Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale / Prioritatea de investiții 10.1 – Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare. Autoritatea de Management este Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, iar Organismul Intermediar este Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia (ADR Sud-Muntenia). Obiectivul general al proiectului constă în intervenția asupra imobilului Grădiniței nr. 1, în vederea realizării condițiilor pentru o educație de calitate, asigurând astfel creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii si învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

Obiectivul general al proiectului constă în intervenția asupra imobilului Grădiniței nr. 1, în vederea realizării condițiilor
pentru o educație de calitate, asigurând astfel creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii si
învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului. Proiectul de
„REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE, ECHIPARE GRADINIȚA NR. 1 BOLINTIN-VALE” constituie o măsură de creșterea calității gradului de învățământ, concomitent cu minimizarea șanselor de apariție a abandonului școlar.

Obiectivele specifice sunt:
• Creșterea calității infrastructurii educaționale preșcolare prin reabilitarea și extinderea corpurilor existente la finalul
implementării proiectului.
• Dotarea și echiparea spațiilor de desfășurare a procesului educațional până la finalul implementării proiectului.

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt:
1. Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului – acest
rezultat va fi atins prin îndeplinirea obiectivului de „Creșterea calității infrastructurii educaționale preșcolare prin
reabilitarea și extinderea corpurilor existente la finalul implementării proiectului.”. Totodată, la atingerea acestui
rezultat va contribui și îndeplinirea obiectivului „Dotarea și echiparea spațiilor de desfășurare a procesului educațional
până la finalul implementării proiectului.” Numărul total de participanți la procesul educațional aparținând unor
persoane subiect al proiectului: valoare la începutul proiectului 132; valoarea după implementarea proiectului 135.
2. Categoria infrastructurii subiect al proiectului: antepreșcolar, preșcolar – în cadrul acestui proiect se va interveni pe
clădiri parte ale infrastructurii educaționale preșcolare. Valoarea la începutul proiectului 0; valoare la finalul
proiectului 1.

Valoarea totală a proiectului este 4.922.516,18 lei, iar valoarea finanțării nerambursabile este 4.652.926,66 lei, din care:
– valoare nerambursabilă FEDR 3.954.987,68 Lei;  – valoare nerambursabilă din bugetul național: 604.880,37 Lei.

Prezentare proiect „REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE, ECHIPARE GRĂDINIȚA NR.1, BOLINTIN-VALE”

Descriere proiect

Achizitii directe – Gradinita

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Sari la conținut