• HCL 56 – 31.05.2018 (47 kB)

  privind modificare structurii Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale

 • HCL 55 – 31.05.2018 (49 kB)

  privind transformarea unui post din Statutul de funcții al Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale

 • HCL 54 – 31.05.2018 (39 kB)

  pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local nr. 16 din 20.02.2018 privind atribuirea de denumire a unor străzi din Orașul Bolintin-Vale și satele aferente

 • HCL 53 – 11.05.2018 (59 kB)

  privind aprobvarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții ”Înființare canalizare pluvială în orașul Bolintin-Vale, județ Giurgiu”

 • HCL 52 – 11.05.2018 (40 kB)

  privind aprobarea Planului urbanistic de Detaliu pentru realizarea investiției ”Intrare în legalitate locuință P+2E, utilități”, situată în oraș Bolintin-Vale, str. Agricultori nr. 76, județul Giurgiu nr. cadastral 33487, CF 33487 solicitat de Suliman Viorel

 • HCL 51 – 11.05.2018 (44 kB)

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții ”Sistem de supraveghere video pentru siguranța cetățenilor din localitatea Bolintin-Vale”

 • HCL 50 – 11.05.2018 (887 kB)

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții ”Reabilitate, modernizare, extindere, echipare Școala Gimnazială nr.1 Bolintin-Vale”

 • HCL 49 – 11.05.2018 (858 kB)

  privind aprobarea Propunerilor de cheltuieli de natura investițiilor pentru anul 2018 la nivelul Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale și asigurarea cofinanțării

 • HCL 48 – 11.05.2018 (282 kB)

  privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale și actualizarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2018

 • HCL 47 – 25.04.2018 (48 kB)

  privind aprobarea declarării de interes local a proiectului ”Reabilitare, Modernizare și Dotare Ambulatoriu Spital orășenesc Bolintin-Vale”

 • HCL 46 – 25.04.2018 (45 kB)

  privind aprobarea achiziției unor suprafețe de teren și clădiri, trecerea acestora în domeniul public al orașului Bolintin-Vale în vederea amenajării unei parcări în zona centrală a orașului și întocmirea unui studiu de piață în vederea stabilirii valorilor de achiziție

 • HCL 45 – 25.04.2018 (245 kB)

  privind actualizarea Strategiei de dezvoltare a Orașului Bolintin-Vale pentru perioada 2014-2020

 • HCL 44 – 25.04.2018 (42 kB)

  privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local nr. 16 din 20.02.2018 privind atribuirea de denumire a unor străzi din Orașul Bolintin-Vale și satele aferente

 • HCL 43 – 25.04.2018 (38 kB)

  privind asocierea Orașului Bolintin-Vale cu „Asociația Club Sportiv Braka” în vederea realizării unor investiții la Sala de Sport din incinta Liceului Tehnologic ”Dimitrie Bolintineanu”

 • HCL 42 – 25.04.2018 (169 kB)

  privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul I al anului 2018

 • HCL 41 – 12.04.2018 (282 kB)

  privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale și actualizarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2018

 • HCL 40 – 12.04.2018 (45 kB)

  pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr. 121 din 14.11.2017 privind desemnarea unui reprezentant în Consiliul Local Bolintin-Vale în adunarea generală a Acționarilor a SC APA SERVICE SA GIURGIU

 • HCL 39 – 29.03.2018 (46 kB)

  Privind scăderea de evidențele tehnico-operative a sumei de 78 lei reprezentând amendă persoană decedată

 • HCL 38 – 29.03.2018 (70 kB)

  privind modificarea obiectului contractulu de închiriere încheiat cu S.P.N. Horia Radu și Asociații și Reducerea în mod corespunzător a cuantumului Chiriei

 • HCL 37- 29.03.2018 (161 kB)

  privind aprobarea închirierii unor imobile deținute de orașul Bolintin-Vale și întocmirea unui studiu de piață pentru determinarea cuantumului chiriei

 • HCL 36 – 29.03.2018 (548 kB)

  Privind actualizarea Anexei 3 – „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Bolintin-Vale”, însuşită prin HCL nr. 26 din 20.05.2002 şi atestată prin HG nr.968/2002

 • HCL 35 – 29.03.2018 (486 kB)

  privind aprobarea Procedurii privind înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor de pe raza U.A.T. Bolintin-Vale pentru care nu există obligativitatea înmatriculării

 • HCL 34 – 29.03.2018 (92 kB)

  privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici şi aprobarea cofinanţării de la’ bugetul local pentru obiectivul de investiţii: “ÎNFIINŢARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITĂŢILE MALU-SPART ŞI SUSENI,
  ORAŞ BOLINTIN-VALE”

 • HCL 33 – 29.03.2018 (60 kB)

  Privind acord utilizare drum de acces spre obiectivul „Staţie de sortare agregate minerale”, solicitat de SC N.B.G. SRL

 • HCL 32 – 29.03.2018 (60 kB)

  privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Oraşului Bolintin-Vale a terenului intravilan în suprafaţă de 1461 mp din acte (1318 mp din măsurători), situat în Oraşul Bolintin-Vale, str. Agricultori, Judeţul Giurgiu

 • HCL 31 – 29.03.2018 (62 kB)

  privind aderarea orașului Bolintin-Vale la Asociația pentru Supravegherea și protecția Animalelor „IVETS”

 • HCL 30 – 29.03.2018 (78 kB)

  Privind aprobarea Statutului de funcții al Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale și transformarea unor posturi prevăzute în statutul de funcții

 • HCL 29 – 29.03.2018 (492 kB)

  privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului oraşului Bolintin-Vale si serviciilor din subordinea Consiliului local al oraşului Bolintin-Vale

 • HCL 28 – 29.03.2018 (4 MB)

  Privind organizarea activității de apărare împotriva incendiilor la nivelul orașului Bolintin-Vale

 • HCL 27 – 29.03.2018 (223 kB)

  pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului pentru Administrarea Domeniului Public al orașului Bolintin-Vale