• HCL 41 – 28.04.2017 (4 MB)

  Privind aprobarea de execuție bugetară pentru trimestul I al anului 2017.

 • HCL 40 – 28.04.2016 (2 MB)

  Privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Bolintin-Vale și al instituțiilor publice locale pe anul 2016.

 • HCL 39 – 20.04.2017 (1 MB)

  Privind acordarea unei împuterniciri în vederea semnării contractului de vânzare-cumpărare pentru bunurile adjudecate prin licitație publică.

 • HCL 38 – 20.04.2017 (1 MB)

  Privind aprobarea achiziției unor suprafețe de teren și trecerea acestora în domeniul public al orașului Bolintin-Vale În vederea înființării unei baze sportive.

 • HCL 37 – 20.04.2017 (1 MB)

  Privind aprobarea achiziției directe a imobilului clădire-parter – proprietatea d-lui Jianu Metodie și a raportului de evaluare.

 • HCL 36 – 20.04.2017 (1 MB)

  Privind aprobarea achiziției directe a imobilului proprietatea d-lui Marin Alexandru și a raportului de evaluare.

 • HCL 35 – 20.04.2017 (1 MB)

  Privind aprobarea Normelor procedurale interne pentru achiziționarea de imobile și terenuri de către U.A.T. Bolintin-Vale.

 • HCL 34 – 20.04.2017 (1 MB)

  Privind aprobarea, de principiu, pentru asocierea în participațiune dintre Consiliul Local Bolintin-Vale și Consiliul Județean Giurgiu în vederea amenajării unor sensuri giratorii în orașul Bolintin-Vale și întocmirea studiului de fezabilitate.

 • HCL 33 – 30.03.2017 (1 MB)

  Privind aprobarea închirierii unui teren din domeniul public al localității pentru organizare de șantier în vederea lucrărilor „Reabilitare DJ 601 Bolintin Deal- Bolintin-Vale – Malu Spart, km 9+500, km 13+000, 21+000, 11.000”.

 • HCL 32 – 30.03.2017 (1 MB)

  Privind achiziționarea terenului arabil intravilan aflat în vânzare prin licitație publică, S.C. AGROMEC SABARUL S.R.L. situat în oraș Bolintin-Vale, județul Giurgiu

 • HCL 31 – 30.03.2017 (2 MB)

  Privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local nr. 49 din 30.09.2016

 • HCL 30 – 30.03.2017 (3 MB)

  Privind ocuparea în mod temporar și definitiv a unor supreafețe de teren din domeniul public al orașului Bolintin-Vale, pentru realizarea lucrprilor de alimentare cu energie electrică a punctului de lucru S.C. ALL FOUR TRUCKS S.R.L.

 • HCL 29 – 30.03.2017 (2 MB)

  Privind inițierea demersurilor în vederea achiziției unui imobil

 • HCL 28 – 30.03.2017 (1 MB)

  Privind aprobarea închirierii, prin licitație, în condițiile legii, a unui spațiu în incinta corpului III al Primăriei Bolintin-Vale.

 • HCL 27 – 30.03.2017 (3 MB)

  Privind preluarea din domeniul public al statului și administrarea unor unități din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în domeniul public al orașului Bolintin-Vale și administrarea Consiliului Local Bolintin-Vale a imobilului compus din clădire și teren aferent, situat în orașul Bolintin-Vale, Str. Sabarului, nr. f.n. Județul Giurgiu.