• HCL 148 – 28.12.2017 (534 kB)

  Privind actualizarea Anexei 3 – „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Bolintin-Vale”, însuşită prin HCL nr. 26 din 20.05.2002 şi atestată prin HG nr. 968/2002

 • HCL 147 – 28.12.2017 (1 MB)

  Privind menținerea la nivelul anului anterior al taxelor și impozitelor locale pentru anul fiscal 2018

 • HCL 146 – 28.12.2017 (298 kB)

  Privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul IV al anului 2017

 • HCL 144 – 21.12.2017 (47 kB)

  privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Malu-Spart

 • HCL 143 – 21.12.2017 (64 kB)

  privind atribuirea în folosinţă gratuită, Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centru Judeţean Giurgiu, a spaţiului din incinta Complexului Comercial al Cooperaţiei de Consum Bolintin-Vale – etaj 2, situat în oraşul Bolintin-Vale, Str. Republicii nr. 1, Judeţul Giurgiu , proprietate publică a Oraşului Bolintin-Vale

 • HCL 142 – 21.12.2017 (73 kB)

  privind aprobarea Statutului de funcții al Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale

 • HCL 141 – 21.12.2017 (354 kB)

  privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice în faza studiu de fezabilitate, precum şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „ înfiinţare parc recreativ in oraşul Bolintin – Vale”

 • HCL 140 – 21.12.2017 (64 kB)

  privind aprobarea Studiului de oportunitarte pentru realizarea obiectivului de investiții ”Înființare parc recreativ în orașul Bolintin-Vale”

 • HCL 139 – 21.12.2017 (51 kB)

  privind acordarea unui sprijin financiar d-lui Dinică Gheorghe, domiciliat în Orașul Bolintin-Vale, sat Malu-Spart nr. 133, Județ Giurgiu

 • HCL 138 – 21.12.2017 (51 kB)

  privind acordarea unui sprijin financiar d-lui Gheorghe Ștefan, domiciliat în Orașul Bolintin-Vale, str. Agricultori nr. 36, județ Giurgiu

 • HCL 137 – 21.12.2017 (64 kB)

  privind stabilirea redevenței pentru imobilele concesionate în care funcționează cabinete medicale

 • HCL 136 – 21.12.2017 (47 kB)

  privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al “Sălilor de sport” din orașul Bolintin-Vale

 • HCL 135 – 21.12.2017 (150 kB)

  privind aprobarea Regulamentului de acordare și folosire a locuințelor de serviciu proprietatea U.A.T. Bolintin-Vale

 • HCL 134 – 12.12.2017 (649 kB)

  privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale și actualizarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2017

 • HCL 133 – 28.11.2017 (83 kB)

  privind atribuirea de denumiri onorifice unor străzi de pe raza Oraşului Bolintin-Vale şi amplasarea de plăcuţe inscripţionate cu aceste denumiri în vederea comemorării Centenarului Marii Uniri

 • HCL 132 – 28.11.2017 (55 kB)

  privind acordarea privind acordarea titlui de „Cetăţean de onoare” al Oraşului Bolintin-Vale, post mortem, domnului Romulus Dinu – medic neurolog

 • HCL 131 – 28.11.2017 (55 kB)

  privind achiziționarea unor microcipuri pentru câinii fără stăpân din Orașul Bolintin-Vale

 • HCL 130 – 28.11.2017 (58 kB)

  privind acordarea unor pachete cadouri preșcolarilor și elevilor din învățământul primar și gimnazial, cu ocazia Crăciunului

 • HCL 129 – 28.11.2017 (64 kB)

  privind însuşirea Raportului de evaluare – Studiu de piaţă actualizat, întocmit de SC EXPERT GRUP STÎNGĂ SRL, în vederea achiziţionării de către oraşul Bolintin-Vale a unui teren arabil extravilan, în suprafaţă de cea 10,00 ha, pentru înfiinţarea unei baze sportive în localitatea Bolintin-Vale

 • HCL 128 – 28.11.2017 (67 kB)

  privind modificarea și completarea unor hotărâri ale Consiliului Local Bolintin-Vale

 • HCL 127 – 28.11.2017 (36 kB)

  privind alegerea președintelui de ședință

 • HCL 126 – 28.11.2017 (80 kB)

  privind transformarea unor posturi din Statutul de funcții al Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale

 • HCL 125 – 28.11.2017 (135 kB)

  privind aprobarea Propunerilor de cheltuieli de natura investițiilor pentru anul 2018 la nivelul Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale și asigurarea cofinanțării

 • HCL 124 – 28.11.2017 (54 kB)

  privind stabilirea numărului, tipul și cuantumul burselor școlare pentru anul școlar 2017-2018

 • HCL 123 – 28.11.2017 (57 kB)

  privind validarea alegerii în funcția de consilier în Consiliul Local al orașului Bolintin-Vale, a domnului Negoi Robert Nicolae

 • HCL 122 – 31.10.2017 (545 kB)

  privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale și actualizarea listei de investiții pe anul 2017

 • HCL 121 – 31.10.2017 (53 kB)

  privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Bolintin-Vale în Adunarea Generală a Acționarilor a SC APA SERVICE SA GIURGIU

 • HCL 120 – 31.10.2017 (83 kB)

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza Studiu de fezabilitate, aferente obiectivului de investiţii “Amenajare sensuri giratorii în intersecţiile străzii Republicii cu DJ 601 la km 14+488 şi străzii Republicii (DC 133) cu DJ 601, km 16+727, oraş Bolintin-Vale,
  judeţ Giurgiu”

 • HCL 119 – 31.10.2017 (67 kB)

  privind modificarea şi completarea hotărârii Consiliului Local nr. 104/11.10.2017 pentru solicitarea avizului conform al Ministerului Educaţiei Naţionale în vederea schimbării destinaţiei imobilului corp 2 „Şcoală veche” în Centru multicultural şi şi trecerea in administrarea Consiliului Local a clădirilor CI şi C2

 • HCL 118 – 31.10.2017 (116 kB)

  privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi aprobarea cofmanţării de la bugetul local pentru realizarea investiţiei: “Reabilitarea şi modernizarea străzilor, amenajarea pistelor de biciclişti şi a trotuarelor, cu înfiinţare canalizaţie subterană pentru cabluri în oraşul Bolintin-Vale, judeţul Giurgiu – etapa I”