• HCL 10 din 28.01.2021 (81 kB)

  HOTĂRÂRE prelungirea dreptului de folosință gratuită acordat Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură — Centrul Județean Giurgiu, a spațiului din incinta Complexului Comercial al Cooperației de Consum Bolintin-Vale — etaj 2, situat în orașul Bolintin-Vale, Str. Republicii nr. l, Județul Giurgiu , proprietate publică a Orașului Bolintin-Vale

 • HCL 9 din 28.01.2021 (328 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Propunerilor de cheltuieli de natura investițiilor pentru anul 2021 la nivelul Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale și asigurarea cofinanțării

 • HCL 8 din 28.01.2021 (47 kB)

  HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință

 • HCL 7 din 28.01.2021 (261 kB)

  HOTĂRÂRE privind ocuparea în mod temporar și definitiv a unor suprafețe de teren din domeniul public al orașului Bolintin-Vale, de către SC E-Distribuție Muntenia SA reprezentată prin SC Abac Proiect Energie SRL pentru lucrările 913/52018.2 „Îmbunătățire nivel de tensiune în localitatea Malu-Spart, jud. Giurgiu” și 913/52018.3 „Îmbunătățire nivel de tensiune în localitatea Bolintin-Vale, zona PTA 1024, jud. Giurgiu

 • HCL 6 din 28.01.2021 (529 kB)

  HOTĂRÂRE a proiectului de hotărâre privind confirmarea actului de alipire autentificat de S.P.N. „Horia Radu și Asociații” prin încheierea nr. 32din 11 ianuarie 2021

 • HCL 5 din 28.01.2021 (78 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Statului de funcții nr. 353/19 01.2021 al Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale

 • HCL 4 din 28.01.2021 (142 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Orașului Bolintin-Vale pentru anul școlar 2021- 2022

 • HCL 3 din 28.01.2021 (592 kB)

  HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului pentru funcționarea obiectivului „Piața Bolintin-Vale”

 • HCL 2 din 28.01.2021 (1 MB)

  HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza administrativ teritorială a Orașului Bolintin-Vale

 • HCL 1 din 28.01.2021 (698 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul IV al anului 2020

 • HCL 23 din 22.12.2020 (152 kB)

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale, rectificarea bugetului instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții pe anul 2020

 • HCL 22 din 16.12.2020 (81 kB)

  HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 60 din 3 1.07.2020 privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu pentru realizarea obiectivului „ Două locuințe P+E+M, utilități” solicitat de Vișa Cornel

 • HCL 21 din 16.12.2020 (83 kB)

  HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 59 din 31.07.2020 privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu pentru realizarea obiectivului „Locuință S+P+E+M, utilități” solicitat de Curt Steluța

 • HCL 20 din 16.12.2020 (84 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru realizarea obiectivului „Construcții depozitare cereale (silozuri), platforme betonate, împrejmuire, branșamente la utilități” solicitat de SC AETOS TRADING&CONSULTING S.R.L.

 • HCL 19 din 16.12.2020 (98 kB)

  HOTĂRÂRE privind transformarea unor posturi din Statul de funcții nr. 3882/14.08.2020 al Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale

 • HCL 18 din 16.12.2020 (55 kB)

  HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Orașului Bolintin-Vale în comisia de recepție a lucrărilor

 • HCL 17 din 16.12.2020 (149 kB)

  HOTĂRÂRE privind constatarea dreptului de proprietate privată asupra unui teren situat în intravilanul Orașului Bolintin-Vale

 • HCL 16 din 16.12.2020 (255 kB)

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale, rectificarea bugetului instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții pe anul 2020

 • HCL 15 din 16.12.2020 (2 MB)

  HOTĂRÂRE privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul fiscal 2021

 • HCL 14 din 27.11.2020 (248 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Procedurii pentru anularea unor obligații fiscale accesorii ale debitorilor persoane juridice, persoane fizice (proprietari sau succesibili ai acestora) sau entități fără personalitate juridică care la data de 3 1.03.2020 au obligații bugetare principale restante față de bugetul local

 • HCL 13 din 27.11.2020 (72 kB)

  HOTĂRÂRE privind stabilirea numărului, tipului și cuantumul unei burselor școlare pentru anul școlar 2020-2021

 • HCL 12 din 27.11.2020 (219 kB)

  HOTĂRÂRE privind ocuparea domeniului public al orașului Bolintin-Vale, de către SC PREMIER ENERGY SRL pentru realizarea lucrărilor ”Extindere rețea distribuție gaze naturale redusă presiune pe str. Republicii și racordurile aferente, oraș Bolintin-Vale, județ Giurgiu”

 • HCL 11 din 27.11.2020 (176 kB)

  HOTĂRÂRE privind constatarea dreptului de proprietate privată asupra terenului intravilan în suprafață de 427 mp, situat în oraș Bolintin-Vale, str. Stadionului, județul Giurgiu, aferent blocului de locuințe B5

 • HCL 10 din 27.11.2020 (245 kB)

  HOTĂRÂRE privind constatarea dreptului de proprietate privată asupra terenului intravilan în suprafață de 424 mp, situat în oraș Bolintin-Vale, str. Stadionului, județul Giurgiu, aferent blocului de locuințe B6

 • HCL 9 din 11.11.2020 (123 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea depunerii proiectului „Îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în cadrul unităților de învățământ LICEUL TEHNOLOGIC DIMITRIE BOLINTINEANU, ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MALU SPART, ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BOLINTIN-VALE, orașul Bolintin-Vale, județul Giurgiu”, în cadrul apelului Programul Operaţional Competitivitate 2014–2020” – co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională – Axa Prioritară 2 – „ Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă”, Prioritatea de investiții 2C, precum şi aprobarea cheltuielilor legate de acest proiect, respectiv valoarea totală cât și cofinanțarea proprie

 • HCL 8 din 11.11.2020 (103 kB)

  HOTĂRÂRE privind transformarea unor posturi din Statul de funcții nr. 3882/14.08.2020 al Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale

 • HCL 7 din 11.11.2020 (78 kB)

  HOTĂRÂRE Privind reorganizarea Compartimentului sănătate prin înființarea unui post de asistent medical generalist

 • HCL 6 din 11.11.2020 (828 B)

  HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Bolintin-Vale în Consiliul de
  Administrație al Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale

 • HCL 5 din 11.11.2020 (76 kB)

  HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Orașului Bolintin-Vale în Consiliul de
  Administrație al Liceului tehnologic ”Dimitrie Bolintineanu”, respectiv în Consiliul de Administrație al Școlii gimnaziale nr. 1 Bolintin-Vale precum și în Consiliul de Administrație al Școlii gimnaziale nr. 1 Malu-Spart

 • HCL 4 din 11.11.2020 (998 kB)

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale, rectificarea bugetului instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții și actualizarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2020