• HCL 25 – 15.03.2017 (2 MB)

  Privind aprobarea realizării investiției : „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA STRĂZILOR, AMENAJAREA PISTELOR DE BICICLIȘTI ȘI TROTUARELOR, CU ÎNFIINȚARE CANALIZAȚIE SUBTERANĂ PENTRU CABLURI ÎN ORAȘUL BOLINTIN-VALE, JUDEȚUL GIURGIU – ETAPA – II ” și a indicatorilor tehnico-economici.

 • HCL 24 – 15.03.2017 (2 MB)

  Privind aprobarea realizării investiției : „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA STRĂZILOR, AMENAJAREA PISTELOR DE BICICLIȘTI ȘI TROTUARELOR, CU ÎNFIINȚARE CANALIZAȚIE SUBTERANĂ PENTRU CABLURI ÎN ORAȘUL BOLINTIN-VALE, JUDEȚUL GIURGIU – ETAPA – I” și a indicatorilor tehnico-economici

 • HCL 23 – 15.03.2017 (3 MB)

  Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții : „ÎNFIINȚARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITĂȚILE MALU-SPART ȘI SUSENI, ORAȘ BOLINTIN-VALE”

 • HCL 22 – 28.02.2017 (1 MB)

  Privind atribuirea în folosință gratuită Asociației Grup Sportiv ” F.C. Bolintin-Malu Spart 2017″, a stadionului orășenesc Bolintin-Vale, proprietare publică a Orașului Bolintin-Vale

 • HCL 21 – 28.02.2017 (1 MB)

  Privind inițierea demersurilor în vederea achiziției unui imobil și a terenului aferent acestuia

 • HCL 20 – 28.02.2017 (1 MB)

  Privind aprobarea „Regulamentului privind modul de utilizare al microbuzelor de transport școlar”

 • HCL 19 – 28.02.2017 (658 kB)

  Privind alegerea președintelui de ședință

 • HCL 18 – 28.02.2017 (3 MB)

  privind ocuparea în mod temporar și definitiv a unor suprafețe de teren din domeniul public al orașului Bolintin-Vale, pentru realizarea lucrărilor de alimentare cu energie electrică imobil de locuit situat în oraș Bolintin-Vale, Str. Viitorului nr. 55A, județul Giurgiu, beneficiar Niculae Florin

 • HCL 17 – 28.02.2017 (2 MB)

  Privind transformarea unor posturi din Statutul de funcții al Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale

 • HCL 16 – 28.02.2017 (1 MB)

  Privind prelungirea contracrului de închiriere nr. 5690/30.04.2015 încheiat cu Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Giurgiu

 • HCL 15 – 28.02.2017 (2 MB)

  Privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Orașului Bolintin-Vale pentru anul școlar 2017-2018

 • HCL 14 – 28.02.2017 (1 MB)

  Privind achiziționare teren în vederea construirii unei piețe agroalimentare în orașul Bolntin-Vale, județul Giurgiu

 • HCL 13 – 28.02.2017 (1 MB)

  Privind achiziționarea unui teren în suprafață de 878 mp, având nr. cadastral 33262 situat în orașul Bolintin-Vale, județul Giurgiu

 • HCL 12 – 13.02.2017 (1 MB)

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții : „ÎNFIINȚARE SISTEM DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITĂȚILE MALU-SPART ȘI SUSENI, ORAȘ BOLINTIN-VALE”

 • HCL 11 – 13.02.2017 (2 MB)

  Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții : „ÎNFIINȚARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN LOCALITATEA CRIVINA, ORAȘ BOLINTIN-VALE”

 • HCL 10 – 13.02.2017 (2 MB)

  Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții : „EXTINDERE REȚELE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE, ORAȘ BOLINTIN-VALE”

 • HCL 9 – 13.02.2017 (2 MB)

  Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții : „TÂRG SĂPTĂMÂNAL, ORAȘ BOLINTIN-VALE”

 • HCL 8 – 13.02.2017 (2 MB)

  Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții : „Continuarea lucrărilor de execuție la extinderea Școlii gimnaziale din sat Malu-Spart, oraș Bolintin-Vale”

 • HCL 7 – 13.02.2017 (3 MB)

  Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții : „RESTAURARE-CONSOLIDARE ȘI VALORIFICARE „ȘCOALA VECHE” ÎN VEDEREA AMENAJĂRII CENTRULUI MULTICULTURAL BOLINTIN-VALE, JUDEȚ GIURGIU”

 • HCL 6 – 13.02.2017 (1 MB)

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Extindere și supraetajare imobil existent S+P în vederea construirii unui imobil de birouri administrativ S+P+3E, oraș Bolintin-Vale, județ Giurgiu”

 • HCL 5 – 13.02.2017 (1 MB)

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții : „POD RUTIER PESTE RÂUL SABAR, SAT CRIVINA, ORAȘ BOLINTIN-VALE, JUDEȚ GIURGIU”

 • HCL 4 – 26.01.2017 (1 MB)

  Privind aprobarea Statutului de funcții al Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale

 • HCL 3 – 26.01.2017 (6 MB)

  Privind aprobarea propunerilor de cheltuieli de natura investițiilor pentru anul 2017 la nivelul Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale și asigurarea cofinanțării

 • HCL 2 – 26.01.2017 (1 MB)

  Privind schimbarea destinației imobilului situat în oraș Bolintin-Vale, sat Malu-Spart, jud. Giurgiu, din Cămin cultural Malu Spart în Sală de sport și Grădiniță Malu Spart

 • HCL 88 – 20.12.2016 (6 MB)

  Hotărâre privind aprobarea Propunerilor de cheltuieli de natură investițională pentru anul 2017 la nivelul Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale și asigurarea cofinanțării.

 • HCL 87 – 20.12.2016 (3 MB)

  Hotărâre privind stabilirea redevenței pentru imobilele concesionate în care funcționează cabinetele medicale.

 • HCL 86 – 20.12.2016 (1 MB)

  Hotărâre privind aprobarea sumelor necesare derulării proiectului Parteneriat transfrontalier între Orașul Bolintin-Vale și Municipiul Strazhitsa în vederea îmbunătățirii sistemului decizional – Rânduri de poduri și porți – ROBG, precum și pentru stabilirea pozițiilor necesare implementării proiectului.

 • HCL 85 – 20.12.2016 (4 MB)

  Hotărâre privind aprobarea asocierii în participațiune dintre Consiliul Local Bolintin-Vale și Consiliul Județean Giurgiu în vederea realizării serviciilor de deszăpezire pe drumuri județene și drumuri de interes local, în iarna 2016-2017.