• HCL 58 – 28.06.2017 (177 kB)

  privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Bolintin-Vale I

 • HCL 57 – 28.06.2017 (452 kB)

  privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al orașului Bolintin-Vale pe anul 2017

 • HCL 56 – 28.06.2017 (249 kB)

  privind aprobarea Statutului de funcții al Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale

 • HCL 55 – 28.06.2017 (197 kB)

  privind prelungirea dreptului de folosință gratuită acordat Inspectoratului de Stat în Construcții asupra unui săațiu din incinta corpului II al primăriei Bolintin-Vale, proprietate publică a Orașului Bolintin-Vale

 • HCL 54 – 28.06.2017 (274 kB)

  privind modificarea și aprobarea Organigramei, a Statutului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului orașului Bolintin-vale și serviciilor din subordinea Consiliului local al orașului Bolintin-Vale

 • HCL 53 – 28.06.2017 (207 kB)

  privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al localității a unui teren intravilan situat pe raza Orașului Bolintin-Vale, Județul Giurgiu

 • HCL 52 – 28.06.2017 (238 kB)

  privind însușirea Raportului de evaluare – Studiu de piață, întocmit de SC EXPERT GRUP STÎNGĂ SRL, în vederea achiziționării de către orașul Bolintin-Vale a unui teren intravilan, pentru construirea unei piețe agroalimentare

 • HCL 51 – 28.06.2017 (230 kB)

  privind însușirea Raportului de aaluare- Studiu de piață întocmit de SC EXPERT GRUP STÎNGĂ SRL în vederea achiziționării de către orașul Bolintin-Vale de teren intravilan, pentru construirea unei baze sportive în satul Crivina

 • HCL 50 – 25.05.2017 (902 kB)

  privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale și actualizarea listei de investiții pe anul 2017

 • HCL 49 – 25.05.2017 (186 kB)

  privind aprobarea Planului Local de Acțiune pentru Comunitățile de Romi de pe raza orașului Bolintin-Vale pentru perioada 2017-2020

 • HCL 48 – 25.05.2017 (140 kB)

  privind alegerea președintelui de ședință

 • HCL 47 – 25.05.2017 (204 kB)

  privind atribuirea în folosință gratuită Asociației Club Sportiv “F.C. Bolintin-Malu Spart 2017” a unui spa’iu de proprietate public[ a Orașului Bolintin-Vale pentru funcționarea sediului social al asociației sportive

 • HCL 46 – 25.05.2017 (185 kB)

  privind acordarea unui sprijin financiar d-nei Dan Milica pentru editarea unei publicații

 • HCL 45 – 25.05.2017 (187 kB)

  privind acordarea unui sprijin financiar Asociației Creștine Sfântul Stelian Ocrotitorul Copiilor

 • HCL 44 – 25.05.2017 (184 kB)

  privind acordarea unui sprijin financiar Asociației pentru Cultură și Tradiție Istorică Bolintineanu – Bolintin-Vale

 • HCL 43 + anexă – 25.05.2017 (344 kB)

  privind introducerea în domeniul privat al localității a unui teren intravilan situat pe raza orașului Bolintin-Vale, Județul Giurgiu.

 • HCL 42 – 28.04.2017 (256 kB)

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru “Construire clăditi cu destinația de spații depozitare, birouri, locuințe, garaje, utilități și împrejmuire”, situat în intravilanul Orașului Bolintin-Vale, Str.Palanca, Județul Giurgiu nr. cadastral 1985, CF 32905 beneficiar S.C. RICAMBI BIFARO S.R.L

 • HCL 41 – 28.04.2017 (903 kB)

  Privind aprobarea de execuție bugetară pentru trimestul I al anului 2017.

 • HCL 40 – 28.04.2016 (2 MB)

  Privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Bolintin-Vale și al instituțiilor publice locale pe anul 2016.

 • HCL 39 – 20.04.2017 (238 kB)

  Privind acordarea unei împuterniciri în vederea semnării contractului de vânzare-cumpărare pentru bunurile adjudecate prin licitație publică.

 • HCL 38 – 20.04.2017 (236 kB)

  Privind aprobarea achiziției unor suprafețe de teren și trecerea acestora în domeniul public al orașului Bolintin-Vale În vederea înființării unei baze sportive.

 • HCL 37 – 20.04.2017 (230 kB)

  Privind aprobarea achiziției directe a imobilului clădire-parter – proprietatea d-lui Jianu Metodie și a raportului de evaluare.

 • HCL 36 – 20.04.2017 (246 kB)

  Privind aprobarea achiziției directe a imobilului proprietatea d-lui Marin Alexandru și a raportului de evaluare.

 • HCL 35 – 20.04.2017 (215 kB)

  Privind aprobarea Normelor procedurale interne pentru achiziționarea de imobile și terenuri de către U.A.T. Bolintin-Vale.

 • HCL 34 – 20.04.2017 (223 kB)

  Privind aprobarea, de principiu, pentru asocierea în participațiune dintre Consiliul Local Bolintin-Vale și Consiliul Județean Giurgiu în vederea amenajării unor sensuri giratorii în orașul Bolintin-Vale și întocmirea studiului de fezabilitate.

 • HCL 33 – 30.03.2017 (223 kB)

  Privind aprobarea închirierii unui teren din domeniul public al localității pentru organizare de șantier în vederea lucrărilor “Reabilitare DJ 601 Bolintin Deal- Bolintin-Vale – Malu Spart, km 9+500, km 13+000, 21+000, 11.000”.

 • HCL 32 – 30.03.2017 (303 kB)

  Privind achiziționarea terenului arabil intravilan aflat în vânzare prin licitație publică, S.C. AGROMEC SABARUL S.R.L. situat în oraș Bolintin-Vale, județul Giurgiu

 • HCL 31 – 30.03.2017 (312 kB)

  Privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local nr. 49 din 30.09.2016

 • HCL 30 – 30.03.2017 (387 kB)

  Privind ocuparea în mod temporar și definitiv a unor supreafețe de teren din domeniul public al orașului Bolintin-Vale, pentru realizarea lucrprilor de alimentare cu energie electrică a punctului de lucru S.C. ALL FOUR TRUCKS S.R.L.

 • HCL 29 – 30.03.2017 (226 kB)

  Privind inițierea demersurilor în vederea achiziției unui imobil