• HCL 97 – 28.08.2019 (109 kB)

  HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții „Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare, oraș Bolintin-Vale

 • HCL 96 – 28.08.2019 (77 kB)

  HOTĂRÂRE privind emiterea acordului, de principiu, pentru ocuparea domeniului public și privat al orașului Bolintin-Vale de către furnizorii de comunicații electronice

 • HCL 95 – 28.08.2019 (73 kB)

  HOTĂRÂRE privind retragerea comunelor Roata de Jos si Gradinari, din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „SĂNĂTATE ASIGURATĂ APĂ CURATĂ”

 • HCL 94 – 28.08.2019 (72 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii unui spațiu comercial situat în incinta Școlii gimnaziale nr. I

 • HCL 93 – 28.08.2019 (68 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea desființării prin demolare a unor clădiri din proprietatea privată a orașului Bolintin-Vale

 • HCL 92 – 28.08.2019 (135 kB)

  HOTĂRÂRE privind aderarea unitatii administrativ-teritoriale Orașul Bolintin-Vale la ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”CONSORTIUL ZONAL TOPOLOVENI”, precum și pentru împuternicirea primarului localității să semneze actele asociației

 • HCL 91 – 28.08.2019 (1 MB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului pentru exercitarea dreptului de acces al furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pe proprietatea publica și privata a orașului Bolintin-Vale, județul Giurgiu și a Contractului — cadru de constituire a dreptului de acces pe proprietatea publica și privata a orașului Bolintin-Vale, județul Giurgiu in vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructura

 • HCL 90 – 19.08.2019 (102 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației faza Studiu de fezabilitate, aferente obiectivului de investiții ”Realizare sistem de preluare și dirijare ape pluviale, tip rigolă carosabilă din beton monolit, în intravilanul localității Bolintin-
  Vale, orașul Bolintin Vale, pe DJ 601 . și asocierea cu Consiliul Judetean Giurgiu pentru realizarea investitiei

 • HCL 89 – 09.08.2019 (854 kB)

  HOTĂRÂRE privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului orașului Bolintin-Vale și serviciilor din subordinea Consiliului local al orașului Bolintin-Vale

 • HCL 88 – 09.08.2019 (98 kB)

  HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tenhnico-economici pentru obiectivul de investiții „Teren de sport multifuncțional cu vestiare și grupuri sanitare – amenajare incintă și împrejmuire, în sat Crivina, oraș Bolintin-Vale”

 • HCL 87 – 09.08.2019 (97 kB)

  HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Înființare loc de joacă pentru copii în sat Malu-Spart, oraș Bolintin-Vale, județul Giurgiu”

 • HCL 86 – 09.08.2019 (112 kB)

  HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare teren de sport și amenajare peisageră incintă școală” sat Malu-Spart, oraș Bolintin-Vale

 • HCL 85 – 09.08.2019 (110 kB)

  HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții „Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare, oraș Bolintin-Vale

 • HCL 84 – 09.08.2019 (126 kB)

  HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții : ”Reabilitarea și modernizarea străzilor, amenajarea pistelor de bicicliști și a trotuarelor, cu înființare canalizație subterană pentru cabluri în orașul Bolintin- Vale, județul Giurgiu — etapa 1”

 • HCL 83 – 09.08.2019 (47 kB)

  HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință

 • HCL 82 – 24.07.2019 (76 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale

 • HCL 81 – 24.07.2019 (191 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul II al anului 2019

 • HCL 80 – 24.07.2019 (923 kB)

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale și actualizarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2019

 • HCL 79 – 24.07.2019 (71 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii, prin licitație, în condițiile legii, a unui spațiu în incinta corpului III al Primăriei Bolintin-Vale

 • HCL 78 – 24.07.2019 (75 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu pentru realizarea investiției „Locuință P+E, utilități”, situată în oraș Bolintin-Vale, str. Carpați, județul Giurgiu, nr. cadastral 33724, CF 33724, solicitat de Dumitru Gheorghe

 • HCL 77 – 24.07.2019 (143 kB)

  HOTĂRÂRE privind ocuparea în mod temporar și definitiv a unor suprafețe de teren din domeniul public al orașului Bolintin-Vale, pentru realizarea lucrărilor construire branșament electric trifazat a obiectivului situat în oraș Bolintin-Vale, sat Malu-Spart nr. 470H, utilizator SC DINU AFFAIRS SRL

 • HCL 76 – 24.07.2019 (160 kB)

  HOTĂRÂRE privind ocuparea în mod temporar și definitiv a unor suprafețe de teren din domeniul public al orașului Bolintin-Vale, pentru realizarea lucrărilor construire branșament electric trifazat a imobilului de locuit situat în oraș Bolintin-Vale, sat Malu-Spart nr.
  cadastral 32907, cf 32907 utilizator Tecsan Cristian Stefan

 • HCL 75 – 24.07.2019 (206 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acțiuni/lucrări de interes local pentru repartizarea și efectuarea orelor de muncă a beneficiarilor de ajutor social din Orașul Bolintin-Vale