Hotărâri ale Consiliului Local 2016

 • HCL 73 – 28.11.2016 (1 MB)

  Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale pe anul 2016.

 • HCL 72 – 28.11.2016 (801 kB)

  Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.

 • HCL 71 – 28.11.2016 (1022 kB)

  Hotărâre privind acordarea unor pachete cadou preșcolarilor și elevilor din învățământul primar și gimnazial, cu ocazia Crăciunului.

 • HCL 70 – 28.11.2016 (859 kB)

  Hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Asociației Creștine Sfântul Stelian Ocrotitorul Copiilor.

 • HCL 69 – 28.11.2016 (1 MB)

  Hotărâre privind modificarea unui post din Statul de funcții al Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale.

 • HCL 68 – 28.11.2016 (1 MB)

  Hotărâre privind introducerea în domeniul privat al localității a unui teren intravilan situat pe raza Orașului Bolintin-Vale, Județul Giurgiu.

 • HCL 67 – 28.11.2016 (1 MB)

  Hotărâre privind preluarea din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Justiției în domeniul public al orașului Bolintin-Vale și administrarea Consiliului Local Bolintin-Vale a imobilului situat în orașul Bolintin-Vale, Str. Stadionului, nr 5, Județul Giurgiu.

 • HCL 66 – 28.11.2016 (1 MB)

  Hotărâre privind preluarea din domeniul public al județului Giurgiu si administrarea Consiliului Județean Giurgiu în domeniul public al orașului Bolintin-Vale și administrarea Consiliului Local Bolintin-Vale a spațiului deținut de Județul Giurgiu în cadrul Complexului Comercial al Cooperației de Consum Bolintin-Vale situat în orașul Bolintin-Vale, Str. Republicii, nr. 1, Județul Giurgiu.

 • HCL 65 – 16.11.2016 (4 MB)

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației faza proiect tehnic, aferente obiectivului de investiții ”RESTAURARE-CONSOLIDARE SI VALORIFICARE ”ȘCOALA VECHE” ÎN VEDEREA AMENAJĂRII CENTRULUI MULTICULTURAL BOLINTIN-VALE, JUDEȚ GIURGIU

 • HCL 64 – 16.11.2016 (3 MB)

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației faza D.A.L.I., aferente obiectivului de investiții ”RESTAURARE-CONSOLIDARE SI VALORIFICARE ”ȘCOALA VECHE” ÎN VEDEREA AMENAJĂRII CENTRULUI MULTICULTURAL BOLINTIN-VALE, JUDEȚ GIURGIU”

 • HCL 63 – 31.10.2016 (7 MB)

  Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale și actualizarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2016 și a bugetului de venituri și cheltuieli al ”Serviciul pentru Administrarea Domeniului Public”

 • HCL 62 – 31.10.2016 (906 kB)

  Hotărâre privind schimbarea amplasamentului toaletei publice prevăzut în zona centrală a Orașului Bolintin-Vale.

 • HCL 61 – 31.10.2016 (980 kB)

  Hotărâre privind stabilirea normativului propriu de cheltuieli privind consumul lunar de carburanți pentru autoturismele aflate în dotarea Orașului Bolintin-Vale.

 • HCL 60 – 31.10.2016 (905 kB)

  Hotărâre privind înființarea Serviciului Poliția Locală Bolintin-Vale.

 • HCL 59 – 31.10.2016 (1 MB)

  Hotărâre privind înregistrarea Primăriei orașului Bolintin-Vale în Sistemul Național Electronic de Plată Online a Taxelor și Impozitelor utilizând cardul bancar.