Eficientizare energetică a clădirilor din incinta Liceului Tehnologic “Dimitrie Bolintineanu”

Pentru modernizarea și reabilitarea liceului, am întocmit un studiu de fezabilitate care cuprinde intervenții la toate clădirile, amenajarea incintei (inclusiv a rețelelor exterioare de utilități), refacerea împrejmuirii și construirea unui teren de sport multifuncțional în aer liber.

Proiectul a obținut finanțare în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 10 — Fondul local, 1.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale.

Valoarea maximă eligibilă a proiectului este de 2.647.040 euro fără TVA+150.000 euro, reprezentând 13.768.988,81 lei fără TVA, unde 1 euro = 4.9227 lei, valoare stabilită în conformitate cu precizările din Ghidul Specific.


Consolidare și modernizare monument istoric “Poșta Veche” pentru înființare bibliotecă orășenească

O clădire foarte importantă pentru orașul nostru, clasificată în lista monumentelor istorice, este „Poșta Veche”. Această clădire, aflată în proprietatea unei societăți comerciale, a fost achiziționată de primărie cu aprobarea Consiliului Local, folosindu-ne de dreptul de preemțiune pentru clădire monument istoric. Acum, această clădire emblematică face parte din domeniul public al orașului Bolintin-Vale și ne propunem să o reabilitam și să îi oferim ca funcțiune, aceea de bibliotecă orășenească.

În prezent, a fost realizat studiul de fezabilitate și se așteaptă deschiderea Programul Operațional Regional (POR) 2021-2027, pentru a depune proiectul în vederea obținerii finanțării acestuia.

Valoarea estimată a lucrărilor este de 10 milioane lei, cu finanțare din fonduri europene si locale.


Înființare stații de încărcare autovehicule electrice în orașul Bolintin-Vale.

Ne dorim să ținem pasul cu noile tendințe din piața auto internațională și să încurajăm cetățenii să achiziționeze autovehicule electrice. Astfel, ne-am propus construirea de stații de încărcare, pe domeniul public al orașului, acolo unde rețeaua electrică permite alimentarea cu energie electrică a acestora. Consiliul Local a fost de acord și a aprobat această investiție.

În momentul de față, a fost depusă o cerere de finanțare către Administrația Fondului pentru Mediu pentru 5 stații și așteptăm evaluarea și aprobarea finanțării proiectului.

De asemenea, a fost depusă și aprobată o solicitare de finanțare a încă 6 stații de încărcare electrice, prin PNRR, Fondul Local.


Instalare capacitati de producere energie verde, în orașul Bolintin-Vale

Având în vedere explozia prețurilor la energia electrică, primăria și-a propus să găsească soluții alternative, care să compenseze costurile pentru iluminatul public și consumul clădirilor publice din orașul nostru. Consiliului Local a aprobat construirea de capacități de producție de energie din surse regenerabile, pentru consumul propriu la nivelul autorităților publice locale.

Astfel, a fost a depusă solicitarea pentru finanțarea proiectului, prin Programului privind „Sprijinirea investițiilor destinate promovării producției de energie din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul autorităților publice locale” în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare.


Înființare pod peste râul Sabar în satul Crivina

Podul care traversează Sabarul, situat în satul Crivina pe strada Gârlei, este un pod metalic care nu permite circulația în siguranță a autovehiculelor pe acesta. Având în vedere faptul că, prin Planul Urbanistic General este propus pentru a se realiza un drum asfaltat care să continue strada Gârlei peste râul Sabar și să ajungă până la drumul județean 601, care leagă orașul Bolintin-Vale de comuna Bolintin Deal, a fost necesar să întocmim un studiu de fezabilitate pentru realizarea unui pod din beton în locul celui metalic, care să lege cele două maluri ale râului Sabar.

Valoarea lucrărilor este de 1,9 milioane lei.

Studiul de fezabilitate este aprobat de Consiliul Local, și va fi depus pentru finanțare la CNI.


Centura ocolitoare a orașului Bolintin-Vale

Proiectul a stagnat o perioadă îndelungată (aproximativ 5 ani) datorită situației juridice a terenului de pe amplasamentul propus, acesta aflându-se la limita administrativă, provizorie pe atunci, dintre orașul Bolintin-Vale și comuna Florești- Stoenești. La sfârșitul anului 2020, procesul de granițuire s-a finalizat, iar granița s-a stabilit ca fiind autostrada A1, dovedindu-se că terenul aflat în litigiu de atâția ani, ne aparține de drept.

În anul 2019 am reușit să rezolvăm și situația juridică a restului amplasamentului viitoarei centuri ocolitoare, adiacent terenului deținut de Apele Române, de-a lungul apeductului, terenul respectiv situându-se în domeniul public al orașului Bolintin-Vale.

Centura ocolitoare va lega DJ 601 de DJ 412 A și se va racorda la drumul European 81 (autostrada A1 Bucuresti- Pitesti).

După realizarea noii centuri ocolitoare, intenționăm să dirijăm traficul greu de pe strada Palanca pe noul drum, fără a mai permite accesul acestuia pe strada Partizani și strada Poarta Luncii, decongestionând astfel centrul orașului.

În momentul de față, a fost realizat studiul de fezabilitate cu studiile aferente și au fost obținute în integralitate avizele solicitate prin certificatul de urbanism.

Varianta de finantare care a fost vizată inițial, din fonduri europene, s-a dovedit a nu fi viabila, iar in momentul de față am depus o solicitare la Ministerul Transportului, pentru realizarea proiectului din fonduri de la bugetul de stat.

Valoarea preconizată a lucrărilor este de aproximativ 60 milioane lei.


Realizare sistem de scurgere ape pluviale pe DJ 601 (str. Poarta Luncii, str. Partizani și str. Palanca)

În anul 2021, Consiliul Județean Giurgiu a realizat un proiect de modernizare a străzii Palanca, tronsonul situat între intersecția DJ 601 cu DJ 401A și intersecția DJ 601 cu strada Republicii, prin care se va realiza, în prima fază, canalizarea apelor pluviale și piste pentru cicliști.

Pentru celelalte tronsoane din DJ 601 (str. Partizani și str. Poarta Luncii), Consiliul Local Bolintin-Vale a aprobat un studiu de fezabilitate și dorim încheierea unui parteneriat cu C.J. Giurgiu, pentru implementarea proiectului.

Valoarea este de 16,3 milioane lei, sursa de finanțare fiind fonduri guvernamentale, județene și locale.


Amenajare sensuri giratorii în Bolintin-Vale, la intersecția str. Partizani cu str. Palanca și în Malu Spart, la intersecția str. Primăverii cu str. Ogrezenilor și str. Mănăstirii

Din aceleași considerente menționate în cazul sensurilor giratorii deja realizate, se vor construi încă două sensuri giratorii în intersecții importante, tot prin asocierea dintre Consiliul Local Bolintin-Vale și Consiliul Județean Giurgiu.

În prezent, a fost aprobat studiul de fezabilitate de către Consiliul Local.

Valoarea lucrărilor este de 1,5 milioane lei, cu finanțare din fonduri județene și din fonduri locale.


Loc de joacă pentru copii în satul Crivina

În satul Crivina se va construi un loc de joacă pentru copii, pe terenul situat în curtea grădiniței, cu acces pentru copiii de la gradiniță în timpul orelor, dar și pentru copiii de vârste mici din localitate, după orele de program ale gradiniței. Locul de joacă va fi dotat similar celui din satul Malu Spart.

În momentul de față, a fost realizat studiul de fezabilitate.

Valoarea proiectului va fi de aproximativ 80 mii lei, cu finanțare din fonduri locale.


Înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare în satul Crivina

Unul dintre proiectele vitale pentru cetățenii din satul Crivina este cel prin care se asigură alimentarea cu apă potabilă și rețeaua de canalizare menajeră. Initial, proiectul a fost depus pentru finanțare pe Fondul Național de Investiții, acela care a fost desființat prin OUG nr. 1 din ianuarie 2020, de către guvernul în funcție la acea dată.

Prin implementarea proiectului, vor beneficia de apă potabilă și de canalizare toți cetățenii satului Crivina. Sursa de apă potabilă este din puțuri forate de mare adâncime, iar evacuarea apelor uzate se va face la stația de epurare existentă în Bolintin-Vale.

Valoarea lucrărilor este de 18,8 milioane lei.

În momentul de față a fost încheiat contractul de lucrări și urmează să semnăm contractul de finanțare prin PNI „Anghel Saligny”.


Reabilitare, extindere și modernizare Dispensar medical în Orașul Bolintin-Vale

Dispensarul din Bolintin-Vale are nevoie de ample lucrări de reabilitare și modernizare, fapt pentru care Consiliul Local a aprobat întocmirea unui proiect pentru aceste lucrări. Se dorește desființarea unei anexe (magazie) și reabilitarea, extinderea și modernizarea construcției existente cu funcțiunea de dispensar medical și transformarea clădirii într-un spațiu care să corespundă din punct de vedere al normelor, normativelor și legislației în vigoare.

Prin proiect se propune:

 • desființarea magaziei-anexă;
 • reabilitarea, extinderea cu un corp nou și modernizarea construcției existente;
 • amenajare incintă: sistematizarea verticală perimetrală a clădirii, cu rezolvarea accesului auto și pietonal și a locurilor de parcare, amenajare spații verzi;
 • asigurarea utilităților și a dotărilor necesare unui astfel de obiectiv;

Se va amenaja accesul auto și pietonal în incinta dinspre Strada 23 August, pe latura de vest a terenului, în această zonă urmând să fie amenajate și locurile de parcare, iar pe latura estică dinspre Strada Partizani va exista doar un acces pietonal.

Se propune desfacerea platformei existente din incintă, a bordurilor și a pavelelor acolo unde e cazul cu încercarea de a recupera materialul (pavele).

Incinta va fi echipată cu mobilier urban (bănci pentru odihnă, coșuri pentru gunoi menajer).

Descrierea spațiilor propuse:

Construcția existentă asupra căreia se intervine și careeste propusă pentru reabilitare, va fi extinsă cu un corp nou de clădire cu regim de înălțime parter, alipit ei, astfel încât clădirea care rezultă să poată pune la dispoziție un spațiu interior care să funcționeze la standardele în vigoare pentru acest tip de funcțiune și anume “dispensar medical”.

Astfel construcția rezultată va adăposti după cum urmează:

 • în vechea clădire a dispensarului vor fi dispuse 6 cabinete medicale, 2 săli de tratament, o sală de așteptare cu recepție și un hol de așteptare, un spațiu tehnic și un oficiu, precum și un hol de trecere spre noul corp propus; construcția are două accese, ambele accesând câte un vestibul.
 • în tronsonul nou propus se creează un spațiu care adăpostește vestiare pentru medici, diferențiate pe sexe, grupuri sanitare pentru femei și pentru barbați, dar și un grup sanitar pentru persoanele cu dizabilități și un oficiu.

Proiectul a fost depus pentru finanțare la CNI și se află pe lista sinteză a subprogramului „Unități Sanitare”, aprobată cu Ordin al M.L.P.D.A. nr. 141/11.02.2021.

Valoarea lucrărilor este de 1,8 milioane lei.


Extindere Spital Orășenesc Bolintin- Vale cu clădire noua, asigurare utilități și amenajare incintă

Spitalul Orășenesc Bolintin-Vale, cu adresabilitate nu doar pentru cetățenii din Bolintin-Vale ci și pentru întreaga zonă de nord a județului Giurgiu, are nevoie de schimbări radicale, pentru a putea oferi servicii medicale de calitate pentru cât mai multe specialitați. În momentul de față, doar prin profesionalismul și dăruirea echipei manageriale și echipei medicale, cu eforturi susținute, se menține o funcționare corespunzătoare a spitalului.

Așa cum se știe, Spitalul Orășenesc Bolintin-Vale funcționează în ansamblul construit al Conacului Hubert, construit la începutul secolului XX și care este clasificat ca monument istoric. Din acest motiv, intervențiile asupra clădirilor actuale sunt limitate și costisitoare.

Se doreste realizarea unei clădiri noi pentru unele secții ale Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale cu o capacitate de 150 paturi, asigurarea cu utilități a noii clădiri, reconfigurarea, sistematizarea și amenajarea incintei.

Noua clădire a spitalului va fi structurată astfel: Tronsonul I:

 • subsol-secția de anatomopatologie/ farmacie/ zona spații tehnice;
 • parter-secția de primiri urgențe
 • /internare de 1 zi;
 • etaj 1-bloc operator/secția terapie intensivă;
 • etaj 2-bloc nașteri/secția neonatologie;

Tronson II:

 • subsol-secție analize și investigații medicale;
 • parter-ambulator;
 • etaj 1-secția de chirurgie;
 • etaj 2-secția de obstretica și ginecologie;

Tronson III:

 • subsol-zona de preparare hrană/zona de spălătorie, uscătorie, călcătorie/vestiare;
 • parter-secția de pediatrie;
 • etaj 1-secția medicală 1;
 • etaj 2-secția medicală 2.

Prin proiect se propune și amenajarea incintei. Astfel se vor desface trotuarele perimetrale și aleile existente. Se va amenaja accesul auto în incintă, cu alee carosabilă atât în zona accesului, către secția veche de obstetrică- ginecologie cât și către secția existentă de chirurgie. De asemenea, se va amenaja accesul auto și pietonal până la clădirea propusă. Prin aceasta intervenție la nivelul incintei se vor realiza locurile de parcare necesare cât și accesul autospecialelor în caz de intervenție și situații de urgență.

Valoarea lucrărilor este de 93,7 milioane lei, cu finanțare din fonduri naționale și din fonduri locale.

In prezent, in urma solicitarii CNI din luna noiembrie 2022, se va reactualiza studiul de fezabilitate în conformitate cu prevederile noului normativ de spitale, intrat in vigoare in luna septembrie 2022.


Înființare canalizare menajeră în satele Malu Spart și Suseni

Acest proiect este inclus în masterplan-ul județean și face parte dintr-un studiu de fezabilitate al operatorului regional S.C. Apa Service S.A. Giurgiu.

Prin proiect se vor realiza 15.020 ml rețea de canalizare în satul Malu Spart si 2.934 ml în satul Suseni. De asemenea, prin proiect se vor realiza 10 stații de pompare ape uzate menajere în satul Malu Spart si 3 statii de pompare în satul Suseni.

În momentul de față este realizat studiul de fezabilitate, urmând a se finaliza evaluarea finanțatorului și semnarea contractului de finanțare.


Înfiiințare creșă în orașul Bolintin-Vale

Având în vedere numărul mare de preșcolari din orașul nostru, am considerat oportun să găsim soluții pentru construirea unei creșe. Astfel, am aplicat printr-o solicitare adresată Companiei Naționale de Investiții, prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, Subprogramul unități și instituții de învățământ de stat. Obiectivul a fost introdus în Lista sinteză, aprobată prin ordinul MDLPA nr. 1205/25.08.2021. Terenul pe care îl vom pune la dispoziție către CNI, pentru realizarea creșei, a fost transmis în proprietatea orașului de către CJ Giurgiu, prin dezmembrarea unei suprafețe de aproximativ 4000 mp, care face parte din terenul fostului Spital Poenari.


Extindere alimentare cu apă potabilă și canalizare menajeră în Bolintin-Vale, Etapa a II-a

Pentru zonele nou construite, fără posibilitate de racordare la rețelele existente, a fost întocmit un studiu de fezabilitate pentru extindere alimentare cu apă și canalizare menajeră în Bolintin-Vale, etapa a II-a.

Finanțarea proiectului este eligibilă prin PNRR, Componenta 1 – Managementul apei, program aflat în implementare la Ministerul Mediului, urmând să depunem solicitarea de finanțare după deschiderea apelului de proiecte.

Prin proiect se vor realiza 4.448,00 ml rețea de alimentare cu apă și 4.698,00 ml retea de canalizare menajeră, cu branșamentele și racordurile aferente.

Valoarea estimată a proiectului este de 9.791.263,29 lei.


Achiziția a două microbuze nepoluante pentru transport public

În cadrul PNRR, fondul local, am aplicat și am obținut finanțarea pentru achiziția a două microbuze electrice, destinate transportului public între localitățile orașului, precum și către Spitalul Orășenesc Bolintin-Vale, situat în comuna Bolintin Deal. Aplicarea pentru această finanțare a fost posibilă prin asocierea dintre orașul Bolintin-Vale și comuna Bolintin Deal (condiție obligatorie pentru depunerea solicitării), care a obținut, la rândul ei, finanțare pentru un microbuz electric. Mulțumim pe această cale domnului primar Bănică Emilian, doamnelor și domnilor consilieri locali, pentru faptul ca și-au dat acordul pentru asocierea localităților noastre, în vederea obținerii finanțării.

Valoarea totală obținută pentru achiziția celor două microbuze electrice, destinate transportului public în orașul Bolintin-Vale, este de 4.686.410,40 lei cu TVA.


Construirea de insule ecologice digitalizate în orașul Bolintin-Vale

În cadrul proiectului se vor amplasa 8 ecoinsule digitale pentru colectarea selectivă în zona blocurilor din centrul orașului Bolintin-Vale, pe străzile: Unirii, Dimitrie Bolintineanu, Republicii, Grădiniței, Agricultori, Liceului.

În cadrul proiectului se vor derula și o serie de servicii necesare derulării contractului de finanțare în bune condiții. La nivelul societății care preia deseurile există o serie de utilaje menite să asigure preluarea deseurilor, iar Primăria Orașului Bolintin-Vale va asigura respectarea condițiilor tehnice referitoare la ridicarea și preluarea deșeurilor din ecoinsulele amplasate.

Proiectul va fi finanțat din fonduri PNRR, Componenta C3 – Managementul Deşeurilor, și fonduri de la bugetul local. Valoarea totală a proiectului este de 898.737,55 lei cu TVA din care 747.746,00 lei vor fi asigurați din fonduri PNRR.

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Sari la conținut