RESTAURARE-CONSOLIDARE ȘI VALORIFICARE ‘ȘCOALA VECHE’ ÎN VEDEREA AMENAJĂRII CENTRULUI MULTICULTURAL BOLINTIN-VALE, JUDEȚ GIURGIU

cod SMIS cod SMIS 117361, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural / Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protecția, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural / Apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării în ce privește axa prioritară 3 a SUERD ,,Promovarea culturii și a turismului, a contactelor directe între oameni” .

 

Prezentare proiect online

Achizitii directe – Centru Multicultural