• HCL 64 – 16.11.2016 (3 MB)

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației faza D.A.L.I., aferente obiectivului de investiții ”RESTAURARE-CONSOLIDARE SI VALORIFICARE ”ȘCOALA VECHE” ÎN VEDEREA AMENAJĂRII CENTRULUI MULTICULTURAL BOLINTIN-VALE, JUDEȚ GIURGIU”

 • HCL 63 – 31.10.2016 (7 MB)

  Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale și actualizarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2016 și a bugetului de venituri și cheltuieli al ”Serviciul pentru Administrarea Domeniului Public”

 • HCL 62 – 31.10.2016 (906 kB)

  Hotărâre privind schimbarea amplasamentului toaletei publice prevăzut în zona centrală a Orașului Bolintin-Vale.

 • HCL 61 – 31.10.2016 (980 kB)

  Hotărâre privind stabilirea normativului propriu de cheltuieli privind consumul lunar de carburanți pentru autoturismele aflate în dotarea Orașului Bolintin-Vale.

 • HCL 60 – 31.10.2016 (905 kB)

  Hotărâre privind înființarea Serviciului Poliția Locală Bolintin-Vale.

 • HCL 59 – 31.10.2016 (1 MB)

  Hotărâre privind înregistrarea Primăriei orașului Bolintin-Vale în Sistemul Național Electronic de Plată Online a Taxelor și Impozitelor utilizând cardul bancar.

 • HCL 58 – 31.10.2016 (1 MB)

  Hotărâre privind aprobarea închirierii, în condițiile legii, a unui teren de 4mp din domeniul public al localității.

 • HCL 57 – 31.10.2016 (1 MB)

  Hotărâre privind ocuparea definitivă a unor suprafețe de teren din domeniul public al localității, pentru executarea lucrărilor de alimentare cu energie electrică, punct de lucru SC BEST HR SOLUTIONS SRL.

 • HCL 56 – 31.10.2016 (3 MB)

  Hotărâre privind constituirea Consiliului de Administrație al Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale.

 • HCL 55 – 31.10.2016 (1 MB)

  Hotărâre privind înființarea unor posturi contractuale la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Bolintin-Vale precum și transformarea unui post contractual.

 • HCL 54 – 31.10.2016 (905 kB)

  Hotărâre privind instituirea taxei pentru inchiriere spații pentru producție, service și depozitare.

 • HCL 53 – 31.10.2016 (2 MB)

  Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale și actualizarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2016.

 • HCL 52 – 31.10.2016 (852 kB)

  Hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Pintilie Adrian Gabriel.

 • HCL 51 – 31.10.2016 (3 MB)

  Hotărâre privind alegerea în funcție de consilier local în Consiliul Local al Orașului Bolintin-Vale, a d-nei Goia Mariana.

 • HCL 50 – 30.09.2016 (3 MB)

  Hotărâre privind asocierea Orașului Bolintin-Vale cu Comuna Bolintin-Deal în vederea realizării obiectivului ”Achiziționare și instalare cinci centrale termice la Spitalul Orășenesc Bolintin-Vale”

 • HCL 49 – 30.09.2016 (1 MB)

  Hotărâre privind schimbarea destinației corp C2 – din Școală în Centru Multicultural, la Școala gimnazială nr. 1, oraș Bolintin-Vale, jud. Giurgiu.

 • HCL 48 – 30.09.2016 (1 MB)

  Hotărâre privind trecerea din domeniul public al orașului Bolintin-Vale în domeniul privat al orașului Bolintin-Vale a obiectivului Corp C1 – construcții anexă (atelier ruină) la Școala Gimnazială nr 1 Bolintin-Vale în vederea desființării.

 • HCL 47 – 30.09.2016 (863 kB)

  Hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Chiva Adrian.

 • HCL 46 – 30.09.2016 (930 kB)

  Hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar doamnei Rozalia Dragomir, domiciliată în Orașul Bolintin-Vale, Sat Malu Spart, Județul Giurgiu.

 • HCL 45 – 30.09.2016 (847 kB)

  Hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Bolintin-Vale I.

 • HCL 44 – 30.09.2016 (1 MB)

  Hotărâre privind acordarea titlului de ”Cetățean de onoare” al Orașului Bolintin-Vale, post mortem, domnilor Ion Carbarău și Constantin Carbarău.

 • HCL 43 – 30.09.2016 (1 MB)

  Hotărâre privind emiterea unui acord de principiu pentru realizarea unor investiții Alimentare cu energie electrică – record 20KW solicitatată de SC REWE PROJEKTWICKLUNG ROMÂNIA SRL – Magazin Penny Market.

 • HCL 42 – 30.09.2016 (5 MB)

  Hotărâre privind trecerea din domeniul public al orașului Bolintin-Vale în domeniul privat al orașului Bolintin-Vale a obiectivului ”Castel Apă” din cadrul Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale în vederea dezafectării.

 • HCL 41 – 30.09.2016 (2 MB)

  Hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale

 • HCL 40 – 30.09.2016 (1 MB)

  Hotărâre privind asigurarea pazei și protecției elevilor la unitățile de învățământ din orașul Bolintin-Vale, precum și la Spitalul Orășenesc Bolintin-Vale.

 • HCL 39 – 30.09.2016 (1 MB)

  Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului pentru eliberarea autorizației de funcționare pentru desfășurarea activităților comerciale în Orașul Bolintin-Vale.

 • HCL 38 – 30.09.2016 (1004 kB)

  Hotărâre privind aprobarea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Giurgiu – Zona de colectare 3 – Chiajna si contractului-cadru utilized în activitatea de salubrizare.

 • HCL 37 – 30.09.2016 (1 MB)

  Hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubrizare.

 • HCL 36 – 30.09.2016 (1 MB)

  Hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru aplicarea taxei speciale de salubrizare.

 • HCL 35 – 30.09.2016 (2 MB)

  Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale și actualizarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2016 și a bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor subordonate, Serviciul pentru Administrarea Domeniului Public și Spitalul Orășenesc Bolintin-Vale.