• HCL 26 – 29.03.2018 (53 kB)

  privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al „Sălilor de sport” din orașul Bolintin-Vale

 • HCL 25 – 29.03.2018 (420 kB)

  Pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea ajutoarelor de urgență prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

 • HCL 24 – 29.03.2018 (524 kB)

  pentru aprobarea Regulamentului privind modul de executare a pedepsei penale sub formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii de către persoanele care au săvârşit infracţiuni, ca obligaţie stabilită de instanţa de judecată sau procuror

 • HCL 22 – 21.12.2018 (73 kB)

  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 3 din 19.01.2018pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii “Reabilitare, modernizare, extindere, echipare Grădiniţa nr. 1 Bolintin-Vale, judeţ Giurgiu ”

 • HCL 21 – 21.02.2018 (73 kB)

  Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 2 din 19.01.2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii “Reabilitare, modernizare, extindere, echipare Şcoala gimnazială nr. 1 Malu-Spart, oraş Bolintin-Vale, judeţ Giurgiu ”

 • HCL 20 – 20.02.2018 (105 kB)

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza Studiu de fezabilitate, aferente obiectivului de investiţii “Amenajare sensuri giratorii în intersecţiile străzii Republicii cu DJ 601 la km 14+488 şi străzii Republicii (DC 133) cu DJ 601, km 16+727, oraş Bolintin-Vale, judeţ Giurgiu” şi asocierea cu Consiliul Judeţean Giurgiu pentru realizarea investiţiei

 • HCL 19 – 20.02.2018 (60 kB)

  Privind aprobarea traseului de transport agregate minerale solicitat de SAMBY IMPEX SRL

 • HCL 18 – 20.02.2018 (129 kB)

  Privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Bolintin -Vale, Secţiunea – ALTE BUNURI, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Bolintin-Vale nr.26 din 20 mai 2002 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Bolintin-Vale

 • HCL 17 – 20.02.2018 (37 kB)

  Privind alegerea președintelui de ședință

 • HCL 16 – 20.02.2018 (233 kB)

  Privind atribuirea de denumire unor străzi din Orașul Bolintin-Vale și satele aferente

 • HCL 15 – 20.02.2018 (155 kB)

  privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Bolinti n-Vale, Secţiunea -Alte bunuri însuşit prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Bolintin-Vale nr.26 din 20 mai 2002 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al orașului Bolintin-Vale

 • HCL 14 – 20.02.2018 (927 kB)

  Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Bolintin-Vale şi al unităţilor subordonate, pe anul 2018 precum şi a listei obiectivelor de investiţii

 • HCL 13 – 31.01.2018 (63 kB)

  Privind emitere acord subtraversare drum de exploatare situat în Tarlaua 19 solicitat de de SC NBG SRL

 • HCL 12 – 31.01.2018 (73 kB)

  privind transformarea unor posturi din Statul de funcţii al Spitalului Orăşenesc Bolintin-Vale

 • HCL 11 – 31.01.2018 (559 kB)

  privind actualizarea Anexei 3 – „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Bolintin-Vale”, însuşită prin HCL nr. 26 din 20.05.2002 şi atestată prin HG nr. 968/2002

 • HCL 10 – 31.01.2018 (68 kB)

  privind schimbarea destinaţiei imobilului corp 2 „Şcoală veche” şi a terenului aferent în suprafaţă de 1750 mp, în scopul realizării lucrărilor de „ Restaurare-consolidare şi valorificare Şcoală veche în vederea amenajării Centrului multicultural Bolintin-Vale, judeţ Giurgiu” şi dezafectarea imobilului corp C1

 • HCL 9 – 31.01.2018 (119 kB)

  Privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi funcţiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Bolintin-Vale şi a serviciilor publice din subordinea Consiliului local începând cu data de 1 ianuarie 2018

 • HCL 8 – 31.01.2018 (96 kB)

  Privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Orașului Bolintin-Vale pentru anul școlar 2018-2019

 • HCL 7 – 31.01.2018 (63 kB)

  Privind prelungirea contractului de închiriere nr. 5690/30.04.2015 cu Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Giurgiu

 • HCL 6 – 31.01.2018 (59 kB)

  Privind retragerea comunei Adunații Copăceni din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „SĂNĂTATE ASIGURATĂ PRIN APĂ CURATĂ”

 • HCL 5 – 31.01.2018 (61 kB)

  Privind aprobarea aderării comunei Roata de Jos din județul Giurgiu la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ILUMINAT PUBLIC EFICIENT”

 • HCL 4 – 19.01.2018 (61 kB)

  Privind achiziționarea activului imobil – teren și construcții, proprietarea SC AGROMEC SA Bolintin-Vale, aflat în procedură de lichidare judiciară, situat în Oraș Bolintin-Vale, județ Giurgiu

 • HCL 3 – 19.01.2018 (85 kB)

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii “Reabilitare, modernizare, extindere, echipare Grădiniţa nr. 1 Bolintin-Vale, judeţ Giurgiu ”

 • HCL 2 – 19.01.2018 (90 kB)

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii “Reabilitare, modernizare, extindere, echipare Şcoala gimnazială nr. 1 Malu-Spart, oraş Bolintin-Vale, judeţ Giurgiu ”

 • HCL 1 – 08.01.2018 (58 kB)

  Privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar al secțiunii de dezvoltare cu excedentul secțiunii de funcționare în vederea stabilirii execuției bugetului local pe anul 2017

 • HCL 148 – 28.12.2017 (534 kB)

  Privind actualizarea Anexei 3 – „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Bolintin-Vale”, însuşită prin HCL nr. 26 din 20.05.2002 şi atestată prin HG nr. 968/2002

 • HCL 147 – 28.12.2017 (1 MB)

  Privind menținerea la nivelul anului anterior al taxelor și impozitelor locale pentru anul fiscal 2018

 • HCL 146 – 28.12.2017 (298 kB)

  Privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul IV al anului 2017

 • HCL 144 – 21.12.2017 (47 kB)

  privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Malu-Spart

 • HCL 143 – 21.12.2017 (64 kB)

  privind atribuirea în folosinţă gratuită, Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centru Judeţean Giurgiu, a spaţiului din incinta Complexului Comercial al Cooperaţiei de Consum Bolintin-Vale – etaj 2, situat în oraşul Bolintin-Vale, Str. Republicii nr. 1, Judeţul Giurgiu , proprietate publică a Oraşului Bolintin-Vale