• HCL 26 – 31.08.2016 (1 MB)

  Hotărâre privind amenajare parc pentru copii în satul Malu-Spart, oraș Bolintin-Vale, județul Giurgiu.

 • HCL 25 – 31.08.2016 (1 MB)

  Hotărâre – achiziționare teren în vederea amenajării unui teren de sport cu gazon sintetic în satul Crivina, oraș Bolintin-Vale, județul Giurgiu

 • HCL 24 – 31.08.2016 (829 kB)

  Hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului ”Cetățean de onoare” al orașului Bolintin-Vale, județul Giurgiu.

 • HCL 23 – 31.08.2016 (2 MB)

  Hotărâre privind introducerea în domeniul privat al localității a unor terenuri intravilane situate pe raza Orașului Bolintin-Vale, Județul Giurgiu.

 • HCL 22 – 31.08.2016 (930 kB)

  Hotărâre privind aprobarea aderării orașului Bolintin-Vale la Asociația Orașelor din România (AOR) și plata cotizației către AOR

 • HCL 21 – 31.08.2016 (2 MB)

  Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale pe anul 2016.

 • HCL 20 – 28.07.2016 (1 MB)

  Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Orașului Bolintin-Vale în comisia de recepție a lucrărilor.

 • HCL 19 – 28.07.2016 (3 MB)

  Hotărâre privind actualizarea indicatorilor economici și asigurării cofinanțării obiectivului de investiții ”Înființare sistem de alimentare cu apă în Malu-Spart și Suseni, Oraș Bolintin-Vale.

 • HCL 18 – 28.07.2016 (1 MB)

  Hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar unor persoane din Orașul Bolintin-Vale, Județul Giurgiu.

 • HCL 17 – 28.07.2016 (924 kB)

  Hotărâre privind aprobarea achiziționării unui autoturism nou pentru deservirea Primăriei Orașului Bolintin-Vale.

 • HCL 16 – 28.07.2016 (963 kB)

  Hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local nr 33 / 30.05/2013 referitoare la închirierea unui teren din domeniul public al localității.

 • HCL 15 – 28.07.2016 (1 MB)

  Hotărâre privind aprobarea realizării investiției ”Pod peste râul Sabar, în satul Crivina” și întocmirea documentațiilor tehnico-economice în vederea executării investiției.

 • HCL 14 – 28.07.2016 (1 MB)

  Hotărâre privind aprobarea realizării investiției ”Reabilitare și extindere clădire administrativă” și întocmirea documentațiilor tehnico-economice în vederea executării investiției.

 • HCL 13 – 28.07.2016 (1 MB)

  Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale

 • HCL 12 – 28.07.2016 (1 MB)

  Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consilliului Local al Orașului Bolintin-Vale în Consiliul de Administrație al Liceului tehnologic ”Dimitrie Bolintineanu”, respectiv în Consiliul de Administrație al Școlii gimnaziale nr.1, Bolintin-Vale precum și în Consiliul de Administrație al Școlii gimnaziale nr. 1, Malu-Spart