Deschiderea noului an școlar în orașul Bolintin-Vale

Ieri, 10.09.2018, în unitățile de învățământ din orașul Bolintin-Vale au avut loc festivități de deschidere a noului an școlar.

Ca de fiecare dată, aceste momente sunt extrem de emoționante pentru toti participanții: copii, părinți, profesori, invitați.

Domnul Primar, Daniel Trăistaru, însoțit de echipa sa, a participat la festivitățile organizate și a transmis mesaje de sprijin, încurajare și încredere pentru activitatea din noul an școlar.

Noul an școlar începe cu săli de clasă renovate, dotate cu mobilier și echipamente noi, realizate prin investiții ale Primăriei Orașului Bolintin-Vale din fonduri PNDL.

În Malu Spart a fost inaugurată, în prezența domnului Președinte al Consiliului Județean Giurgiu, Marian Mina, și a doamnei inspector Constanța Filip, reprezentanta Inspectoratului Școlar Giurgiu, noua aripă a școlii generale, formată din 4 săli de clasă complet utilate și cu anexele aferente. Acest proiect de investiții a fost realizat din fonduri PNDL de Primăria Orașului Bolintin-Vale cu sprijinul Consiliului Județean Giurgiu. Domnul Primar a salutat eforturile profesorilor și ale părinților pentru decorarea spațiilor.

Cu ocazia festivității de la școala gimnazială din Bolintin-Vale, domnul Primar a adus la cunoștința celor prezenți faptul că s-a trecut în etapa de contractare a proiectului de refacere a Școlii Vechi din fonduri europene, lucrările urmând să înceapă din primăvara anului 2019. De asemenea, a anunțat că Primăria a depus un proiect cu finantare europeană, pentru extinderea și renovarea școlii generale din Bolintin-Vale, pe o axă dedicată orașelor mici. Proiectul cuprinde renovarea și modificarea spațiilor actuale și extinderea cu câteva anexe, refacerea clădirii unde acum funcționează biblioteca, amenajarea unui teren de sport modern și o parcare pentru profesori.

Primăria Orașului Bolintin-Vale urează tuturor participanților la actul de învățământ, Spor în toate!

 

Primăria Orașului Bolintin-Vale

 

 

 

 

ROMACT – un partener de nădejde

În data de 12 iulie 2018, la sediul Ministerului Dezvoltării Regionale și al Administrației Publice (MDRAP), a fost organizat de către ROMACT în parteneriat cu MDRAP, evenimentul cu tema „Provocări în utilizarea finanțărilor europene în contextul abordării strategice pentru LOCUIRE în comunitățile ROMACT”, în vederea creșterii capacității autorității locale de a gestiona problemele comunităților dezavantajate în domeniul LOCUIRII. (mai mult…)

EVENIMENT CULTURAL BOLINTINEAN LA MUZEUL NAŢIONAL AL LITERATURII ROMÂNE DIN BUCUREŞTI

Luni, 18 iunie 2018, cu începere de la ora 17.00, la Muzeul Naţional al Literaturii Române din Bucureşti (str. Nicolae Creţulescu, nr. 8, Sector 1) va avea loc prezentarea unei cărţi speciale – Paznic la pepeni. O poveste bolintineană – adresată atât copiilor şi părinţilor, cât şi tuturor preţuitorilor trecutului neamului românesc. Ea conţine amintirile din copilărie, ambientate în perioada interbelică bolintineană, ale medicului Romulus Dinu, pe lângă un excepţional profesionist şi un scriitor de mare talent. Pentru înaltele sale calităţi şi pentru modul în care făcut cunoscut locul natal, Romulus Dinu a fost declarat Cetăţean de Onoare post-mortem al oraşului Bolintin Vale.

Prefaţa volumului este semnată de publicistul Neagu Udroiu.

Moderatorul evenimentului va fi scriitorul Nicolae Dan Fruntelată.

Sunt invitaţi scriitori, publicişti şi editori (Ion Andreiţă, George Apostoiu, Florin Colonaş, Mioara Georgescu, Victoria Milescu, Florentin Popescu, Vasile Răvescu, Nicolae Scurtu, Passionaria Stoicescu, Coman Şova, Ion C. Ştefan, Romaniţa Ştenţel, Raluca Tudor, Titus Vîjeu), lideri de opinie (generalul Gheorghe Dragomir), profesori universitari (Mihai Dinu, Monica Dinu, Nicolae Constantin, Vasile Szolga, Corneliu Cristescu), artişti şi arhitecţi (Radu Adrian, Irina Criveanu), istorici (Sergiu Iosipescu, Ştefania Dinu), actriţa Ileana Popovici etc.  

Participă fiica autorului, prof. univ. dr. arh. Michaela Tomniţa Florescu.

În cadrul evenimentului va fi vizionat filmul documentar Lumea lui Romulus – O poveste bolintineană, conţinând imagini, locuri şi personaje evocate în cartea Paznic la pepeni, realizat de Ciprian Necşuţu şi Vasile Grigore.

Manifestarea face parte dintr-un proiect de promovare a Bolintinului şi valorilor sale, inclus în ciclul Cronicari Bolintineni, desfăşurat de Asociaţia pentru Cultură şi Tradiţie Istorică Bolintineanu şi revista Sud, cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Bolintin Vale.

Să ne cinstim eroii!

Astăzi, 17.05.2018, cu ocazia Zilei Eroilor, reprezentanții Primăriei Orașului Bolintin-Vale alături de preșcolari, școlari, liceeni, profesori ai școlilor din localitate, alături de alți cetațeni, au participat la slujbele de pomenire oficiate de preoții din localitățile orașului, au adus omagii, au aprins lumânări, au depus flori și coroane la monumentele eroilor din Bolintin-Vale, Malu Spart și Crivina.

  (mai mult…)

Trofeul „Micul Judoka” la Bolintin-Vale

Sala polivalentă din oraşul Bolintin-Vale a găzduit duminică, 15 aprilie, concursul interjudeţean de Judo, „Trofeul Micul Judoka”.

Au concurat 263 de sportivi de la 13 cluburi din toată ţara. Judokanii au făcut spectacol şi au primit, pe lângă aplauzele celor prezenţi, şi premii consistente.

Primăria Orașului Bolintin-Vale a fost partener al evenimentului. Domnul primar Daniel Trăistaru si domnul viceprimar Leontin Zamfir au fost gazdele evenimentului și ale oficialităților prezente: domnul Secretar de Stat Cosmin Butuza, domnul director general din Ministerul Tineretului și Sporturilor George Jianu, domnul președinte al Consiliului Județean Marian Mina, domnul director al Direcției Judetene de Sport Mirel Marin, doamna director al Clubului Municipal de Sport Cristina Bălan, domnul consilier județean Cosmin Lazăr.

 

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Cum se calculează impozitul pentru clădirile rezidențiale?

INFORMARE PENTRU CETĂȚENI

 

Pentru clădirile rezidențiale și clădirile-anexă aflate în proprietatea persoanelor fizice din Orașul Bolintin-Vale care sunt racordate la reteaua de alimentare cu apă și de canalizare, îndeplinind astfel condițiile cumulativ prevăzute la art.457 din Codul Fiscal, se modifică norma de impozitare a clădirii de la 600 lei/mp la 1000 lei/mp, conform legislației în vigoare.

 

Potrivit art.457 din Codul Fiscal pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădirile rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08%-0,2%, asupra valorii impozabile a clădirii. Cota impozitului pe clădiri se stabileşte prin hotărâre a consiliului local. La nivelul orașului Bolintin-Vale această este de 0,1% și a fost aprobată de Consiliul Local al Orașului Bolintin-Vale.
Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/mp, din tabelul următor:

Tipul clădirii Valoarea impozabilă
– lei/m2 –
Cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire (condiții cumulative) Fără instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire
A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă
sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic
1.000 600
B. Clădire cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă,
din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic
300 200
C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă
sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic
200 175
D. Clădire-anexă cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă,
din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic
125 75
E. În cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol,
demisol și/sau la mansardă, utilizate ca locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri
prevăzute la lit. A – D
75% din suma care s-ar aplica clădirii 75% din suma care s-ar aplica clădirii
F. În cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol,
la demisol și/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuință,
în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A – D
50% din suma care s-ar aplica clădirii 50% din suma care s-ar aplica clădirii

În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a clădirii se identifică în tabelul prevăzut la alin. (2) valoarea impozabilă corespunzătoare materialului cu ponderea cea mai mare.
Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol sau la mansardă, exceptând suprafeţele podurilor neutilizate ca locuinţă, ale scărilor şi teraselor neacoperite.

Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,4.
Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate conform tabelului de mai sus cu coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în tabelul următor:

Zona în cadrul localității Rangul localității
0 I II III IV V
A 2,60 2,50 2,40 2,30 1,10 1,05
B 2,50 2,40 2,30 2,20 1,05 1,00
C 2,40 2,30 2,20 2,10 1,00 0,95
D 2,30 2,20 2,10 2,00 0,95 0,90

*) Orașul Bolintin-Vale are rangul al III -lea.

Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor de mai sus, se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează:
a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;
b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;
c) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.

În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care a fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acţiunea complexă care cuprinde obligatoriu lucrări de intervenţie la structura de rezistenţă a clădirii, pentru asigurarea cerinţei fundamentale de rezistenţă mecanică şi stabilitate, prin acţiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum şi, după caz, alte lucrări de intervenţie pentru menţinerea, pe întreaga durată de exploatare a clădirii, a celorlalte cerinţe fundamentale aplicabile construcţiilor, conform legii, vizând, în principal, creşterea performanţei energetice şi a calităţii arhitectural-ambientale şi funcţionale a clădirii. Anul terminării se actualizează în condiţiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea clădirii creşte cu cel puţin 50% faţă de valoarea acesteia la data începerii executării lucrărilor.

 

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Dr. Romulus Dinu – Cetățean de Onoare al orașului Bolintin-Vale

Sâmbătă, 20 ianuarie 2018, Sala de Consiliu a Primăriei Orașului Bolintin-Vale a găzduit primul mare eveniment cultural al anului 2018. Sub egida Clubului de Istorie, în organizarea Asociaţiei pentru Cultură şi Tradiţie Istorică Bolintineanu, cu sprijinul Primăriei Orașului Bolintin-Vale și al Consiliului Local Bolintin-Vale, s-au celebrat două mari sărbători ale neamului românesc din acest interval – Ziua Culturii Naţionale (15 ianuarie) şi Ziua Unirii Principatelor (24 ianuarie), cât şi cinstirea oamenilor care au contribuit în mod deosebit la dezvoltarea şi promovarea comunităţii bolintinene.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 132/28.11.2017, domnului dr. Romulus Dinu i s-a conferit titlul de Cetăţean de Onoare (post mortem) al oraşului Bolintin-Vale. Distincţia care consfinţeşte această decizie a fost înmânată, cu această ocazie, doamnei arhitect prof. univ. dr. Michaela Tomniţa Florescu, fiica dr. Romulus Dinu.

În cadrul evenimentului, a fost prezentat colajul documentar Lumea lui Romulus, inspirat de amintirile bolintinene ale dr. Romulus Dinu. Au luat cuvăntul: medicii Florin Colonaş şi Gheorghe Lazăr, istoricul dr. Ştefania Dinu, director al Muzeului Naţional Cotroceni, reprezentanţi ai Primăriei Bolintin Vale, membrii ai Asociaţiei etc.

Al doilea moment a fost dedicat Zilei Culturii Naţionale şi nemuritorului Mihai Eminescu şi va fi susţinut de scriitorii Victoria Milescu, Alexandru Cazacu şi Gabriel Dragnea. Au recitat poezii copii ai Școlii Gimnaziale nr. 1 din comuna Florești.

În continuare, o importantă personalitate contemporană, generalul de brigadă (r) Gheorghe Dragomir, respectat specialist geopolitic, originar din Bolintin Vale, și-a prezentat cel mai nou volum, Ghid de iniţiere pentru omul de stat, un adevărat „manual îndrumător” pentru omul politic al zilelor noastre. În calitatea domniei sale de președinte al Centrului de Etică și Strategii, a acordat Revistei Sud ”Diploma de Excelență” pentru implicarea activă în proiectele cultural-educaționale.

 

Primăria Orașului Bolintin-Vale

 

Taxe și impozite – Profită de bonificația de 10% !

Persoanele fizice, care își achită integral impozitul pe anul în curs până la data de 31 martie 2018, beneficiază de bonificația de 10%.

 

Începând cu data de 8 ianuarie 2018, pot fi plătite taxele și impozitele locale. Acestea pot fi plătite în două tranșe, prima tranșa până la data de 31 martie 2018, iar cea de a doua, până la data de 30 septembrie 2018.

Orice zi de întârziere peste aceste termene atrage penalități de 0,01%.

Primăria Orașului Bolintin-Vale pune la dispoziție mai multe modalități de plată, astfel încât, fiecare cetățean să poată alege varianta convenabilă.

Modalitățile de plată disponibile sunt:

 • plata în numerar, la caseria din sediul primăriei,
 • plata prin ordin de plată sau prin mandat poștal,
  • RO43TREZ3222107020101XXX IMPOZIT PE CLĂDIRI PERSOANE FIZICE

   RO90TREZ3222107020102XXX IMPOZIT PE CLĂDIRI PERSOANE JURIDICE

   RO87TREZ3222107020201XXX IMPOZIT PE TERENURI PERSOANE FIZICE

   RO37TREZ3222107020202XXX IMPOZIT PE TERENURI PERSOANE JURIDICE

   RO83TREZ32221070203XXXXX TAXE TIMBRU JUDICIARE

   RO62TREZ3222116020201XXX TAXĂ MIJLOACE DE TRANSPORT PERSOANE FIZICE

   RO12TREZ3222116020202XXX TAXĂ MIJLOACE DE TRANSPORT PERSOANE JURIDICE

   RO11TREZ32221360206XXXXX TAXĂ SPECIALĂ DE SALUBRIZARE

   RO52TREZ32221A350102XXXX AMENZI

 • plata online, direct de pe siteul primăriei, prin ghiseul.ro – Sistemul Național Electronic de Plată Online cu Card Bancar.

Accesând siteul Primăriei Orașului Bolintin-Vale, www.bolintin-vale.ro, puteți afla mai multe detalii despre crearea unui cont și despre efectuarea plății efective. De asemenea, reamintim că prin www.ghiseul.ro  mai pot fi plătite si amenzile contravenționale, iar dovada plății se primește pe e-mail în doar câteva minute de la plata efectivă.

 • plata prin intermediul perceptorilor fiscali, pe care îi puteți contacta telefonic în zilele lucrătoare, între orele 8.00-16.30.
  • Toader Mariana, perceptor fiscal  – 0729.795.195
   • Malu Spart
   • Suseni
   • Crivina
   • Bolintin-Vale (str. Poarta Luncii, str. Dimitrie Bolintineanu, str. Argeșului, str. Speranței, str. Băncii, str. Progresului, str. Soldat Vânătorul)
  • Frîncu Nicolae, perceptor fiscal – 0767.413.666
   • Bolintin-Vale (restul străzilor)

 

Primăria Orașului Bolintin-Vale