ANUNȚ DGASPC Giurgiu – Campanie de selecție în vederea evaluării, formării, atestării si angajării în condițiile legii, de asistenți maternali

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, in parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii si Adopții, implementează în perioada  2019-2023 proiectul „TEAM-UP: Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor” cu finanțare din fonduri europene.
În cadrul acestui proiect, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu continuă campania de recrutare a persoanelor care doresc sa devină asistenți maternali profesioniști, pentru a lua copii in plasament.
De asemenea proiectul vine in sprijinul dezvoltării si profesionalizării actualei rețele de asistenți maternali, care reprezintă una dintre cele mai bune opțiuni pentru asigurarea creșterii si ingrijirii copiilor aflati in sistemul de protecție specială.

Persoanele interesate sa devină asistenți maternali profesioniști se pot adresa pentru informații suplimentare, la sediul Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului din Giurgiu.

Adresa: Șoseaua Alexandriei, nr 7-9, telefon: 0246/214011- interior 135
Persoană de contact: Mariana Dragnuta
Email: teamupgiurgiu@gmail.com

ANUNȚ DGASPC Giurgiu – campanie de selecție in vederea evaluării, formarii, atestării si angajarii in condițiile legii, de asistenți maternali

Anunț privind Programul Național de Cadastru și Carte Funciară

OCPI Giurgiu împreună cu Primăria orașului Bolintin-Vale derulează, prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023 (PNCCF), următoarele activități:

  • înregistrează gratuit  terenurile extravilane în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară
  • eliberează certificatele pentru înscrierea în cartea funciară a posesorilor ca proprietari şi, după caz, a dezbaterilor succesorale.

În cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, ANCPI colectează direct/indirect și prelucrează prin intermediul executanților lucrărilor de înregistrare sistematică, date cu caracter personal furnizate de deținători în scopul înregistrăriî imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
Informațiile cu privire la imobile și proprietari, posesori, alți deținători legali, obținute ca urmare a realizărilor de ănregistrare sistematică, sunt aduse  la cunoștința publică în condițiile legii.

Autoritățile și persoanele implicate în derula activităților de înregistrare sistematică a imobilelor cadrul PNCCF, sunt obligate să respecte prevederile legale în vigoare pentru protecția persoanelor privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

CE CÂȘTIGI

1. Vei fi înregistrat GRATUIT în cadastru și cartea funciară;
2. Toată lumea va ști că TU ești proprietar;
3 Lași moștenire copiilor tăi o proprietate SIGURĂ;
4. Poți obține credite bancare în timp SCURT;
5. Poți vinde proprietatea ta RAPID și sigur;
6. Ești PROTEJAT de orice conflict legat de proprietatea ta;
7. Accesezi mai ușor FONDURI EUROPENE.

CE TREBUIE SĂ FACI

1 Mergi la punctul de informare din cadrul Primăriei Bolintin-Vale;
2. Mergi la Primărie cu actele de proprietate pentru a obține copii legalizate;
3. Pregătește actele necesare intabulării și înmânează-le echipei noastre;
4. Colaborează cu echipa noastră atunci când va veni la tine, permite-i accesul pe proprietatea ta, verifică datele din fișa de date care îți va fi prezentată;
5. Mergi la Primărie după afișarea rezultatelor lucrărilor de cadastru și verifică dacă informațiile despre proprietatea ta sunt corecte;
6. Depune cerere de rectificare dacă datele publicate nu sunt corecte. Cererea de rectificare poate fi făcută în termen de 60 de zile de la data publicării documentelor tehnnice ale cadastrului la sediul Primăriei și pe pagina de internet a ANCPI.

CE FACEM NOI

1 Înființăm puncte de informare pentru tine;
2. Colectăm copii legalizate ale actelor necesare intabulării;
3. Împreună cu tine identificăm limitele proprietății tale;
4. Facem public statutul tău de proprietar;
5. Intabulăm gratuit proprietatea ta.

Mai multe informații despre programul PNCCF puteți afla accesând site-ul http://www.ocpigiurgiu.ro/pnccf/ sau întrebând la punctul de informare – Primăria Bolintin-Vale, Compartiment Agricol, Program Luni – Joi între orele 8.00-16.00.

Descarcă fișiere atașate

Pliant PNCCF

ANUNȚ – Consiliul Județean Giurgiu

ANUNȚ – Consiliul Județean Giurgiu

“În atenția Primăriei orașului Bolintin-Vale

Prin prezenta, vă informăm că începând cu data de 15.10.2021, în fiecare zi de vineri, între orele 8:30 – 13:00, specialiștii din cadrul Biroului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, își vor desfășura activitatea și în cadrul punctului de lucru din orașul Bolintin Vale, strada Republicii, bloc B1, scara C, parter, respectând legislația în vigoare și procedurile de lucru stabilite la nivelul instituției.”

Punctul de lucru Bolintin-Vale va funcționa în fiecare zi de vineri începând cu data de 15.10.2021, între orele 8:30 – 13:00.

 

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Sari la conținut