• HCL 97 – 28.09.2017 (1 MB)

  privind necesitatea actualizării indicatorilor economici al obiectivului de investiții ”Continuarea lucrărilor de execuție la extinderea Școlii Gimnaziale din sat Malu Spart. oraș Bolintin-Vale” și modificarea HCL nr. 8 din 13.02.2017

 • HCL 96 – 28.09.2017 (634 kB)

  privind acordarea unui srijin financiar d-nei Barbu Constanța domiciliată în Orașul Bolintin-Vale, str. Poarta Luncii, Județ Giurgiu

 • HCL 95 – 28.09.2017 (853 kB)

  privind aprobarea Statutului de funcții al Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale

 • HCL 94 – 28.09.2017 (853 kB)

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru dezmembrare teren intravilan având nr. cadastral 32467 în 6 loturi

 • HCL 93 – 28.09.2017 (938 kB)

  privind oportunitatea „asigurării calităţii serviciilor de educaţie prin dezvoltarea, modernizarea infrastructurii şi dotarea unităţilor de învăţământpreuniversitar cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente, precum şi dotările independente ”

 • HCL 92 – 28.09.2017 (822 kB)

  privind plata lucrărilor suplimentare aferente obiectivului de investiții ”Sală de sport cu tribună 180 de locuri în Orașul Bolintin-Vale, Județul Giurgiu

 • HCL 91 – 28.09.2017 (737 kB)

  privind ăncetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Neagu Rareș Cătălin

 • HCL 90 – 28.09.2017 (725 kB)

  privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Ioniță Adrian Daniel

 • HCL 89 – 31.08.2017 (6 MB)

  privind actualizarea listei de investiții a Orașului Bolintin-Vale pe anul 2017

 • HCL 88 – 31.08.2017 (2 MB)

  privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitașului orășenesc Bolintin-Vale și actualizarea listei de investiții aparținând acestei instituții, pe anul 2017

 • HCL 87 – 31.08.2017 (447 kB)

  privind alegerea președintelui de ședință

 • HCL 86 – 31.08.2017 (674 kB)

  privind aprobare Acord de reabilitate drum de exploatare

 • HCL 85 – 31.08.2017 (1 MB)

  privind scăderea din evidențele tehnico-operative a sumei de 849.135 lei reprezentând amenzi persoane decedate

 • HCL 84 – 31.08.2017 (686 kB)

  privind aprobarea aderării comunei Ogrezeni din județul Giurgiu la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”ILUMINAT PUBLIC EFICIENT”

 • HCL 83 – 31.08.2017 (744 kB)

  privind aprobarea obiectivului de investiții ”Extindere rețea distribuție gaze naturale de presiune redusă în orașul Bolintin-Vale, judeșul Giurgiu” și a indicatorilor tehnico-economici

 • HCL 82 – 31.08.2017 (3 MB)

  privind aprobarea Registrului Local al Spațiilor Verzi – ZOna Centrală aparținând orașului Bolintin-Vale, județul Giurgiu

 • HCL 81 – 18.08.2017 (640 kB)

  privind acordarea unui sprijin financiar d-nei Dumitrache Dana, domiciliată în Orașul Bolintin-Vale, str. Sabarului nr. 22, județ Giurgiu

 • HCL 80 – 18.08.2017 (798 kB)

  privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții ”Continuare lucrări de execuție extindere cu 4 săli de clasă a Școlii generale din localitatea Malu-Spart, Oraș Bolintin-Vale, județul Giurgiu

 • HCL 79 – 18.08.2017 (7 MB)

  privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale și actualizarea listei de investiții pe anul 2017

 • HCL 78 – 18.08.2017 (772 kB)

  privind exercitarea de către Consiliul local al orașului Bolintin-Vale a dreptului de prevențiune asupra imobilului ”Poșta veche” situat în oraș Bolintin-Vale, str. Republicii, nr.2 M, județul Giurgiu

 • HCL 77 – 31.07.2017 (625 kB)

  privind acordarea unui sprijin financiar d-nei Chiriță Maria, domiciliată în Orașul Bolintin-Vale, sat Malu-Spart nr. 267, Județ Giurgiu

 • HCL 76 – 31.07.2017 (1 MB)

  privind aprobarea cofînanţării obiectivelor de investiţii „Extindere reţele de
  alimentare cu apă şi canalizare oraş Bolintin-Vale, judeţul Giurgiu”, „Continuare lucrări execuţie, extindere cu 4 săli de clasă a Şcolii Generale din localitatea Malu Spart, oraş Bolintin-Vale, judeţul Giurgiu”, „Extindere şi supraetajare imobil existent S+P în vederea construirii unui imobil de birouri administrative S+P+3E oraş Bolintin-Vale, judeţul Giurgiu”, „Reabilitarea si modernizarea străzilor, amenajarea pistelor de ciclişti şi a trotuarelor, cu înfiinţare canalizaţie subterană pentru cabluri, în oraşul Bolintin-Vale, judeţul Giurgiu – Etapa I”

 • HCL 75 – 31.07.2017 (6 MB)

  privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale și actualizarea listei de investiții pe anul 2017

 • HCL 74 – 31.07.2017 (777 kB)

  privind modificarea art. 64 alin. 1 și alin. 2 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului local Bolintin-Vale aprobat prin H.C.L, nr. 7/28.07.2016

 • HCL 73 – 31.07.2017 (3 MB)

  privind aprobarea regulamentului de acordare a sporului pentru condiții vătămătoare de muncp pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Bolintin-Vale și a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local

 • HCL 72 – 20.07.2017 (2 MB)

  privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Bolintin-Vale și a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local începând cu data de 1 iulie 2017

 • HCL 71 – 20.07.2017 (913 kB)

  privind acordarea unui sprijin financiar d-lui Stoian Florian, domiciliat în Orașul Bolintin-Vale, str. Agricultori, nr. 72, Județ Giurgiu

 • HCL 70 – 20.07.2017 (4 MB)

  privind sprijinirea competiției sportive internaționale de taekwondo „Trofeul Bolintin-Vale” ediția a-VI-a, organizat de A.C.S. Taerobik Ge-Do Team, în orașul Bolintin-Vale

 • HCL 69 – 20.07.2017 (2 MB)

  privind ocuparea în mod temporar și definitiv a unor suprafețe de teren din domeniul public al orașului Bolintin-Vale, pentru realizarea lucrărilor de alimentare cu energie electrică a punctului de lucru al SC SIGMA CONSTRUCT TRANSPORT SRL.

 • HCL 68 – 20.07.2017 (1 MB)

  privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local pentru îndeplinirea procedurii de achiziție publică a unui teren arabil extravilan, în suprafață de cca 10,00 ha. pentru înființarea unei baze sportive în localitatea Bolintin-Vale