• HCL 35 din 13.04.2020 (86 kB)

  HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 26 din 27.03.2019 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului Bolintin-Vale a imobilului reprezentând fostul sediu al Judecătoriei Bolintin-Vale înscris în cartea funciară a localității cu nr. 33386 și întocmirea documentațiilor necesare în vederea desființării

 • HCL 34 din 13.04.2020 (65 kB)

  HOTĂRÂRE privind numirea persoanei care va ține Registrul datoriei publice locale și Registrul de evidenta a garanțiilor locale a UAT orașul Bolintin-Vale

 • HCL 33 din 13.04.2020 (75 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu pentru realizarea investiției ”Construire Spațiu Comercial cu destinația Service Auto și Vulcanizare, utilități, împrejmuire” solicitat de Apostoiu Florian ”

 • HCL 32 din 13.04.2020 (69 kB)

  HOTĂRÂRE privind folosirea Domeniului Public de către S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A. reprezentată prin SC MWM GAS & ENERGY SRL, beneficiar SC PAN DAVID JCL SRL pentru alimentare cu energie electrică spațiu comercial în localitatea Malu-Spart

 • HCL 31 din 13.04.2020 (71 kB)

  HOTĂRÂRE privind folosirea Domeniului Public de către S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A. reprezentată prin SC MWM GAS & ENERGY SRL, beneficiar SC BALLROOM SAGA SRL pentru alimentare cu energie electrică salon evenimente în orașul Bolintin-Vale

 • HCL 30 din 13.04.2020 (69 kB)

  HOTĂRÂRE privind folosirea Domeniului Public de către S.C. E – DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A. pentru lucrarea 913/51859 ”Modenizare LEA 0,4 kV aferentă PTA 1199 Suseni” Unitatea Operativă Bolintin

 • HCL 29 din 13.04.2020 (71 kB)

  HOTĂRÂRE privind folosirea Domeniului Public de către S.C. E – DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A. pentru lucrarea 913/51858 ”Modenizare LEA 0,4 kV aferentă PTA 1196 Malu Spart” Unitatea Operativă Bolintin

 • HCL 28 din 13.04.2020 (70 kB)

  HOTĂRÂRE privind folosirea Domeniului Public de către S.C. E – DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A. . . pentru lucrarea 913/51857 ”Modenizare LEA 0,4 kV aferentă PTA 1195 Malu Spart” Unitatea Operativă Bolintin

 • HCL 27 din 13.04.2020 (71 kB)

  HOTĂRÂRE privind folosirea Domeniului Public de către S.C. E – DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A. pentru lucrarea 913/51862 ”Modenizare LEA 0,4 kV aferentă PTA 1363 Malu Spart” Unitatea Operativă Bolintin

 • HCL 26 din 13.04.2020 (72 kB)

  HOTĂRÂRE privind folosirea Domeniului Public de către S.C. E – DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A. pentru lucrarea 913/51860 ”Modenizare LEA 0,4 kV aferentă PTA 1478 Malu Spart” Unitatea Operativă Bolintin

 • HCL 25 din 13.04.2020 (691 kB)

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale și actualizarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2020

 • HCL 24 din 13.04.2020 (250 kB)

  HOTĂRÂRE privind asocierea Orașului Bolintin-Vale cu Comuna Bolintin-Deal pentru susținerea financiară a Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale în vederea achiziționării de materiale sanitare, echipamente de protecție, dezinfectanți precum și alte materiale de strictă necesitate

 • Proces-verbal sedinta extraordinara a Consiliului Local 13.04.2020 (459 kB)

  PROCES VERBAL Încheiat azi 13 aprilie 2020 în ședința extraordinară a Consiliului Local Bolintin Vale

 • HCL 23 din 17.03.2020 (48 kB)

  HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință

 • HCL 22 din 17.03.2020 (69 kB)

  HOTĂRÂRE prelungirea dreptului de folosință gratuită acordat Inspectoratului de Jandarmi Județean Giurgiu a unui spațiu in incinta corpului II al Primăriei Bolintin-Vale, proprietate publică a Orașului Bolintin-Vale

 • HCL 21 din 17.03.2020 (89 kB)

  HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 20 din 20.02.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentațieifaza Studiu de fezabilitate, aferente obiectivului de investiîii ”Amenajare sensuri giratorii în intersectiile străzii Republicii cu DJ 601 la km 14+488 și străzii Republicii (DC 133) cu DJ 601, km 16+727, oraș Bolintin-Vale, județ Giurgiu ”

 • HCL 20 din 17.03.2020 (79 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale

 • HCL 19 din 17.03.2020 (116 kB)

  HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico economici și aprobarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții ”Extindere și supraetajare imobil existent S+P în vederea construirii unui imobil de birouri administrative S+P+3E, oraș Bolintin- Vale, județ Giurgiu”

 • HCL 18 din 17.03.2020 (110 kB)

  HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico economici și aprobarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții ”Înfiintare sistem de alimentare cu apa în localitatile Malu Spart și Suseni, oraș Bolintin-Vale, judetul Giurgiu”

 • HCL 17 din 17.03.2020 (96 kB)

  HOTĂRÂRE privind însușirea Rapoartelor de evaluare a proprietății imobiliare, întocmite de evaluator autorizat ing. Urda Gheorghe, având ca obiect estimare redevență minimă cabinete medicale concesionate

 • HCL 16 din 17.03.2020 (77 kB)

  HOTĂRÂRE privind constituirea și utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat din anii precedenți pentru anul 2020

 • HCL 15 din 28.02.2020 (93 kB)

  Hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local nr. 98 din 16.09.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare, extindere, echipare Școala gimnazială nr. I Malu Saprt, oraș Bolinrin-Vale, jud. Giurgiu”.

 • HCL 14 din 28.02.2020 (2 MB)

  Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Bolintin-Vale și al unităților subordinate, pe anul 2020 precum și a listei obiectivelor de investiții

 • Proces-verbal sedinta extraordinara a Consiliului Local 17.03.2020 (339 kB)

  PROCES VERBAL Încheiat azi 17 martie 2020 în ședința extraordinară a Consiliului Local Bolintin Vale

 • Proces-verbal sedinta extraordinara a Consiliului Local 28.02.2020 (237 kB)

  PROCES VERBAL Încheiat azi 28 februarie 2020 în ședința extraordinară a Consiliului Local Bolintin Vale

 • HCL 13 – 30.01.2020 (61 kB)

  HOTĂRÂRE privind modalitatea de tarifare a serviciilor de mentenanță la centrala termică a orașului Bolintin-Vale

 • HCL 12 – 30.01.2020 (74 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu pentru ”lntrare în legalitate clădire parter-depozit” situată în oraș Bolintin-Vale, județul Giurgiu, str. Republicii, tarla 64, p3, nr. cadastral 34149, CF 34149

 • HCL 11 – 30.01.2020 (130 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Reabilitare, modernizare, extindere, echipare Școala gimnazială nr. 1 Malu-Spart, oraș Bolintin-Vale, județ Giurgiu ”, în cadrul apelului cu titlul Apel: POR/317/10/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, POR 2014-2020 precum și a cheltuielilor legate de acest proiect, cod SMIS 120351

 • HCL 10 – 30.01.2020 (1 MB)

  HOTĂRÂRE privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență constituit la nivelul orașului Bolintin-Vale