Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale/ Prioritatea de investiții 8.1.A – Ambulatorii

Prezentare proiect online

Achizitii directe „Ambulatoriu”