• HCL 12 – 28.07.2016 (1 MB)

  Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consilliului Local al Orașului Bolintin-Vale în Consiliul de Administrație al Liceului tehnologic ”Dimitrie Bolintineanu”, respectiv în Consiliul de Administrație al Școlii gimnaziale nr.1, Bolintin-Vale precum și în Consiliul de Administrație al Școlii gimnaziale nr. 1, Malu-Spart

 • HCL 11 – 28.07.2016 (4 MB)

  Hotărâre privind aprobarea criteriilor, procedurilor și atribuțiilor specifice în vederea ocupării funcției de administrator public.

 • HCL 10 – 28.07.2016 (3 MB)

  Hotărâre privind actualizarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2016.

 • HCL 9 – 28.07.2016 (1 MB)

  Hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Orașului Bolintin-Vale

 • HCL 8 – 28.07.2016 (2 MB)

  Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin Vale, actualizarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2016 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local și aprobarea listei obiectivelor de investiții a Spitalului orășenesc Bolintin-Vale.

 • HCL 7 – 28.07.2016 (969 kB)

  Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al orașului Bolintin-Vale.

 • HCL 6 – 24.06.2016 (1 MB)

  Hotărâre privind aprobarea numărului și componenței comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

 • HCL 5 – 24.06.2016 (652 kB)

  Hotărâre privind alegerea primarului orașului Bolintin-Vale.

 • HCL 4 – 24.06.2016 (707 kB)

  Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

 • HCL 3 – 24.06.2016 (2 MB)

  Hotărâre privind constituirea Consiliului local al orașului Bolintin-Vale

 • HCL 2 – 24.06.2016 (2 MB)

  Hotărâre privind validarea mandatelor consilierilor în Consiliul Local al orașului Bolintin-Vale

 • HCL 1 – 24.06.2016 (807 kB)

  Hotărâre privind alegerea comisiei de validare.