• HCL 125 – 28.11.2017 (140 kB)

  privind aprobarea Propunerilor de cheltuieli de natura investițiilor pentru anul 2018 la nivelul Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale și asigurarea cofinanțării

 • HCL 124 – 28.11.2017 (58 kB)

  privind stabilirea numărului, tipul și cuantumul burselor școlare pentru anul școlar 2017-2018

 • HCL 123 – 28.11.2017 (61 kB)

  privind validarea alegerii în funcția de consilier în Consiliul Local al orașului Bolintin-Vale, a domnului Negoi Robert Nicolae

 • HCL 122 – 31.10.2017 (564 kB)

  privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale și actualizarea listei de investiții pe anul 2017

 • HCL 121 – 31.10.2017 (56 kB)

  privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Bolintin-Vale în Adunarea Generală a Acționarilor a SC APA SERVICE SA GIURGIU

 • HCL 120 – 31.10.2017 (87 kB)

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza Studiu de fezabilitate, aferente obiectivului de investiţii “Amenajare sensuri giratorii în intersecţiile străzii Republicii cu DJ 601 la km 14+488 şi străzii Republicii (DC 133) cu DJ 601, km 16+727, oraş Bolintin-Vale,
  judeţ Giurgiu”

 • HCL 119 – 31.10.2017 (71 kB)

  privind modificarea şi completarea hotărârii Consiliului Local nr. 104/11.10.2017 pentru solicitarea avizului conform al Ministerului Educaţiei Naţionale în vederea schimbării destinaţiei imobilului corp 2 „Şcoală veche” în Centru multicultural şi şi trecerea in administrarea Consiliului Local a clădirilor CI şi C2

 • HCL 118 – 31.10.2017 (121 kB)

  privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi aprobarea cofmanţării de la bugetul local pentru realizarea investiţiei: “Reabilitarea şi modernizarea străzilor, amenajarea pistelor de biciclişti şi a trotuarelor, cu înfiinţare canalizaţie subterană pentru cabluri în oraşul Bolintin-Vale, judeţul Giurgiu – etapa I”

 • HCL 117 – 31.10.2017 (207 kB)

  privind aprobarea actualizării Raportului de evaluare- studiu de piaţă, întocmit de SC EXPERT GRUP STÎNGĂ SRL, în vederea achiziţionării de către oraşul Bolintin-Vale a unui teren arabil extravilan, în suprafaţă de cca 10,00 ha, pentru înfiinţarea unei baze sportive în localitatea Bolintin-Vale

 • HCL 116 – 31.10.2017 (1 MB)

  privind aprobarea documentației de atribuire – Caiet de sarcini și Contract de concesiune pentru delegarea gestiunii sistemului de iluminat public stradal și ambiental în orașul Bolintin-Vale

 • HCL 115 – 31.10.2017 (56 kB)

  privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii și a Caietului de sarcini general al sistemului de iluminat public stradal și ambiental în orașul Bolintin-Vale

 • HCL 114 – 31.10.2017 (52 kB)

  privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Iluminat Public din orașul Bolintin-Vale

 • HCL 113 – 31.10.2017 (492 kB)

  privind actualizarea Anexei 3 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Bolintin-Vale”, însușită prin HCL nr. 26 din 20.05.2002 și atestată prin HG nr.968/2002

 • HCL 112 – 31.10.2017 (120 kB)

  privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018

 • HCL 111 – 31.10.2017 (337 kB)

  privind aprobarea contului de execuție Bugetară pentru trimestrul III al anului 2017

 • HCL 110 – 31.10.2017 (66 kB)

  privind actualizarea Planului Urbanistic General și a Regulamentului local de urbanism al orașului Bolintin-Vale, județ Giurgiu

 • HCL 109 – 31.10.2017 (57 kB)

  privind ăncetarea mandatului de consilier local a doamnei Stoica Sofia Luminița

 • HCL 108 – 31.10.2017 (58 kB)

  privind validarea alegerii în funcția de consilier în Consiliul Local al orașului Bolintin-Vale, a domnului Gheorghiu Viorel

 • HCL 107 – 31.10.2017 (60 kB)

  privind validarea alegerii în funcția de consilier în Consiliul Local al orașului Bolintin-Vale, a doamnei Severin Nicoleta

 • HCL 106 – 31.10.2017 (39 kB)

  privind reorganizarea Comisiei de validare

 • HCL 105 – 11.10.2017 (7 MB)

  privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale și actualizarea listei de investiții pe anul 2017

 • HCL 104 – 11.10.2017 (3 MB)

  privind solicitarea avizului conform al Ministerului Educaţiei Naţionale în vederea schimbării destinaţiei imobilului corp 2 „Şcoală veche” în Centru multicultural şi şi trecerea in administrarea Consiliului Local a clădirilor CI şi C2

 • HCL 103 – 11.10.2017 (1 MB)

  privind actualizarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investiţiei Efîcientizarea Sistemului de Iluminat Public stradal şi Ambiental în oraşul Bolintin-Vale

 • HCL 102 – 11.10.2017 (1 MB)

  privind oportunitatea realizării proiectului transfrontalier „Green Hubs pentru transformarea comună şi responsabilă a resurselor naturale şi culturale în zone turistice şi de agrement durabile în regiunea transfrontalieră ” -‘Green Hubs for joint and responsible transformation of natural and cultural resources into sustainable tourist and recreational areas at the cross-border region – ROBG -472

 • HCL 101 – 11.10.2017 (874 kB)

  privind oportunitatea realizării proiectului transfrontalier ”Prevenirea eficientă a inundațiilor în zona transfrontalierp România-Bulgaria” – ”Construction of system for prevention and early warning of floods” – ROBG -473

 • HCL 100 – 11.10.2017 (1 MB)

  privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții : ”Extindere și amenajare imobil existent S+P în vederea construirii unui imobil de birouri administrative S+P+3E, oraș Bolintin-Vale, județ Giurgiu

 • HCL 99 – 11.10.2017 (1 MB)

  privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții : ”EXTINDERE REȚELE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE, ORAȘ BOLINTIN-VALE”

 • HCL 98 – 28.09.2017 (1 MB)

  privind rectidicarea bugetului de venituri li cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale pe anul 2017

 • HCL 97 – 28.09.2017 (1 MB)

  privind necesitatea actualizării indicatorilor economici al obiectivului de investiții ”Continuarea lucrărilor de execuție la extinderea Școlii Gimnaziale din sat Malu Spart. oraș Bolintin-Vale” și modificarea HCL nr. 8 din 13.02.2017

 • HCL 96 – 28.09.2017 (634 kB)

  privind acordarea unui srijin financiar d-nei Barbu Constanța domiciliată în Orașul Bolintin-Vale, str. Poarta Luncii, Județ Giurgiu