a domeniului public și privat în orașul Bolintin-Vale și modalitatea de încasare a taxelor aferente ocupării

 • HCL 12 din 25.02.2021 (865 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatatului de specialitate al Primarului orașului Bolintin-Vale și a Serviciilor din subordinea Consiliului Local al orașului Bolintin-Vale.

 • HCL 11 din 25.02.2021 (46 kB)

  HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință

 • HCL 10 din 28.01.2021 (81 kB)

  HOTĂRÂRE prelungirea dreptului de folosință gratuită acordat Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură — Centrul Județean Giurgiu, a spațiului din incinta Complexului Comercial al Cooperației de Consum Bolintin-Vale — etaj 2, situat în orașul Bolintin-Vale, Str. Republicii nr. l, Județul Giurgiu , proprietate publică a Orașului Bolintin-Vale

 • HCL 9 din 28.01.2021 (328 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Propunerilor de cheltuieli de natura investițiilor pentru anul 2021 la nivelul Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale și asigurarea cofinanțării

 • HCL 8 din 28.01.2021 (47 kB)

  HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință

 • HCL 7 din 28.01.2021 (261 kB)

  HOTĂRÂRE privind ocuparea în mod temporar și definitiv a unor suprafețe de teren din domeniul public al orașului Bolintin-Vale, de către SC E-Distribuție Muntenia SA reprezentată prin SC Abac Proiect Energie SRL pentru lucrările 913/52018.2 „Îmbunătățire nivel de tensiune în localitatea Malu-Spart, jud. Giurgiu” și 913/52018.3 „Îmbunătățire nivel de tensiune în localitatea Bolintin-Vale, zona PTA 1024, jud. Giurgiu

 • HCL 6 din 28.01.2021 (529 kB)

  HOTĂRÂRE a proiectului de hotărâre privind confirmarea actului de alipire autentificat de S.P.N. „Horia Radu și Asociații” prin încheierea nr. 32din 11 ianuarie 2021

 • HCL 5 din 28.01.2021 (78 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Statului de funcții nr. 353/19 01.2021 al Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale

 • HCL 4 din 28.01.2021 (142 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Orașului Bolintin-Vale pentru anul școlar 2021- 2022

 • HCL 3 din 28.01.2021 (592 kB)

  HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului pentru funcționarea obiectivului „Piața Bolintin-Vale”

 • HCL 2 din 28.01.2021 (1 MB)

  HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza administrativ teritorială a Orașului Bolintin-Vale