• HCL 116 – 31.10.2019 (197 kB)

  HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor procedurale interne pentru distribuirea de lemn de foc ca ajutor de urgență de către UAT Bolintin-Vale

 • HCL 115 – 31.10.2019 (84 kB)

  Hotărâre privind transformarea unui post din Statul de funcții al Spitalului orășenesc Bolintin-Vale

 • HCL 114 – 31.10.2019 (94 kB)

  Hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente programului și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivel local, pentru perioada septembrie 2020 — iunie 2023 in cadrul Programului pentru școli al României

 • HCL 113 – 31.10.2019 (65 kB)

  Hotărâre privind stabilirea numărului, tipului și cuantumului burselor școlare pentru anul școlar 2019-2020

 • HCL 112 – 31.10.2019 (925 kB)

  Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Bolintin-Vale şi actualizarea listei obiectivelor de investiţii pe anul 2019

 • HCL 111 – 31.10.2019 (782 kB)

  Hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri multianual de gestionare a deșeurilor privind colectarea selective a deșeurilor reciclabile provenite de la populație, instituțiile și agenții economici în Orașul Bolintin-Vale

 • HCL 110 – 31.10.2019 (2 MB)

  Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al oraşului Bolintin-Vale

 • HCL 109 – 11.10.2019 (138 kB)

  Hotărâre privind darea în administrare Școlii gimnaziale nr. 1 Bolintin-Vale a unor imobile – clădiri și terenuri, în care își desfășoară activitatea această unitate de învățământ preuniversitar de stat și unitățile arondate, proprietate publică a orașului Bolintin-Vale

 • HCL 108 – 07.10.2019 (870 kB)

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale și actualizarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2019

 • HCL 107 – 07.10.2019 (244 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea aprobarea aprobarea Procedurii pentru anularea unor obligații fiscale accesorii ale debitorilor persoane juridice, persoane fizice sau entități fără personalitate juridică care la data de 31.12.2018 au obligații bugetare principale restante față de bugetul local

 • HCL 106 – 02.10.2019 (68 kB)

  Hotărâre pentru rectificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 73 din 24.07.2019

 • HCL 105 – 30.09.2019 (46 kB)

  HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință

 • HCL 104 – 30.09.2019 (81 kB)

  Hotărâre privind acordarea unui mandat special, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sănătate Asigurată prin Apă Curată”

 • HCL 103 – 30.09.2019 (73 kB)

  Hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită Asociației social-rome Șukar Manuș a unui spațiu în incinta corpului II al Primăriei Bolintin-Vale

 • HCL 102 – 30.09.2019 (75 kB)

  Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Oraşului Bolintin-Vale în Consiliul de Administraţie al Liceului tehnologic “Dimitrie Bolintineanu”, respectiv în Consiliul de Administraţie al Şcolii gimnaziale nr. 1 Bolintin-Vale precum şi în Consiliul de Administraţie al Şcolii gimnaziale nr. 1 Malu-Spart

 • HCL 101 – 30.09.2019 (848 kB)

  Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Orăşenesc Bolintin-Vale

 • HCL 100 – 16.09.2019 (1 MB)

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale și actualizarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2019

 • HCL 99 – 16.09.2019 (151 kB)

  HOTĂRÂRE privind suplimentarea Propunerilor de cheltuieli de natura investițiilor pentru anul 2019 la nivelul Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale și asigurarea cofinanțării

 • HCL 98 – 16.09.2019 (105 kB)

  HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare, modernizare, extindere, echipare Școala gimnazială nr. I Malu-Spart, oraș Bolintin- Vale, județ Giurgiu

 • HCL 97 – 28.08.2019 (109 kB)

  HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții „Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare, oraș Bolintin-Vale

 • HCL 96 – 28.08.2019 (77 kB)

  HOTĂRÂRE privind emiterea acordului, de principiu, pentru ocuparea domeniului public și privat al orașului Bolintin-Vale de către furnizorii de comunicații electronice

 • HCL 95 – 28.08.2019 (73 kB)

  HOTĂRÂRE privind retragerea comunelor Roata de Jos si Gradinari, din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „SĂNĂTATE ASIGURATĂ APĂ CURATĂ”

 • HCL 94 – 28.08.2019 (72 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii unui spațiu comercial situat în incinta Școlii gimnaziale nr. I