• HCL 42 – 30.09.2016 (5 MB)

  Hotărâre privind trecerea din domeniul public al orașului Bolintin-Vale în domeniul privat al orașului Bolintin-Vale a obiectivului ”Castel Apă” din cadrul Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale în vederea dezafectării.

 • HCL 41 – 30.09.2016 (2 MB)

  Hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale

 • HCL 40 – 30.09.2016 (1 MB)

  Hotărâre privind asigurarea pazei și protecției elevilor la unitățile de învățământ din orașul Bolintin-Vale, precum și la Spitalul Orășenesc Bolintin-Vale.

 • HCL 39 – 30.09.2016 (1 MB)

  Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului pentru eliberarea autorizației de funcționare pentru desfășurarea activităților comerciale în Orașul Bolintin-Vale.

 • HCL 38 – 30.09.2016 (1004 kB)

  Hotărâre privind aprobarea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Giurgiu – Zona de colectare 3 – Chiajna si contractului-cadru utilized în activitatea de salubrizare.

 • HCL 37 – 30.09.2016 (1 MB)

  Hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubrizare.

 • HCL 36 – 30.09.2016 (1 MB)

  Hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru aplicarea taxei speciale de salubrizare.

 • HCL 35 – 30.09.2016 (2 MB)

  Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale și actualizarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2016 și a bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor subordonate, Serviciul pentru Administrarea Domeniului Public și Spitalul Orășenesc Bolintin-Vale.

 • HCL 34 – 31.08.2016 (666 kB)

  Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.

 • HCL 33 – 31.08.2016 (1 MB)

  Hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar d-lui Vîlcu Ion, domiciliat în Orașul Bolintin-Vale, Sat Malu-Spart, Județ Giurgiu.

 • HCL 32 – 31.08.2016 (895 kB)

  Hotărâre privind acordarea unui sprjin financiar d-lui Mihai Ion, domiciliat în Orașul Bolintin-Vale, Sat Malu-Spart, Județ Giurgiu.

 • HCL 31 – 31.08.2016 (878 kB)

  Hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Asociației pentru Cultură și Tradiție Istorică Bolintineanu.

 • HCL 30 – 31.08.2016 (871 kB)

  Hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Asociației Creștine Sfântul Stelian Ocrotitorul Copiilor.

 • HCL 29 – 31.08.2016 (2 MB)

  Hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și a Regulamentului Local de urbanism aferent – P.U.Z pentru construire magazin Penny Market și magazine cu produse din carne și brânzeturi, accese auto și pietonale, trotuare, amenajări exterioare…, oraș Bolintin Vale, strada Partizani, nr. 19-21, județ Giurgiu, nr. cad. 33069.

 • HCL 28 – 31.08.2016 (1 MB)

  Hotărâre privind acordarea avizului de principiu pentru concesionarea unui teren din domeniul public al localității în vederea înființării unei autogări pe raza orașului Bolintin-Vale.

 • HCL 27 – 31.08.2016 (888 kB)

  Hotărâre privind amplasarea unei toalete publice în zona centrală a orașului Bolintin-Vale.

 • HCL 26 – 31.08.2016 (1 MB)

  Hotărâre privind amenajare parc pentru copii în satul Malu-Spart, oraș Bolintin-Vale, județul Giurgiu.

 • HCL 25 – 31.08.2016 (1 MB)

  Hotărâre – achiziționare teren în vederea amenajării unui teren de sport cu gazon sintetic în satul Crivina, oraș Bolintin-Vale, județul Giurgiu

 • HCL 24 – 31.08.2016 (829 kB)

  Hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului ”Cetățean de onoare” al orașului Bolintin-Vale, județul Giurgiu.

 • HCL 23 – 31.08.2016 (2 MB)

  Hotărâre privind introducerea în domeniul privat al localității a unor terenuri intravilane situate pe raza Orașului Bolintin-Vale, Județul Giurgiu.

 • HCL 22 – 31.08.2016 (930 kB)

  Hotărâre privind aprobarea aderării orașului Bolintin-Vale la Asociația Orașelor din România (AOR) și plata cotizației către AOR

 • HCL 21 – 31.08.2016 (2 MB)

  Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale pe anul 2016.

 • HCL 20 – 28.07.2016 (1 MB)

  Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Orașului Bolintin-Vale în comisia de recepție a lucrărilor.

 • HCL 19 – 28.07.2016 (3 MB)

  Hotărâre privind actualizarea indicatorilor economici și asigurării cofinanțării obiectivului de investiții ”Înființare sistem de alimentare cu apă în Malu-Spart și Suseni, Oraș Bolintin-Vale.

 • HCL 18 – 28.07.2016 (1 MB)

  Hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar unor persoane din Orașul Bolintin-Vale, Județul Giurgiu.

 • HCL 17 – 28.07.2016 (924 kB)

  Hotărâre privind aprobarea achiziționării unui autoturism nou pentru deservirea Primăriei Orașului Bolintin-Vale.

 • HCL 16 – 28.07.2016 (963 kB)

  Hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local nr 33 / 30.05/2013 referitoare la închirierea unui teren din domeniul public al localității.

 • HCL 15 – 28.07.2016 (1 MB)

  Hotărâre privind aprobarea realizării investiției ”Pod peste râul Sabar, în satul Crivina” și întocmirea documentațiilor tehnico-economice în vederea executării investiției.

 • HCL 14 – 28.07.2016 (1 MB)

  Hotărâre privind aprobarea realizării investiției ”Reabilitare și extindere clădire administrativă” și întocmirea documentațiilor tehnico-economice în vederea executării investiției.

 • HCL 13 – 28.07.2016 (1 MB)

  Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale