• HCL 19 din 17.03.2020 (116 kB)

  HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico economici și aprobarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții ”Extindere și supraetajare imobil existent S+P în vederea construirii unui imobil de birouri administrative S+P+3E, oraș Bolintin- Vale, județ Giurgiu”

 • HCL 18 din 17.03.2020 (110 kB)

  HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico economici și aprobarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții ”Înfiintare sistem de alimentare cu apa în localitatile Malu Spart și Suseni, oraș Bolintin-Vale, judetul Giurgiu”

 • HCL 17 din 17.03.2020 (96 kB)

  HOTĂRÂRE privind însușirea Rapoartelor de evaluare a proprietății imobiliare, întocmite de evaluator autorizat ing. Urda Gheorghe, având ca obiect estimare redevență minimă cabinete medicale concesionate

 • HCL 16 din 17.03.2020 (77 kB)

  HOTĂRÂRE privind constituirea și utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat din anii precedenți pentru anul 2020

 • HCL 15 din 28.02.2020 (93 kB)

  Hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local nr. 98 din 16.09.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare, extindere, echipare Școala gimnazială nr. I Malu Saprt, oraș Bolinrin-Vale, jud. Giurgiu”.

 • HCL 14 din 28.02.2020 (2 MB)

  Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Bolintin-Vale și al unităților subordinate, pe anul 2020 precum și a listei obiectivelor de investiții

 • Proces-verbal sedinta extraordinara a Consiliului Local 17.03.2020 (339 kB)

  PROCES VERBAL Încheiat azi 17 martie 2020 în ședința extraordinară a Consiliului Local Bolintin Vale

 • Proces-verbal sedinta extraordinara a Consiliului Local 28.02.2020 (237 kB)

  PROCES VERBAL Încheiat azi 28 februarie 2020 în ședința extraordinară a Consiliului Local Bolintin Vale

 • HCL 13 – 30.01.2020 (61 kB)

  HOTĂRÂRE privind modalitatea de tarifare a serviciilor de mentenanță la centrala termică a orașului Bolintin-Vale

 • HCL 12 – 30.01.2020 (74 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu pentru ”lntrare în legalitate clădire parter-depozit” situată în oraș Bolintin-Vale, județul Giurgiu, str. Republicii, tarla 64, p3, nr. cadastral 34149, CF 34149

 • HCL 11 – 30.01.2020 (130 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Reabilitare, modernizare, extindere, echipare Școala gimnazială nr. 1 Malu-Spart, oraș Bolintin-Vale, județ Giurgiu ”, în cadrul apelului cu titlul Apel: POR/317/10/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, POR 2014-2020 precum și a cheltuielilor legate de acest proiect, cod SMIS 120351

 • HCL 10 – 30.01.2020 (1 MB)

  HOTĂRÂRE privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență constituit la nivelul orașului Bolintin-Vale

 • HCL 9 – 30.01.2020 (74 kB)

  HOTĂRÂRE privind transformarea unor posturi din Statul de funcții al aparatatului de specialitate al Primarului orașului Bolintin-Vale și a Serviciilor din subordinea Consiliului Local al orașului Bolintin-Vale

 • HCL 8 – 30.01.2020 (72 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea reglementării circulației vehiculelor pe străzile 23 August și Gen. Praporgescu din orașul Bolintin-Vale

 • HCL 7 – 30.01.2020 (136 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Îmbunătățirea calității serviciilor educaționale ale Școlii Gimnaziale nr. 1 și monitorizare video în Bolintin-Vale”, în cadrul apelului cu titlul Apel: POR/383/13/1/Îmbunătățirea calității vieții a populației în orașele mici și mijlocii din România/l/îmbunătățirea calității vieții a populației în orașele mici și mijlocii din România deschis pentru Axa prioritară 13, Prioritatea de investiții 9.B, Obiectivul Specific 13.1, POR 2014-2020 precum și a cheltuielilor legate de acest proiect, cod SMIS 123984

 • HCL 6 – 30.01.2020 (167 kB)

  HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 69/08.07.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform solicitării de clarificări nr. 14278/05.06.2019, înregistrată în cadrul Primăriei Orașului Bolintin-Vale cu nr. 6847 din 06.06.2019, având în vedere Instrucțiunea 112/08.03.2019 a Autorității de Management pentru POR cu privire la aplicarea prevederilor din O.U.G 114/2018 pentru obiectivul „Reabilitare, modernizare, extindere, echipare Școala Gimnazială nr. l, Bolintin-Vale ”- (Componenta A) depus în cadrul apelului cu titlul Apel: POR/383/13/l/Îmbunătăłirea calității vieții a populației în orașele mici și mijlocii din România/l/îmbunătătirea calității vieții a populației în orașele mici și mijlocii din România deschis pentru Axa prioritară 13, Prioritatea de investiții 9.B,Obiectivul Specific 13.1, POR 2014-2020

 • HCL 5 – 30.01.2020 (186 kB)

  HOTARARE privind contractarea unei finantari rambursabile interne in valoare de pana la 10.000.000 lei, in vederea asigurarii cofinantarii si prefinantarii proiectelor de interes local finantate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeana

 • Proces-verbal sedinta ordinara a Consiliului Local 30.01.2020 (420 kB)

  PROCES VERBAL Încheiat azi 30 ianuarie 2020 în ședința ordinară a Consiliului Local Bolintin Vale

 • Proces-verbal sedinta de indata a Consiliului Local 14.01.2020 (336 kB)

  PROCES VERBAL incheiat azi 14 ianuarie 2020 în ședința extraordinară a Consiliului Local Bolintin Vale

 • HCL 4 – 14.01.2020 (81 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale

 • HCL 3 – 14.01.2020 (71 kB)

  HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special, d-lui Constantin Ionel având funcția de administrator public, să reprezinte Consiliul Local al orașului Bolintin-Vale în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC APA SERVICE SA și să voteze în sensul aprobării ordinii de zi

 • HCL 2 – 14.01.2020 (148 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Orașului Bolintin-Vale pentru anul școlar 2020-2021

 • HCL 1 – 14.01.2020 (343 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul IV al anului 2019

 • HCL 129 – 17.12.2019 (74 kB)

  HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 37/30.09.2016 privind valoarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice de pe raza administrativ-teritorială a orașului Bolintin-Vale și a H.C.L. nr.36/30.09.2016 privind Regulamentul pentru aplicarea taxei de salubrizare

 • HCL 128 – 17.12.2019 (45 kB)

  HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință

 • HCL 127 – 17.12.2019 (211 kB)

  HOTĂRÂRE privind scăderea de evidențele tehnico-operative a sumei de 87786 lei reprezentând amenzi persoane decedate

 • HCL 126 – 17.12.2019 (799 kB)

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale și actualizarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2019

 • HCL 125 – 17.12.2019 (426 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului public de deratizare, dezinsecție, dezinfecție și tratamente fitosanitare în orașul Bolintin-Vale

 • HCL 124 – 17.12.2019 (731 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modalității de gestionare a serviciului de salubrizare al orașului și a Caietului de sarcini al serviciului public pentru activitățile de măturat stradal, stropirea și întreținerea căilor publice, curățarea zăpezii și menținerea în funcțiune pe timp de polei a trotuarelor și aleilor în orașul Bolintin-Vale