• HCL 105 – 11.10.2017 (7 MB)

  privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale și actualizarea listei de investiții pe anul 2017

 • HCL 104 – 11.10.2017 (3 MB)

  privind solicitarea avizului conform al Ministerului Educaţiei Naţionale în vederea schimbării destinaţiei imobilului corp 2 „Şcoală veche” în Centru multicultural şi şi trecerea in administrarea Consiliului Local a clădirilor CI şi C2

 • HCL 103 – 11.10.2017 (1 MB)

  privind actualizarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investiţiei Efîcientizarea Sistemului de Iluminat Public stradal şi Ambiental în oraşul Bolintin-Vale

 • HCL 102 – 11.10.2017 (1 MB)

  privind oportunitatea realizării proiectului transfrontalier „Green Hubs pentru transformarea comună şi responsabilă a resurselor naturale şi culturale în zone turistice şi de agrement durabile în regiunea transfrontalieră ” -‘Green Hubs for joint and responsible transformation of natural and cultural resources into sustainable tourist and recreational areas at the cross-border region – ROBG -472

 • HCL 101 – 11.10.2017 (874 kB)

  privind oportunitatea realizării proiectului transfrontalier ”Prevenirea eficientă a inundațiilor în zona transfrontalierp România-Bulgaria” – ”Construction of system for prevention and early warning of floods” – ROBG -473

 • HCL 100 – 11.10.2017 (1 MB)

  privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții : ”Extindere și amenajare imobil existent S+P în vederea construirii unui imobil de birouri administrative S+P+3E, oraș Bolintin-Vale, județ Giurgiu

 • HCL 99 – 11.10.2017 (1 MB)

  privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții : ”EXTINDERE REȚELE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE, ORAȘ BOLINTIN-VALE”

 • HCL 98 – 28.09.2017 (1 MB)

  privind rectidicarea bugetului de venituri li cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale pe anul 2017

 • HCL 97 – 28.09.2017 (1 MB)

  privind necesitatea actualizării indicatorilor economici al obiectivului de investiții ”Continuarea lucrărilor de execuție la extinderea Școlii Gimnaziale din sat Malu Spart. oraș Bolintin-Vale” și modificarea HCL nr. 8 din 13.02.2017

 • HCL 96 – 28.09.2017 (634 kB)

  privind acordarea unui srijin financiar d-nei Barbu Constanța domiciliată în Orașul Bolintin-Vale, str. Poarta Luncii, Județ Giurgiu

 • HCL 95 – 28.09.2017 (853 kB)

  privind aprobarea Statutului de funcții al Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale

 • HCL 94 – 28.09.2017 (853 kB)

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru dezmembrare teren intravilan având nr. cadastral 32467 în 6 loturi

 • HCL 93 – 28.09.2017 (938 kB)

  privind oportunitatea „asigurării calităţii serviciilor de educaţie prin dezvoltarea, modernizarea infrastructurii şi dotarea unităţilor de învăţământpreuniversitar cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente, precum şi dotările independente ”

 • HCL 92 – 28.09.2017 (822 kB)

  privind plata lucrărilor suplimentare aferente obiectivului de investiții ”Sală de sport cu tribună 180 de locuri în Orașul Bolintin-Vale, Județul Giurgiu

 • HCL 91 – 28.09.2017 (737 kB)

  privind ăncetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Neagu Rareș Cătălin