cod SMIS 120350, beneficiarul proiectului fiind Orașul Bolintin-Vale. Acesta este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale / Prioritatea de investiții 10.1 – Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare. Autoritatea de Management este Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, iar Organismul Intermediar este Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia (ADR Sud-Muntenia). Obiectivul general al proiectului constă în intervenția asupra imobilului Grădiniței nr. 1, în vederea realizării condițiilor pentru o educație de calitate, asigurând astfel creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii si învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului. Proiectul de “REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE, ECHIPARE GRADINIȚA NR. 1 BOLINTIN-VALE” constituie o măsură de creștere a calității gradului de învățământ, concomitent cu minimizarea șanselor de apariție a abandonului școlar.

Prezentare proiect “REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE, ECHIPARE GRĂDINIȚA NR.1, BOLINTIN-VALE”

Descriere proiect

Achizitii directe – Gradinita