• HCL 87 – 31.08.2017 (158 kB)

  privind alegerea președintelui de ședință

 • HCL 86 – 31.08.2017 (244 kB)

  privind aprobare Acord de reabilitate drum de exploatare

 • HCL 85 – 31.08.2017 (369 kB)

  privind scăderea din evidențele tehnico-operative a sumei de 849.135 lei reprezentând amenzi persoane decedate

 • HCL 84 – 31.08.2017 (246 kB)

  privind aprobarea aderării comunei Ogrezeni din județul Giurgiu la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”ILUMINAT PUBLIC EFICIENT”

 • HCL 83 – 31.08.2017 (270 kB)

  privind aprobarea obiectivului de investiții ”Extindere rețea distribuție gaze naturale de presiune redusă în orașul Bolintin-Vale, judeșul Giurgiu” și a indicatorilor tehnico-economici

 • HCL 82 – 31.08.2017 (2 MB)

  privind aprobarea Registrului Local al Spațiilor Verzi – ZOna Centrală aparținând orașului Bolintin-Vale, județul Giurgiu

 • HCL 81 – 18.08.2017 (227 kB)

  privind acordarea unui sprijin financiar d-nei Dumitrache Dana, domiciliată în Orașul Bolintin-Vale, str. Sabarului nr. 22, județ Giurgiu

 • HCL 80 – 18.08.2017 (287 kB)

  privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții ”Continuare lucrări de execuție extindere cu 4 săli de clasă a Școlii generale din localitatea Malu-Spart, Oraș Bolintin-Vale, județul Giurgiu

 • HCL 79 – 18.08.2017 (2 MB)

  privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale și actualizarea listei de investiții pe anul 2017

 • HCL 78 – 18.08.2017 (275 kB)

  privind exercitarea de către Consiliul local al orașului Bolintin-Vale a dreptului de prevențiune asupra imobilului ”Poșta veche” situat în oraș Bolintin-Vale, str. Republicii, nr.2 M, județul Giurgiu

 • HCL 77 – 31.07.2017 (224 kB)

  privind acordarea unui sprijin financiar d-nei Chiriță Maria, domiciliată în Orașul Bolintin-Vale, sat Malu-Spart nr. 267, Județ Giurgiu

 • HCL 76 – 31.07.2017 (525 kB)

  privind aprobarea cofînanţării obiectivelor de investiţii “Extindere reţele de
  alimentare cu apă şi canalizare oraş Bolintin-Vale, judeţul Giurgiu”, “Continuare lucrări execuţie, extindere cu 4 săli de clasă a Şcolii Generale din localitatea Malu Spart, oraş Bolintin-Vale, judeţul Giurgiu”, “Extindere şi supraetajare imobil existent S+P în vederea construirii unui imobil de birouri administrative S+P+3E oraş Bolintin-Vale, judeţul Giurgiu”, “Reabilitarea si modernizarea străzilor, amenajarea pistelor de ciclişti şi a trotuarelor, cu înfiinţare canalizaţie subterană pentru cabluri, în oraşul Bolintin-Vale, judeţul Giurgiu – Etapa I”

 • HCL 75 – 31.07.2017 (2 MB)

  privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale și actualizarea listei de investiții pe anul 2017

 • HCL 74 – 31.07.2017 (278 kB)

  privind modificarea art. 64 alin. 1 și alin. 2 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului local Bolintin-Vale aprobat prin H.C.L, nr. 7/28.07.2016

 • HCL 73 – 31.07.2017 (1 MB)

  privind aprobarea regulamentului de acordare a sporului pentru condiții vătămătoare de muncp pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Bolintin-Vale și a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local

 • HCL 72 – 20.07.2017 (647 kB)

  privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Bolintin-Vale și a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local începând cu data de 1 iulie 2017

 • HCL 71 – 20.07.2017 (188 kB)

  privind acordarea unui sprijin financiar d-lui Stoian Florian, domiciliat în Orașul Bolintin-Vale, str. Agricultori, nr. 72, Județ Giurgiu

 • HCL 70 – 20.07.2017 (889 kB)

  privind sprijinirea competiției sportive internaționale de taekwondo “Trofeul Bolintin-Vale” ediția a-VI-a, organizat de A.C.S. Taerobik Ge-Do Team, în orașul Bolintin-Vale

 • HCL 69 – 20.07.2017 (394 kB)

  privind ocuparea în mod temporar și definitiv a unor suprafețe de teren din domeniul public al orașului Bolintin-Vale, pentru realizarea lucrărilor de alimentare cu energie electrică a punctului de lucru al SC SIGMA CONSTRUCT TRANSPORT SRL.

 • HCL 68 – 20.07.2017 (309 kB)

  privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local pentru îndeplinirea procedurii de achiziție publică a unui teren arabil extravilan, în suprafață de cca 10,00 ha. pentru înființarea unei baze sportive în localitatea Bolintin-Vale

 • HCL 67 – 20.07.2017 (214 kB)

  privind aprobarea aderării comunei Vedea din județul Giurgiu la Asociația de Dezvoltare Intercomunală “SĂNĂTATE ASIGURATĂ PRIN APĂ CURATĂ”

 • HCL 66 + anexă – 20.07.2017 (606 kB)

  privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2017

 • HCL 65 + anexă – 20.07.2017 (962 kB)

  privind actualizarea Anexei 3 “Inventarul bunurilor care apar’in domeniului public al orașului Bolintin-Vale”, însușită prin HCL nr. 26 din 20.05.2002 și atestată prin HG nr. 968/2002

 • HCL 64 – 20.07.2017 (209 kB)

  privind aprobarea schimbării destinației unei suprafețe de teren din domeniul public al orașului Bolintin-Vale

 • HCL 63 – 20.07.2017 (198 kB)

  privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul II al anului 2017

 • HCL 62 – 28.06.2017 (184 kB)

  privind avizarea organizării unui eveniment familial pe terenul de sport din Bolintin-Vale

 • HCL 61 – 28.06.2017 (223 kB)

  privind însușirea Raportului de evaluare – Studiu de piață, întocmit de SC EXPERT GRUP STÎNGĂ SRL, în vederea achiziționării de către orașul Bolintin-Vale a unui teren arabil extravilan, în suprafață de 10,00 ha. pentru înființarea unei baze sportive în localitatea Bolintin-Vale

 • HCL 60 + anexă – 28.06.2017 (1 MB)

  privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale și actualizarea listei de investiții pe anul 2017

 • HCL 59 + anexă – 28.06.2017 (393 kB)

  privind oportunitatea realizării investiției “Parc recreativ în orașul Bolintin-Vale” și întocmirea documentațiilor tehnico-economice în vederea executării investiției

 • HCL 58 – 28.06.2017 (177 kB)

  privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Bolintin-Vale I