• HCL 77 – 28.11.2016 (1022 kB)

  Hotărâre privind aprobarea parteneriatului între Orașul Bolintin-Vale și Programul ROMACT.

 • HCL 76 – 28.11.2016 (866 kB)

  Hotărâre privind desemnarea reprezentantului orașului Bolintin-Vale în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Iluminat public eficient”.

 • HCL 75 – 28.11.2016 (907 kB)

  Hotărâre privind desemnarea reprezentantului orașului Bolintin-Vale în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Management eficient pentru un județ curat”

 • HCL 74 – 28.11.2016 (883 kB)

  Hotărâre privind desemnarea reprezentantului orașului Bolintin-Vale în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Sănătate asigurată prin apă curată”

 • HCL 73 – 28.11.2016 (1 MB)

  Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale pe anul 2016.

 • HCL 72 – 28.11.2016 (801 kB)

  Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.

 • HCL 71 – 28.11.2016 (1022 kB)

  Hotărâre privind acordarea unor pachete cadou preșcolarilor și elevilor din învățământul primar și gimnazial, cu ocazia Crăciunului.

 • HCL 70 – 28.11.2016 (859 kB)

  Hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Asociației Creștine Sfântul Stelian Ocrotitorul Copiilor.

 • HCL 69 – 28.11.2016 (1 MB)

  Hotărâre privind modificarea unui post din Statul de funcții al Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale.

 • HCL 68 – 28.11.2016 (1 MB)

  Hotărâre privind introducerea în domeniul privat al localității a unui teren intravilan situat pe raza Orașului Bolintin-Vale, Județul Giurgiu.

 • HCL 67 – 28.11.2016 (1 MB)

  Hotărâre privind preluarea din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Justiției în domeniul public al orașului Bolintin-Vale și administrarea Consiliului Local Bolintin-Vale a imobilului situat în orașul Bolintin-Vale, Str. Stadionului, nr 5, Județul Giurgiu.

 • HCL 66 – 28.11.2016 (1 MB)

  Hotărâre privind preluarea din domeniul public al județului Giurgiu si administrarea Consiliului Județean Giurgiu în domeniul public al orașului Bolintin-Vale și administrarea Consiliului Local Bolintin-Vale a spațiului deținut de Județul Giurgiu în cadrul Complexului Comercial al Cooperației de Consum Bolintin-Vale situat în orașul Bolintin-Vale, Str. Republicii, nr. 1, Județul Giurgiu.

 • HCL 65 – 16.11.2016 (4 MB)

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației faza proiect tehnic, aferente obiectivului de investiții ”RESTAURARE-CONSOLIDARE SI VALORIFICARE ”ȘCOALA VECHE” ÎN VEDEREA AMENAJĂRII CENTRULUI MULTICULTURAL BOLINTIN-VALE, JUDEȚ GIURGIU

 • HCL 64 – 16.11.2016 (3 MB)

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației faza D.A.L.I., aferente obiectivului de investiții ”RESTAURARE-CONSOLIDARE SI VALORIFICARE ”ȘCOALA VECHE” ÎN VEDEREA AMENAJĂRII CENTRULUI MULTICULTURAL BOLINTIN-VALE, JUDEȚ GIURGIU”

 • HCL 63 – 31.10.2016 (7 MB)

  Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale și actualizarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2016 și a bugetului de venituri și cheltuieli al ”Serviciul pentru Administrarea Domeniului Public”

 • HCL 62 – 31.10.2016 (906 kB)

  Hotărâre privind schimbarea amplasamentului toaletei publice prevăzut în zona centrală a Orașului Bolintin-Vale.

 • HCL 61 – 31.10.2016 (980 kB)

  Hotărâre privind stabilirea normativului propriu de cheltuieli privind consumul lunar de carburanți pentru autoturismele aflate în dotarea Orașului Bolintin-Vale.

 • HCL 60 – 31.10.2016 (905 kB)

  Hotărâre privind înființarea Serviciului Poliția Locală Bolintin-Vale.

 • HCL 59 – 31.10.2016 (1 MB)

  Hotărâre privind înregistrarea Primăriei orașului Bolintin-Vale în Sistemul Național Electronic de Plată Online a Taxelor și Impozitelor utilizând cardul bancar.

 • HCL 58 – 31.10.2016 (1 MB)

  Hotărâre privind aprobarea închirierii, în condițiile legii, a unui teren de 4mp din domeniul public al localității.

 • HCL 57 – 31.10.2016 (1 MB)

  Hotărâre privind ocuparea definitivă a unor suprafețe de teren din domeniul public al localității, pentru executarea lucrărilor de alimentare cu energie electrică, punct de lucru SC BEST HR SOLUTIONS SRL.

 • HCL 56 – 31.10.2016 (3 MB)

  Hotărâre privind constituirea Consiliului de Administrație al Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale.

 • HCL 55 – 31.10.2016 (1 MB)

  Hotărâre privind înființarea unor posturi contractuale la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Bolintin-Vale precum și transformarea unui post contractual.

 • HCL 54 – 31.10.2016 (905 kB)

  Hotărâre privind instituirea taxei pentru inchiriere spații pentru producție, service și depozitare.

 • HCL 53 – 31.10.2016 (2 MB)

  Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale și actualizarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2016.

 • HCL 52 – 31.10.2016 (852 kB)

  Hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Pintilie Adrian Gabriel.

 • HCL 51 – 31.10.2016 (3 MB)

  Hotărâre privind alegerea în funcție de consilier local în Consiliul Local al Orașului Bolintin-Vale, a d-nei Goia Mariana.

 • HCL 50 – 30.09.2016 (3 MB)

  Hotărâre privind asocierea Orașului Bolintin-Vale cu Comuna Bolintin-Deal în vederea realizării obiectivului ”Achiziționare și instalare cinci centrale termice la Spitalul Orășenesc Bolintin-Vale”

 • HCL 49 – 30.09.2016 (1 MB)

  Hotărâre privind schimbarea destinației corp C2 – din Școală în Centru Multicultural, la Școala gimnazială nr. 1, oraș Bolintin-Vale, jud. Giurgiu.

 • HCL 48 – 30.09.2016 (1 MB)

  Hotărâre privind trecerea din domeniul public al orașului Bolintin-Vale în domeniul privat al orașului Bolintin-Vale a obiectivului Corp C1 – construcții anexă (atelier ruină) la Școala Gimnazială nr 1 Bolintin-Vale în vederea desființării.