Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 – Îmbunatațirea infrastructurii educaționale / Prioritatea de investiții 10.1 – Cresterea gradului de participare la nivelul educației timpurii si învațământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului

Prezentare proiect online

Achizitii directe-Gradinita