• HCL 112 – 31.10.2017 (115 kB)

  privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018

 • HCL 111 – 31.10.2017 (319 kB)

  privind aprobarea contului de execuție Bugetară pentru trimestrul III al anului 2017

 • HCL 110 – 31.10.2017 (63 kB)

  privind actualizarea Planului Urbanistic General și a Regulamentului local de urbanism al orașului Bolintin-Vale, județ Giurgiu

 • HCL 109 – 31.10.2017 (54 kB)

  privind ăncetarea mandatului de consilier local a doamnei Stoica Sofia Luminița

 • HCL 108 – 31.10.2017 (55 kB)

  privind validarea alegerii în funcția de consilier în Consiliul Local al orașului Bolintin-Vale, a domnului Gheorghiu Viorel

 • HCL 107 – 31.10.2017 (57 kB)

  privind validarea alegerii în funcția de consilier în Consiliul Local al orașului Bolintin-Vale, a doamnei Severin Nicoleta

 • HCL 106 – 31.10.2017 (36 kB)

  privind reorganizarea Comisiei de validare

 • HCL 105 – 11.10.2017 (2 MB)

  privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale și actualizarea listei de investiții pe anul 2017

 • HCL 104 – 11.10.2017 (660 kB)

  privind solicitarea avizului conform al Ministerului Educaţiei Naţionale în vederea schimbării destinaţiei imobilului corp 2 „Şcoală veche” în Centru multicultural şi şi trecerea in administrarea Consiliului Local a clădirilor CI şi C2

 • HCL 103 – 11.10.2017 (424 kB)

  privind actualizarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investiţiei Efîcientizarea Sistemului de Iluminat Public stradal şi Ambiental în oraşul Bolintin-Vale

 • HCL 102 – 11.10.2017 (378 kB)

  privind oportunitatea realizării proiectului transfrontalier „Green Hubs pentru transformarea comună şi responsabilă a resurselor naturale şi culturale în zone turistice şi de agrement durabile în regiunea transfrontalieră ” -‘Green Hubs for joint and responsible transformation of natural and cultural resources into sustainable tourist and recreational areas at the cross-border region – ROBG -472

 • HCL 101 – 11.10.2017 (314 kB)

  privind oportunitatea realizării proiectului transfrontalier ”Prevenirea eficientă a inundațiilor în zona transfrontalierp România-Bulgaria” – ”Construction of system for prevention and early warning of floods” – ROBG -473

 • HCL 100 – 11.10.2017 (452 kB)

  privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții : ”Extindere și amenajare imobil existent S+P în vederea construirii unui imobil de birouri administrative S+P+3E, oraș Bolintin-Vale, județ Giurgiu

 • HCL 99 – 11.10.2017 (512 kB)

  privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții : ”EXTINDERE REȚELE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE, ORAȘ BOLINTIN-VALE”

 • HCL 98 – 28.09.2017 (432 kB)

  privind rectidicarea bugetului de venituri li cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale pe anul 2017

 • HCL 97 – 28.09.2017 (387 kB)

  privind necesitatea actualizării indicatorilor economici al obiectivului de investiții ”Continuarea lucrărilor de execuție la extinderea Școlii Gimnaziale din sat Malu Spart. oraș Bolintin-Vale” și modificarea HCL nr. 8 din 13.02.2017

 • HCL 96 – 28.09.2017 (225 kB)

  privind acordarea unui srijin financiar d-nei Barbu Constanța domiciliată în Orașul Bolintin-Vale, str. Poarta Luncii, Județ Giurgiu

 • HCL 95 – 28.09.2017 (305 kB)

  privind aprobarea Statutului de funcții al Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale

 • HCL 94 – 28.09.2017 (305 kB)

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru dezmembrare teren intravilan având nr. cadastral 32467 în 6 loturi

 • HCL 93 – 28.09.2017 (337 kB)

  privind oportunitatea „asigurării calităţii serviciilor de educaţie prin dezvoltarea, modernizarea infrastructurii şi dotarea unităţilor de învăţământpreuniversitar cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente, precum şi dotările independente ”

 • HCL 92 – 28.09.2017 (299 kB)

  privind plata lucrărilor suplimentare aferente obiectivului de investiții ”Sală de sport cu tribună 180 de locuri în Orașul Bolintin-Vale, Județul Giurgiu

 • HCL 91 – 28.09.2017 (252 kB)

  privind ăncetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Neagu Rareș Cătălin

 • HCL 90 – 28.09.2017 (245 kB)

  privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Ioniță Adrian Daniel

 • HCL 89 – 31.08.2017 (2 MB)

  privind actualizarea listei de investiții a Orașului Bolintin-Vale pe anul 2017

 • HCL 88 – 31.08.2017 (554 kB)

  privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitașului orășenesc Bolintin-Vale și actualizarea listei de investiții aparținând acestei instituții, pe anul 2017

 • HCL 87 – 31.08.2017 (158 kB)

  privind alegerea președintelui de ședință

 • HCL 86 – 31.08.2017 (244 kB)

  privind aprobare Acord de reabilitate drum de exploatare

 • HCL 85 – 31.08.2017 (369 kB)

  privind scăderea din evidențele tehnico-operative a sumei de 849.135 lei reprezentând amenzi persoane decedate

 • HCL 84 – 31.08.2017 (246 kB)

  privind aprobarea aderării comunei Ogrezeni din județul Giurgiu la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”ILUMINAT PUBLIC EFICIENT”

 • HCL 83 – 31.08.2017 (270 kB)

  privind aprobarea obiectivului de investiții ”Extindere rețea distribuție gaze naturale de presiune redusă în orașul Bolintin-Vale, judeșul Giurgiu” și a indicatorilor tehnico-economici