• HCL 39 – 29.03.2018 (50 kB)

  Privind scăderea de evidențele tehnico-operative a sumei de 78 lei reprezentând amendă persoană decedată

 • HCL 38 – 29.03.2018 (74 kB)

  privind modificarea obiectului contractulu de închiriere încheiat cu S.P.N. Horia Radu și Asociații și Reducerea în mod corespunzător a cuantumului Chiriei

 • HCL 37- 29.03.2018 (3 MB)

  privind aprobarea închirierii unor imobile deținute de orașul Bolintin-Vale și întocmirea unui studiu de piață pentru determinarea cuantumului chiriei

 • HCL 36 – 29.03.2018 (566 kB)

  Privind actualizarea Anexei 3 – „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Bolintin-Vale”, însuşită prin HCL nr. 26 din 20.05.2002 şi atestată prin HG nr.968/2002

 • HCL 35 – 29.03.2018 (505 kB)

  privind aprobarea Procedurii privind înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor de pe raza U.A.T. Bolintin-Vale pentru care nu există obligativitatea înmatriculării

 • HCL 34 – 29.03.2018 (97 kB)

  privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici şi aprobarea cofinanţării de la’ bugetul local pentru obiectivul de investiţii: “ÎNFIINŢARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITĂŢILE MALU-SPART ŞI SUSENI,
  ORAŞ BOLINTIN-VALE”

 • HCL 33 – 29.03.2018 (64 kB)

  Privind acord utilizare drum de acces spre obiectivul „Staţie de sortare agregate minerale”, solicitat de SC N.B.G. SRL

 • HCL 32 – 29.03.2018 (63 kB)

  privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Oraşului Bolintin-Vale a terenului intravilan în suprafaţă de 1461 mp din acte (1318 mp din măsurători), situat în Oraşul Bolintin-Vale, str. Agricultori, Judeţul Giurgiu

 • HCL 31 – 29.03.2018 (66 kB)

  privind aderarea orașului Bolintin-Vale la Asociația pentru Supravegherea și protecția Animalelor „IVETS”

 • HCL 30 – 29.03.2018 (83 kB)

  Privind aprobarea Statutului de funcții al Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale și transformarea unor posturi prevăzute în statutul de funcții

 • HCL 29 – 29.03.2018 (512 kB)

  privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului oraşului Bolintin-Vale si serviciilor din subordinea Consiliului local al oraşului Bolintin-Vale

 • HCL 28 – 29.03.2018 (4 MB)

  Privind organizarea activității de apărare împotriva incendiilor la nivelul orașului Bolintin-Vale

 • HCL 27 – 29.03.2018 (232 kB)

  pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului pentru Administrarea Domeniului Public al orașului Bolintin-Vale

 • HCL 26 – 29.03.2018 (56 kB)

  privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al „Sălilor de sport” din orașul Bolintin-Vale

 • HCL 25 – 29.03.2018 (436 kB)

  Pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea ajutoarelor de urgență prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

 • HCL 24 – 29.03.2018 (542 kB)

  pentru aprobarea Regulamentului privind modul de executare a pedepsei penale sub formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii de către persoanele care au săvârşit infracţiuni, ca obligaţie stabilită de instanţa de judecată sau procuror

 • HCL 22 – 21.12.2018 (77 kB)

  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 3 din 19.01.2018pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii “Reabilitare, modernizare, extindere, echipare Grădiniţa nr. 1 Bolintin-Vale, judeţ Giurgiu ”

 • HCL 21 – 21.02.2018 (78 kB)

  Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 2 din 19.01.2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii “Reabilitare, modernizare, extindere, echipare Şcoala gimnazială nr. 1 Malu-Spart, oraş Bolintin-Vale, judeţ Giurgiu ”

 • HCL 20 – 20.02.2018 (110 kB)

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza Studiu de fezabilitate, aferente obiectivului de investiţii “Amenajare sensuri giratorii în intersecţiile străzii Republicii cu DJ 601 la km 14+488 şi străzii Republicii (DC 133) cu DJ 601, km 16+727, oraş Bolintin-Vale, judeţ Giurgiu” şi asocierea cu Consiliul Judeţean Giurgiu pentru realizarea investiţiei

 • HCL 19 – 20.02.2018 (64 kB)

  Privind aprobarea traseului de transport agregate minerale solicitat de SAMBY IMPEX SRL

 • HCL 18 – 20.02.2018 (134 kB)

  Privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Bolintin -Vale, Secţiunea – ALTE BUNURI, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Bolintin-Vale nr.26 din 20 mai 2002 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Bolintin-Vale

 • HCL 17 – 20.02.2018 (40 kB)

  Privind alegerea președintelui de ședință

 • HCL 16 – 20.02.2018 (243 kB)

  Privind atribuirea de denumire unor străzi din Orașul Bolintin-Vale și satele aferente

 • HCL 15 – 20.02.2018 (160 kB)

  privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Bolinti n-Vale, Secţiunea -Alte bunuri însuşit prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Bolintin-Vale nr.26 din 20 mai 2002 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al orașului Bolintin-Vale

 • HCL 14 – 20.02.2018 (965 kB)

  Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Bolintin-Vale şi al unităţilor subordonate, pe anul 2018 precum şi a listei obiectivelor de investiţii

 • HCL 13 – 31.01.2018 (66 kB)

  Privind emitere acord subtraversare drum de exploatare situat în Tarlaua 19 solicitat de de SC NBG SRL

 • HCL 12 – 31.01.2018 (77 kB)

  privind transformarea unor posturi din Statul de funcţii al Spitalului Orăşenesc Bolintin-Vale

 • HCL 11 – 31.01.2018 (578 kB)

  privind actualizarea Anexei 3 – „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Bolintin-Vale”, însuşită prin HCL nr. 26 din 20.05.2002 şi atestată prin HG nr. 968/2002

 • HCL 10 – 31.01.2018 (72 kB)

  privind schimbarea destinaţiei imobilului corp 2 „Şcoală veche” şi a terenului aferent în suprafaţă de 1750 mp, în scopul realizării lucrărilor de „ Restaurare-consolidare şi valorificare Şcoală veche în vederea amenajării Centrului multicultural Bolintin-Vale, judeţ Giurgiu” şi dezafectarea imobilului corp C1

 • HCL 9 – 31.01.2018 (124 kB)

  Privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi funcţiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Bolintin-Vale şi a serviciilor publice din subordinea Consiliului local începând cu data de 1 ianuarie 2018