cod SMIS 125464, beneficiarul proiectului fiind Orașul Bolintin-Vale. Acesta este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale / Prioritatea de investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționalizate la serviciile prestate de comunități / Operațiunea 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate / A – Ambulatorii. Autoritatea de Management este Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, iar Organismul Intermediar este Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia (ADR Sud-Muntenia).

Prezentare proiect “REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE ȘI DOTARE AMBULATORIUL SPITALULUI ORĂȘENESC BOLINTIN-VALE”

Descriere proiect

Achizitii directe „Ambulatoriu”