• HCL 14 – 28.02.2017 (1 MB)

  Privind achiziționare teren în vederea construirii unei piețe agroalimentare în orașul Bolntin-Vale, județul Giurgiu

 • HCL 13 – 28.02.2017 (1 MB)

  Privind achiziționarea unui teren în suprafață de 878 mp, având nr. cadastral 33262 situat în orașul Bolintin-Vale, județul Giurgiu

 • HCL 12 – 13.02.2017 (1 MB)

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții : „ÎNFIINȚARE SISTEM DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITĂȚILE MALU-SPART ȘI SUSENI, ORAȘ BOLINTIN-VALE”

 • HCL 11 – 13.02.2017 (2 MB)

  Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții : „ÎNFIINȚARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN LOCALITATEA CRIVINA, ORAȘ BOLINTIN-VALE”

 • HCL 10 – 13.02.2017 (2 MB)

  Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții : „EXTINDERE REȚELE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE, ORAȘ BOLINTIN-VALE”

 • HCL 9 – 13.02.2017 (2 MB)

  Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții : „TÂRG SĂPTĂMÂNAL, ORAȘ BOLINTIN-VALE”

 • HCL 8 – 13.02.2017 (2 MB)

  Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții : „Continuarea lucrărilor de execuție la extinderea Școlii gimnaziale din sat Malu-Spart, oraș Bolintin-Vale”

 • HCL 7 – 13.02.2017 (3 MB)

  Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții : „RESTAURARE-CONSOLIDARE ȘI VALORIFICARE „ȘCOALA VECHE” ÎN VEDEREA AMENAJĂRII CENTRULUI MULTICULTURAL BOLINTIN-VALE, JUDEȚ GIURGIU”

 • HCL 6 – 13.02.2017 (1 MB)

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Extindere și supraetajare imobil existent S+P în vederea construirii unui imobil de birouri administrativ S+P+3E, oraș Bolintin-Vale, județ Giurgiu”

 • HCL 5 – 13.02.2017 (1 MB)

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții : „POD RUTIER PESTE RÂUL SABAR, SAT CRIVINA, ORAȘ BOLINTIN-VALE, JUDEȚ GIURGIU”

 • HCL 4 – 26.01.2017 (1 MB)

  Privind aprobarea Statutului de funcții al Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale

 • HCL 3 – 26.01.2017 (6 MB)

  Privind aprobarea propunerilor de cheltuieli de natura investițiilor pentru anul 2017 la nivelul Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale și asigurarea cofinanțării

 • HCL 2 – 26.01.2017 (1 MB)

  Privind schimbarea destinației imobilului situat în oraș Bolintin-Vale, sat Malu-Spart, jud. Giurgiu, din Cămin cultural Malu Spart în Sală de sport și Grădiniță Malu Spart

 • HCL 88 – 20.12.2016 (6 MB)

  Hotărâre privind aprobarea Propunerilor de cheltuieli de natură investițională pentru anul 2017 la nivelul Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale și asigurarea cofinanțării.

 • HCL 87 – 20.12.2016 (3 MB)

  Hotărâre privind stabilirea redevenței pentru imobilele concesionate în care funcționează cabinetele medicale.

 • HCL 86 – 20.12.2016 (1 MB)

  Hotărâre privind aprobarea sumelor necesare derulării proiectului Parteneriat transfrontalier între Orașul Bolintin-Vale și Municipiul Strazhitsa în vederea îmbunătățirii sistemului decizional – Rânduri de poduri și porți – ROBG, precum și pentru stabilirea pozițiilor necesare implementării proiectului.

 • HCL 85 – 20.12.2016 (4 MB)

  Hotărâre privind aprobarea asocierii în participațiune dintre Consiliul Local Bolintin-Vale și Consiliul Județean Giurgiu în vederea realizării serviciilor de deszăpezire pe drumuri județene și drumuri de interes local, în iarna 2016-2017.

 • HCL 84 – 20.12.2016 (937 kB)

  Hotărâre privind aprobarea aderării orașului Bolintin-Vale la Patronatul Serviciilor Publice din România și plata taxei de înscriere și a cotizației anuale.

 • HCL 83 – 20.12.2016 (1 MB)

  Hotărâre privind preluarea din domeniul public al județului Giurgiu și administrarea Consiliului Județului Giurgiu în domeniul public al orașului Bolintin-Vale și administrarea Consiliului Local Bolintin-Vale a terenului aferent Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale situat în Comuna Bolintin-Deal, Județul Giurgiu.

 • HCL 82 – 20.12.2016 (2 MB)

  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind ocuparea temporară a domeniului public și privat în orașul Bolintin-Vale și modalitatea de încasare a taxei aferente ocupării.

 • HCL 81 – 20.12.2016 (1 MB)

  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind gospodărirea orașului Bolintin-Vale în domeniul igienizării, salubrizării locurilor publice și de protecție a mediului.

 • HCL 80 – 20.12.2016 (2 MB)

  Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale pe anul 2016.

 • HCL 79 – 20.12.2016 (6 MB)

  Hotărâre privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul fiscal 2017.

 • HCL 78 – 20.12.2016 (2 MB)

  Hotărâre privind alegerea în funcție de consilier în Consiliul Local al Orașului Bolintin-Vale, a d-lui Ioniță Adrian Daniel.

 • HCL 77 – 28.11.2016 (1022 kB)

  Hotărâre privind aprobarea parteneriatului între Orașul Bolintin-Vale și Programul ROMACT.

 • HCL 76 – 28.11.2016 (866 kB)

  Hotărâre privind desemnarea reprezentantului orașului Bolintin-Vale în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Iluminat public eficient”.

 • HCL 75 – 28.11.2016 (907 kB)

  Hotărâre privind desemnarea reprezentantului orașului Bolintin-Vale în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Management eficient pentru un județ curat”

 • HCL 74 – 28.11.2016 (883 kB)

  Hotărâre privind desemnarea reprezentantului orașului Bolintin-Vale în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Sănătate asigurată prin apă curată”

 • HCL 73 – 28.11.2016 (1 MB)

  Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale pe anul 2016.