• HCL 8 – 28.07.2016 (2 MB)

  Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin Vale, actualizarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2016 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local și aprobarea listei obiectivelor de investiții a Spitalului orășenesc Bolintin-Vale.

 • HCL 7 – 28.07.2016 (969 kB)

  Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al orașului Bolintin-Vale.

 • HCL 6 – 24.06.2016 (1 MB)

  Hotărâre privind aprobarea numărului și componenței comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

 • HCL 5 – 24.06.2016 (652 kB)

  Hotărâre privind alegerea primarului orașului Bolintin-Vale.

 • HCL 4 – 24.06.2016 (707 kB)

  Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

 • HCL 3 – 24.06.2016 (2 MB)

  Hotărâre privind constituirea Consiliului local al orașului Bolintin-Vale

 • HCL 2 – 24.06.2016 (2 MB)

  Hotărâre privind validarea mandatelor consilierilor în Consiliul Local al orașului Bolintin-Vale

 • HCL 1 – 24.06.2016 (807 kB)

  Hotărâre privind alegerea comisiei de validare.