• HCL 24 – 31.08.2016 (161 kB)

  Hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului ”Cetățean de onoare” al orașului Bolintin-Vale, județul Giurgiu.

 • HCL 23 – 31.08.2016 (435 kB)

  Hotărâre privind introducerea în domeniul privat al localității a unor terenuri intravilane situate pe raza Orașului Bolintin-Vale, Județul Giurgiu.

 • HCL 22 – 31.08.2016 (193 kB)

  Hotărâre privind aprobarea aderării orașului Bolintin-Vale la Asociația Orașelor din România (AOR) și plata cotizației către AOR

 • HCL 21 – 31.08.2016 (329 kB)

  Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale pe anul 2016.

 • HCL 20 – 28.07.2016 (191 kB)

  Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Orașului Bolintin-Vale în comisia de recepție a lucrărilor.

 • HCL 19 – 28.07.2016 (809 B)

  Hotărâre privind actualizarea indicatorilor economici și asigurării cofinanțării obiectivului de investiții ”Înființare sistem de alimentare cu apă în Malu-Spart și Suseni, Oraș Bolintin-Vale.

 • HCL 18 – 28.07.2016 (817 B)

  Hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar unor persoane din Orașul Bolintin-Vale, Județul Giurgiu.

 • HCL 17 – 28.07.2016 (192 kB)

  Hotărâre privind aprobarea achiziționării unui autoturism nou pentru deservirea Primăriei Orașului Bolintin-Vale.

 • HCL 16 – 28.07.2016 (199 kB)

  Hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local nr 33 / 30.05/2013 referitoare la închirierea unui teren din domeniul public al localității.

 • HCL 15 – 28.07.2016 (224 kB)

  Hotărâre privind aprobarea realizării investiției ”Pod peste râul Sabar, în satul Crivina” și întocmirea documentațiilor tehnico-economice în vederea executării investiției.

 • HCL 14 – 28.07.2016 (221 kB)

  Hotărâre privind aprobarea realizării investiției ”Reabilitare și extindere clădire administrativă” și întocmirea documentațiilor tehnico-economice în vederea executării investiției.

 • HCL 13 – 28.07.2016 (237 kB)

  Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale

 • HCL 12 – 28.07.2016 (286 kB)

  Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consilliului Local al Orașului Bolintin-Vale în Consiliul de Administrație al Liceului tehnologic ”Dimitrie Bolintineanu”, respectiv în Consiliul de Administrație al Școlii gimnaziale nr.1, Bolintin-Vale precum și în Consiliul de Administrație al Școlii gimnaziale nr. 1, Malu-Spart

 • HCL 11 – 28.07.2016 (855 kB)

  Hotărâre privind aprobarea criteriilor, procedurilor și atribuțiilor specifice în vederea ocupării funcției de administrator public.

 • HCL 10 – 28.07.2016 (629 kB)

  Hotărâre privind actualizarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2016.

 • HCL 9 – 28.07.2016 (216 kB)

  Hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Orașului Bolintin-Vale

 • HCL 8 – 28.07.2016 (2 MB)

  Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin Vale, actualizarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2016 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local și aprobarea listei obiectivelor de investiții a Spitalului orășenesc Bolintin-Vale.

 • HCL 7 – 28.07.2016 (199 kB)

  Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al orașului Bolintin-Vale.

 • HCL 6 – 24.06.2016 (812 B)

  Hotărâre privind aprobarea numărului și componenței comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

 • HCL 5 – 24.06.2016 (126 kB)

  Hotărâre privind alegerea primarului orașului Bolintin-Vale.

 • HCL 4 – 24.06.2016 (136 kB)

  Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

 • HCL 3 – 24.06.2016 (816 B)

  Hotărâre privind constituirea Consiliului local al orașului Bolintin-Vale

 • HCL 2 – 24.06.2016 (318 kB)

  Hotărâre privind validarea mandatelor consilierilor în Consiliul Local al orașului Bolintin-Vale

 • HCL 1 – 24.06.2016 (159 kB)

  Hotărâre privind alegerea comisiei de validare.