• HCL 88 – 20.12.2016 (6 MB)

  Hotărâre privind aprobarea Propunerilor de cheltuieli de natură investițională pentru anul 2017 la nivelul Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale și asigurarea cofinanțării.

 • HCL 87 – 20.12.2016 (3 MB)

  Hotărâre privind stabilirea redevenței pentru imobilele concesionate în care funcționează cabinetele medicale.

 • HCL 86 – 20.12.2016 (1 MB)

  Hotărâre privind aprobarea sumelor necesare derulării proiectului Parteneriat transfrontalier între Orașul Bolintin-Vale și Municipiul Strazhitsa în vederea îmbunătățirii sistemului decizional – Rânduri de poduri și porți – ROBG, precum și pentru stabilirea pozițiilor necesare implementării proiectului.

 • HCL 85 – 20.12.2016 (4 MB)

  Hotărâre privind aprobarea asocierii în participațiune dintre Consiliul Local Bolintin-Vale și Consiliul Județean Giurgiu în vederea realizării serviciilor de deszăpezire pe drumuri județene și drumuri de interes local, în iarna 2016-2017.

 • HCL 84 – 20.12.2016 (2 MB)

  Hotărâre privind aprobarea aderării orașului Bolintin-Vale la Patronatul Serviciilor Publice din România și plata taxei de înscriere și a cotizației anuale.

 • HCL 83 – 20.12.2016 (2 MB)

  Hotărâre privind preluarea din domeniul public al județului Giurgiu și administrarea Consiliului Județului Giurgiu în domeniul public al orașului Bolintin-Vale și administrarea Consiliului Local Bolintin-Vale a terenului aferent Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale situat în Comuna Bolintin-Deal, Județul Giurgiu.

 • HCL 82 – 20.12.2016 (3 MB)

  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind ocuparea temporară a domeniului public și privat în orașul Bolintin-Vale și modalitatea de încasare a taxei aferente ocupării.

 • HCL 81 – 20.12.2016 (2 MB)

  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind gospodărirea orașului Bolintin-Vale în domeniul igienizării, salubrizării locurilor publice și de protecție a mediului.

 • HCL 80 – 20.12.2016 (3 MB)

  Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale pe anul 2016.

 • HCL 79 – 20.12.2016 (6 MB)

  Hotărâre privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul fiscal 2017.

 • HCL 78 – 20.12.2016 (3 MB)

  Hotărâre privind alegerea în funcție de consilier în Consiliul Local al Orașului Bolintin-Vale, a d-lui Ioniță Adrian Daniel.

 • HCL 77 – 28.11.2016 (1022 kB)

  Hotărâre privind aprobarea parteneriatului între Orașul Bolintin-Vale și Programul ROMACT.

 • HCL 76 – 28.11.2016 (866 kB)

  Hotărâre privind desemnarea reprezentantului orașului Bolintin-Vale în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Iluminat public eficient”.

 • HCL 75 – 28.11.2016 (907 kB)

  Hotărâre privind desemnarea reprezentantului orașului Bolintin-Vale în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Management eficient pentru un județ curat”