• HCL 13 – 28.02.2017 (1 MB)

  Privind achiziționarea unui teren în suprafață de 878 mp, având nr. cadastral 33262 situat în orașul Bolintin-Vale, județul Giurgiu

 • HCL 12 – 13.02.2017 (1 MB)

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții : „ÎNFIINȚARE SISTEM DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITĂȚILE MALU-SPART ȘI SUSENI, ORAȘ BOLINTIN-VALE”

 • HCL 11 – 13.02.2017 (2 MB)

  Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții : „ÎNFIINȚARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN LOCALITATEA CRIVINA, ORAȘ BOLINTIN-VALE”

 • HCL 10 – 13.02.2017 (2 MB)

  Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții : „EXTINDERE REȚELE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE, ORAȘ BOLINTIN-VALE”

 • HCL 9 – 13.02.2017 (2 MB)

  Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții : „TÂRG SĂPTĂMÂNAL, ORAȘ BOLINTIN-VALE”

 • HCL 8 – 13.02.2017 (2 MB)

  Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții : „Continuarea lucrărilor de execuție la extinderea Școlii gimnaziale din sat Malu-Spart, oraș Bolintin-Vale”

 • HCL 7 – 13.02.2017 (3 MB)

  Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții : „RESTAURARE-CONSOLIDARE ȘI VALORIFICARE „ȘCOALA VECHE” ÎN VEDEREA AMENAJĂRII CENTRULUI MULTICULTURAL BOLINTIN-VALE, JUDEȚ GIURGIU”

 • HCL 6 – 13.02.2017 (1 MB)

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Extindere și supraetajare imobil existent S+P în vederea construirii unui imobil de birouri administrativ S+P+3E, oraș Bolintin-Vale, județ Giurgiu”

 • HCL 5 – 13.02.2017 (1 MB)

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții : „POD RUTIER PESTE RÂUL SABAR, SAT CRIVINA, ORAȘ BOLINTIN-VALE, JUDEȚ GIURGIU”

 • HCL 4 – 26.01.2017 (1 MB)

  Privind aprobarea Statutului de funcții al Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale

 • HCL 3 – 26.01.2017 (6 MB)

  Privind aprobarea propunerilor de cheltuieli de natura investițiilor pentru anul 2017 la nivelul Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale și asigurarea cofinanțării

 • HCL 2 – 26.01.2017 (1 MB)

  Privind schimbarea destinației imobilului situat în oraș Bolintin-Vale, sat Malu-Spart, jud. Giurgiu, din Cămin cultural Malu Spart în Sală de sport și Grădiniță Malu Spart

 • HCL 88 – 20.12.2016 (6 MB)

  Hotărâre privind aprobarea Propunerilor de cheltuieli de natură investițională pentru anul 2017 la nivelul Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale și asigurarea cofinanțării.

 • HCL 87 – 20.12.2016 (3 MB)

  Hotărâre privind stabilirea redevenței pentru imobilele concesionate în care funcționează cabinetele medicale.