• HCL 144 – 21.12.2017 (50 kB)

  privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Malu-Spart

 • HCL 143 – 21.12.2017 (68 kB)

  privind atribuirea în folosinţă gratuită, Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centru Judeţean Giurgiu, a spaţiului din incinta Complexului Comercial al Cooperaţiei de Consum Bolintin-Vale – etaj 2, situat în oraşul Bolintin-Vale, Str. Republicii nr. 1, Judeţul Giurgiu , proprietate publică a Oraşului Bolintin-Vale

 • HCL 142 – 21.12.2017 (77 kB)

  privind aprobarea Statutului de funcții al Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale

 • HCL 141 – 21.12.2017 (365 kB)

  privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice în faza studiu de fezabilitate, precum şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „ înfiinţare parc recreativ in oraşul Bolintin – Vale”

 • HCL 140 – 21.12.2017 (67 kB)

  privind aprobarea Studiului de oportunitarte pentru realizarea obiectivului de investiții ”Înființare parc recreativ în orașul Bolintin-Vale”

 • HCL 139 – 21.12.2017 (54 kB)

  privind acordarea unui sprijin financiar d-lui Dinică Gheorghe, domiciliat în Orașul Bolintin-Vale, sat Malu-Spart nr. 133, Județ Giurgiu

 • HCL 138 – 21.12.2017 (54 kB)

  privind acordarea unui sprijin financiar d-lui Gheorghe Ștefan, domiciliat în Orașul Bolintin-Vale, str. Agricultori nr. 36, județ Giurgiu

 • HCL 137 – 21.12.2017 (67 kB)

  privind stabilirea redevenței pentru imobilele concesionate în care funcționează cabinete medicale

 • HCL 136 – 21.12.2017 (50 kB)

  privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al „Sălilor de sport” din orașul Bolintin-Vale

 • HCL 135 – 21.12.2017 (158 kB)

  privind aprobarea Regulamentului de acordare și folosire a locuințelor de serviciu proprietatea U.A.T. Bolintin-Vale

 • HCL 134 – 12.12.2017 (682 kB)

  privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale și actualizarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2017

 • HCL 133 – 28.11.2017 (87 kB)

  privind atribuirea de denumiri onorifice unor străzi de pe raza Oraşului Bolintin-Vale şi amplasarea de plăcuţe inscripţionate cu aceste denumiri în vederea comemorării Centenarului Marii Uniri

 • HCL 132 – 28.11.2017 (59 kB)

  privind acordarea privind acordarea titlui de „Cetăţean de onoare” al Oraşului Bolintin-Vale, post mortem, domnului Romulus Dinu – medic neurolog

 • HCL 131 – 28.11.2017 (58 kB)

  privind achiziționarea unor microcipuri pentru câinii fără stăpân din Orașul Bolintin-Vale

 • HCL 130 – 28.11.2017 (61 kB)

  privind acordarea unor pachete cadouri preșcolarilor și elevilor din învățământul primar și gimnazial, cu ocazia Crăciunului