• HCL 71 – 20.07.2017 (2 MB)

  privind acordarea unui sprijin financiar d-lui Stoian Florian, domiciliat în Orașul Bolintin-Vale, str. Agricultori, nr. 72, Județ Giurgiu

 • HCL 70 – 20.07.2017 (5 MB)

  privind sprijinirea competiției sportive internaționale de taekwondo „Trofeul Bolintin-Vale” ediția a-VI-a, organizat de A.C.S. Taerobik Ge-Do Team, în orașul Bolintin-Vale

 • HCL 69 – 20.07.2017 (3 MB)

  privind ocuparea în mod temporar și definitiv a unor suprafețe de teren din domeniul public al orașului Bolintin-Vale, pentru realizarea lucrărilor de alimentare cu energie electrică a punctului de lucru al SC SIGMA CONSTRUCT TRANSPORT SRL.

 • HCL 68 – 20.07.2017 (2 MB)

  privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local pentru îndeplinirea procedurii de achiziție publică a unui teren arabil extravilan, în suprafață de cca 10,00 ha. pentru înființarea unei baze sportive în localitatea Bolintin-Vale

 • HCL 67 – 20.07.2017 (2 MB)

  privind aprobarea aderării comunei Vedea din județul Giurgiu la Asociația de Dezvoltare Intercomunală „SĂNĂTATE ASIGURATĂ PRIN APĂ CURATĂ”

 • HCL 66 + anexă – 20.07.2017 (4 MB)

  privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2017

 • HCL 65 + anexă – 20.07.2017 (1 MB)

  privind actualizarea Anexei 3 „Inventarul bunurilor care apar’in domeniului public al orașului Bolintin-Vale”, însușită prin HCL nr. 26 din 20.05.2002 și atestată prin HG nr. 968/2002

 • HCL 64 – 20.07.2017 (2 MB)

  privind aprobarea schimbării destinației unei suprafețe de teren din domeniul public al orașului Bolintin-Vale

 • HCL 63 – 20.07.2017 (2 MB)

  privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul II al anului 2017

 • HCL 62 – 28.06.2017 (899 kB)

  privind avizarea organizării unui eveniment familial pe terenul de sport din Bolintin-Vale

 • HCL 61 – 28.06.2017 (1 MB)

  privind însușirea Raportului de evaluare – Studiu de piață, întocmit de SC EXPERT GRUP STÎNGĂ SRL, în vederea achiziționării de către orașul Bolintin-Vale a unui teren arabil extravilan, în suprafață de 10,00 ha. pentru înființarea unei baze sportive în localitatea Bolintin-Vale

 • HCL 60 + anexă – 28.06.2017 (1 MB)

  privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale și actualizarea listei de investiții pe anul 2017

 • HCL 59 + anexă – 28.06.2017 (2 MB)

  privind oportunitatea realizării investiției „Parc recreativ în orașul Bolintin-Vale” și întocmirea documentațiilor tehnico-economice în vederea executării investiției

 • HCL 58 – 28.06.2017 (2 MB)

  privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Bolintin-Vale I

 • HCL 57 – 28.06.2017 (4 MB)

  privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al orașului Bolintin-Vale pe anul 2017