• HCL 44 – 30.09.2016 (1 MB)

  Hotărâre privind acordarea titlului de ”Cetățean de onoare” al Orașului Bolintin-Vale, post mortem, domnilor Ion Carbarău și Constantin Carbarău.

 • HCL 43 – 30.09.2016 (1 MB)

  Hotărâre privind emiterea unui acord de principiu pentru realizarea unor investiții Alimentare cu energie electrică – record 20KW solicitatată de SC REWE PROJEKTWICKLUNG ROMÂNIA SRL – Magazin Penny Market.

 • HCL 42 – 30.09.2016 (5 MB)

  Hotărâre privind trecerea din domeniul public al orașului Bolintin-Vale în domeniul privat al orașului Bolintin-Vale a obiectivului ”Castel Apă” din cadrul Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale în vederea dezafectării.

 • HCL 41 – 30.09.2016 (2 MB)

  Hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale

 • HCL 40 – 30.09.2016 (1 MB)

  Hotărâre privind asigurarea pazei și protecției elevilor la unitățile de învățământ din orașul Bolintin-Vale, precum și la Spitalul Orășenesc Bolintin-Vale.

 • HCL 39 – 30.09.2016 (1 MB)

  Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului pentru eliberarea autorizației de funcționare pentru desfășurarea activităților comerciale în Orașul Bolintin-Vale.

 • HCL 38 – 30.09.2016 (1004 kB)

  Hotărâre privind aprobarea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Giurgiu – Zona de colectare 3 – Chiajna si contractului-cadru utilized în activitatea de salubrizare.

 • HCL 37 – 30.09.2016 (1 MB)

  Hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubrizare.

 • HCL 36 – 30.09.2016 (1 MB)

  Hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru aplicarea taxei speciale de salubrizare.

 • HCL 35 – 30.09.2016 (2 MB)

  Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale și actualizarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2016 și a bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor subordonate, Serviciul pentru Administrarea Domeniului Public și Spitalul Orășenesc Bolintin-Vale.

 • HCL 34 – 31.08.2016 (666 kB)

  Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.

 • HCL 33 – 31.08.2016 (1 MB)

  Hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar d-lui Vîlcu Ion, domiciliat în Orașul Bolintin-Vale, Sat Malu-Spart, Județ Giurgiu.

 • HCL 32 – 31.08.2016 (895 kB)

  Hotărâre privind acordarea unui sprjin financiar d-lui Mihai Ion, domiciliat în Orașul Bolintin-Vale, Sat Malu-Spart, Județ Giurgiu.

 • HCL 31 – 31.08.2016 (878 kB)

  Hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Asociației pentru Cultură și Tradiție Istorică Bolintineanu.

 • HCL 30 – 31.08.2016 (871 kB)

  Hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Asociației Creștine Sfântul Stelian Ocrotitorul Copiilor.