• HCL 14 din 22.02.2024 (82 kB)

  HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință.

 • HCL 13 din 22.02.2024 (1017 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Statului de funcții nr. 635/07.02.2024 al Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale

 • HCL 12 din 22.02.2024 (2 MB)

  HOTĂRÂREA NR. 12 din 22.02.2024 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 27.450.992 lei

 • HCL 11 din 22.02.2024 (3 MB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale și al unităților subordonate, pe anul 2024 precum și a listei obiectivelor de investiții

 • HCL 10 din 22.02.2024 (85 kB)

  HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință

 • HCL 9 din 31.01.2024 (124 kB)

  HOTĂRÂRE privind transferul cu titlu gratuit către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a documentației tehnico-economice (Studiu de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici) pentru obiectivul de investiții “Centura ocolitoare a orașului Bolintin-Vale, județul Giurgiu ”

 • HCL 8 din 31.01.2024 (62 MB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Centura ocolitoare a orașului Bolintin-Vale, județul Giurgiu ”

 • HCL 7 din 31.01.2024 (16 MB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației faza Studiu de fezabilitate, aferente obiectivului de investiții “Amenajare sens giratoriu în intersecția DJ 401A (strada Palanca) și DJ 601 (strada Partizani), oraș Bolintin-Vale, județ Giurgiu”

 • HCL 6 din 31.01.2024 (1 MB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Statului de funcții nr. 364/23.01.2024 al Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale

 • HCL 5 din 31.01.2024 (30 MB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal pentru: „Obținere avize și Autorizație de Construire imobil cu regim de înălțime parter înalt cu funcțiunea de magazin retail, realizare parcare la sol, amenajare incintă cu spații verzi plantate, sistematizare pe verticală a terenului, alei carosabile și pietonale, amplasare semnale publicitare, împrejmuire teren, branșare la utilități, rețele instalații în incintă, amplasare post de transformare, amplasare stații de încărcare mașini electrice, panouri solare, amenajare accesuri auto și pietonale, racorduri la drumurile publice, amplasare bariere acces auto, organizare lucrări de șantier”, pe terenul având NC/CF 36923, în suprafață de 12,956 mp, situat în intravilanul Orașului Bolintin-Vale, Județul Giurgiu

 • HCL 4 din 31.01.2024 (4 MB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei de dezvoltare pe termen mediu si lung a serviciului de salubrizare a Județului Giurgiu și acordarea mandatului special, acordat expres, reprezentantului orașului Bolintin- Vale în Adunarea Generală a Asociaților a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Management Eficient pentru un Județ Curat”

 • HCL 3 din 31.01.2024 (1 MB)

  HOTĂRÂRE privind stabilirea sensurilor de circulație pe unele străzi din localitatea Bolintin-Vale

 • HCL 2 din 31.01.2024 (1 MB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul al IV-lea al anului 2023

 • HCL 1 din 12.01.2024 (280 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Orașului Bolintin-Vale pentru anul școlar 2024 – 2025

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Sari la conținut