• HCL 77 – 29.08.2018 (409 kB)

  HOTĂRÂRE privind: aprobarea depunerii proiectului „RESTAURARE-CONSOLIDARE ȘI VALORIFICARE ‘ȘCOALă VECHE’ ÎN VEDEREA AMENAJARII CENTRULUI MULTICULTURAL BOLINTIN-VALE, JUDEȚ GIURGIU”, în cadrul apelului de proiecte POR/2017/5/5.1/SUERD/1

 • HCL 76 – 14.08.2018 (61 kB)

  H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Modernizarea sistemului de iluminat public cu trecerea retelei din sistem aerian in sistem subteran, montare de stalpi noi metalici, in orasul Bolintin-Vale”

 • HCL 75 – 14.08.2018 (42 kB)

  H O T Ă R Â R E privind desemnarea echipei de implementare în cadrul proiectului „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Ambulatoriul Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale”

 • HCL 74 – 14.08.2018 (69 kB)

  HOTĂRÂRE privind: aprobarea depunerii proiectului „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Ambulatoriul Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale”, în cadrul apelului cu titlul Apel: POR/266/8/1/Operațiunea 8.1.A: Ambulatorii/1/Operațiunea 8.1.A: Ambulatorii deschis pentru Axa prioritară 8, Prioritatea de investiţii 8.1, Operațiunea 8.1A Ambulatorii, POR 2014-2020 precum şi a cheltuielilor legate de acest proiect

 • HCL 73 – 14.08.2018 (269 kB)

  Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Ambulatoriul Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale”

 • HCL 72 – 30.07.2018 (49 kB)

  H O T Ă R Â R E privind transformarea unui post din Statul de funcţii al Spitalului Orăşenesc Bolintin-Vale

 • HCL 71 – 30.07.2018 (42 kB)

  Hotarâre privind retragerea orașului Mihăilești din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”ILUMINAT PUBLIC EFICIENT”

 • HCL 70 – 30.07.2018 (176 kB)

  H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul II al anului 2018

 • HCL 69 – 20.07.2018 (43 kB)

  H O T Ă R Â R E privind aprobarea închirierii unui teren din domeniul public al localităţii pentru organizare de şantier în vederea executării lucrărilor “Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare oraș Bolintin-Vale, județul Giurgiu” și stabilirea valorii de închiriere pe mp

 • HCL 68 – 20.07.2018 (76 kB)

  H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi cofinanţării de la bugetul local pentru realizarea investiţiei : “Reabilitarea şi modernizarea străzilor, amenajarea pistelor de biciclişti şi a trotuarelor, cu înfiinţare canalizaţie subterană pentru cabluri în oraşul Bolintin-Vale, judeţul Giurgiu – etapa I”

 • HCL 67 – 02.07.2018 (77 kB)

  Hotarâre privind aprobarea depunerii proiectului „Îmbunătățirea calității serviciilor educaționale ale Școlii Gimnaziale nr. 1 și monitorizare video în Bolintin Vale”, în cadrul apelului cu titlul Apel: POR/383/13/1/Îmbunătățirea calității vieții a populației în orașele mici și mijlocii din România/1/Îmbunătățirea calității vieții a populației în orașele mici și mijlocii din România deschis pentru Axa prioritară 13, Prioritatea de investiţii 9.B, Obiectivul Specific 13.1, POR 2014-2020 precum şi a cheltuielilor legate de acest proiect

 • HCL 66 – 02.07.2018 (44 kB)

  H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii “Sistem de supraveghere video pentru siguranța cetățenilor din orașul Bolintin-Vale”

 • HCL 65 – 02.07.2018 (155 kB)

  Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii” Reabilitare, modernizare, extindere, echipare Școala Gimnazială nr. 1 Bolintin-Vale

 • HCL 64 – 02.07.2018 (25 kB)

  Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

 • HCL 63 – 28.06.2018 (30 kB)

  H O T Ă R Â R E privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Bolintin-Vale II

 • HCL 62 – 28.06.2018 (46 kB)

  H O T Ă R Â R E privind ocuparea în mod temporar şi definitiv a unor suprafeţe de teren din domeniul public al oraşului Bolintin-Vale, pentru realizarea lucrărilor de alimentare cu energie electrică a obiectivului ”Stație sortare agregate” de către SC E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA reprezentată prin SC MWM GAS &ENERGY SRL pentru SC NBG SRL

 • HCL 61 – 28.06.2018 (40 kB)

  H O T Ă R Â R E privind ocuparea în mod temporar a unei suprafeţe de teren de 20.000 mp din domeniul public al oraşului Bolintin-Vale, de către SC E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA pentru realizarea lucrărilor ”Centralizare măsură în Bolintin-Vale, județul Giurgiu” Unitatea Operativă Bolintin

 • HCL 60 – 28.06.2018 (287 kB)

  H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Bolintin-Vale şi actualizarea listei obiectivelor de investiţii pe anul 2018

 • HCL 59 – 28.06.2018 (159 kB)

  H O T Ă R Â R E pentru aprobarea Regulamentului pentru funcționarea Târgului săptămânal al orașului Bolintin-Vale

 • HCL 58 – 31.05.2018 (181 kB)

  privind aprobarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Bolintin-Vale – Capitolul I – Străzi precum și modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local nr. 26 din 20.05.2002

 • HCL 57 – 31.05.2018 (25 kB)

  privind alegerea președintelui de ședință

 • HCL 56 – 31.05.2018 (47 kB)

  privind modificare structurii Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale

 • HCL 55 – 31.05.2018 (49 kB)

  privind transformarea unui post din Statutul de funcții al Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale

 • HCL 54 – 31.05.2018 (39 kB)

  pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local nr. 16 din 20.02.2018 privind atribuirea de denumire a unor străzi din Orașul Bolintin-Vale și satele aferente

 • HCL 53 – 11.05.2018 (59 kB)

  privind aprobvarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții ”Înființare canalizare pluvială în orașul Bolintin-Vale, județ Giurgiu”

 • HCL 52 – 11.05.2018 (40 kB)

  privind aprobarea Planului urbanistic de Detaliu pentru realizarea investiției ”Intrare în legalitate locuință P+2E, utilități”, situată în oraș Bolintin-Vale, str. Agricultori nr. 76, județul Giurgiu nr. cadastral 33487, CF 33487 solicitat de Suliman Viorel

 • HCL 51 – 11.05.2018 (44 kB)

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții ”Sistem de supraveghere video pentru siguranța cetățenilor din localitatea Bolintin-Vale”

 • HCL 50 – 11.05.2018 (887 kB)

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții ”Reabilitate, modernizare, extindere, echipare Școala Gimnazială nr.1 Bolintin-Vale”

 • HCL 49 – 11.05.2018 (858 kB)

  privind aprobarea Propunerilor de cheltuieli de natura investițiilor pentru anul 2018 la nivelul Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale și asigurarea cofinanțării

 • HCL 48 – 11.05.2018 (282 kB)

  privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale și actualizarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2018