Hotărâri ale Consiliului Local 2016

 • HCL 58 – 31.10.2016 (225 kB)

  Hotărâre privind aprobarea închirierii, în condițiile legii, a unui teren de 4mp din domeniul public al localității.

 • HCL 57 – 31.10.2016 (220 kB)

  Hotărâre privind ocuparea definitivă a unor suprafețe de teren din domeniul public al localității, pentru executarea lucrărilor de alimentare cu energie electrică, punct de lucru SC BEST HR SOLUTIONS SRL.

 • HCL 56 – 31.10.2016 (669 kB)

  Hotărâre privind constituirea Consiliului de Administrație al Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale.

 • HCL 55 – 31.10.2016 (230 kB)

  Hotărâre privind înființarea unor posturi contractuale la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Bolintin-Vale precum și transformarea unui post contractual.

 • HCL 54 – 31.10.2016 (186 kB)

  Hotărâre privind instituirea taxei pentru inchiriere spații pentru producție, service și depozitare.

 • HCL 53 – 31.10.2016 (2 MB)

  Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale și actualizarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2016.

 • HCL 52 – 31.10.2016 (176 kB)

  Hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Pintilie Adrian Gabriel.

 • HCL 51 – 31.10.2016 (576 kB)

  Hotărâre privind alegerea în funcție de consilier local în Consiliul Local al Orașului Bolintin-Vale, a d-nei Goia Mariana.

 • HCL 50 – 30.09.2016 (663 kB)

  Hotărâre privind asocierea Orașului Bolintin-Vale cu Comuna Bolintin-Deal în vederea realizării obiectivului ”Achiziționare și instalare cinci centrale termice la Spitalul Orășenesc Bolintin-Vale”

 • HCL 49 – 30.09.2016 (221 kB)

  Hotărâre privind schimbarea destinației corp C2 – din Școală în Centru Multicultural, la Școala gimnazială nr. 1, oraș Bolintin-Vale, jud. Giurgiu.

 • HCL 48 – 30.09.2016 (231 kB)

  Hotărâre privind trecerea din domeniul public al orașului Bolintin-Vale în domeniul privat al orașului Bolintin-Vale a obiectivului Corp C1 – construcții anexă (atelier ruină) la Școala Gimnazială nr 1 Bolintin-Vale în vederea desființării.

 • HCL 47 – 30.09.2016 (177 kB)

  Hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Chiva Adrian.

 • HCL 46 – 30.09.2016 (192 kB)

  Hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar doamnei Rozalia Dragomir, domiciliată în Orașul Bolintin-Vale, Sat Malu Spart, Județul Giurgiu.

 • HCL 45 – 30.09.2016 (175 kB)

  Hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Bolintin-Vale I.

 • HCL 44 – 30.09.2016 (221 kB)

  Hotărâre privind acordarea titlului de ”Cetățean de onoare” al Orașului Bolintin-Vale, post mortem, domnilor Ion Carbarău și Constantin Carbarău.

 • HCL 43 – 30.09.2016 (241 kB)

  Hotărâre privind emiterea unui acord de principiu pentru realizarea unor investiții Alimentare cu energie electrică – record 20KW solicitatată de SC REWE PROJEKTWICKLUNG ROMÂNIA SRL – Magazin Penny Market.

 • HCL 42 – 30.09.2016 (1011 kB)

  Hotărâre privind trecerea din domeniul public al orașului Bolintin-Vale în domeniul privat al orașului Bolintin-Vale a obiectivului ”Castel Apă” din cadrul Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale în vederea dezafectării.

 • HCL 41 – 30.09.2016 (463 kB)

  Hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale

 • HCL 40 – 30.09.2016 (242 kB)

  Hotărâre privind asigurarea pazei și protecției elevilor la unitățile de învățământ din orașul Bolintin-Vale, precum și la Spitalul Orășenesc Bolintin-Vale.

 • HCL 39 – 30.09.2016 (246 kB)

  Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului pentru eliberarea autorizației de funcționare pentru desfășurarea activităților comerciale în Orașul Bolintin-Vale.

 • HCL 38 – 30.09.2016 (205 kB)

  Hotărâre privind aprobarea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Giurgiu – Zona de colectare 3 – Chiajna si contractului-cadru utilized în activitatea de salubrizare.

 • HCL 37 – 30.09.2016 (245 kB)

  Hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubrizare.

 • HCL 36 – 30.09.2016 (217 kB)

  Hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru aplicarea taxei speciale de salubrizare.

 • HCL 35 – 30.09.2016 (2 MB)

  Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale și actualizarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2016 și a bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor subordonate, Serviciul pentru Administrarea Domeniului Public și Spitalul Orășenesc Bolintin-Vale.

 • HCL 34 – 31.08.2016 (140 kB)

  Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.

 • HCL 33 – 31.08.2016 (193 kB)

  Hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar d-lui Vîlcu Ion, domiciliat în Orașul Bolintin-Vale, Sat Malu-Spart, Județ Giurgiu.

 • HCL 32 – 31.08.2016 (186 kB)

  Hotărâre privind acordarea unui sprjin financiar d-lui Mihai Ion, domiciliat în Orașul Bolintin-Vale, Sat Malu-Spart, Județ Giurgiu.

 • HCL 31 – 31.08.2016 (182 kB)

  Hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Asociației pentru Cultură și Tradiție Istorică Bolintineanu.

 • HCL 30 – 31.08.2016 (181 kB)

  Hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Asociației Creștine Sfântul Stelian Ocrotitorul Copiilor.

 • HCL 29 – 31.08.2016 (322 kB)

  Hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și a Regulamentului Local de urbanism aferent – P.U.Z pentru construire magazin Penny Market și magazine cu produse din carne și brânzeturi, accese auto și pietonale, trotuare, amenajări exterioare…, oraș Bolintin Vale, strada Partizani, nr. 19-21, județ Giurgiu, nr. cad. 33069.